Hyppää sisältöön

Evermade Care pitää huolen verkkopalvelustasi

Evermadella palveluiden ylläpito, hosting ja pienkehitys on erillisen Evermade Care -tiimin vastuulla. Tämä mahdollistaa palvelujen proaktiivisen seurannan ja kehityksen ja nopean reagoinnin ongelmatilanteissa. Care on ikään kuin turvaverkko asiakkaidemme verkkopalveluiden taustalla: asiakkaat saavat mielenrauhaa ja he voivat keskittyä puhtaasti omaan työhönsä tietäen, että heidän verkkopalvelunsa pysyvät turvassa. 

Laura Puska, 21.10.2022

Pitkäaikaisia asiakassuhteita ja proaktiivista kehittämistä

Uskomme, että suurin arvo verkkopalvelulle luodaan jatkokehityksen aikana ja siksi onkin ollut hienoa nähdä, kuinka moni asiakkaistamme on motivoitunut kehittämään sivustoa myös julkaisun jälkeen. Suuria muutoskokonaisuuksia emme Caressa tee, vaan autamme asiakkaitamme pienemmissä kehitystarpeissa. Jos ilmenee tarvetta suuremmalle projektille, ohjaamme asiakkaan projektitiimiemme suuntaan. 

Care-tiimimme on myös proaktiivinen. Jos esimerkiksi huomaamme sivuston backendissa jotakin häikkää, korjaamme asian välittömästi. Jos taas sivustolla esiintyy jokin sisältöön liittyvä ongelma, jonka asiakas pystyy helposti korjaamaan itse,  kehotamme asiakasta katsomaan sen kuntoon. 

Caren suurin etu asiakkaalle syntyy siitä, ettei jatkokehitys ja ylläpito karkaa Evermaden ulkopuolelle projektin päätyttyä. Kun asiakas siirtyy Careen, kommunikoimme projektitiimin kanssa aktiivisesti ja saamme heiltä kattavat handover-materiaalit. Siirtymä Caren puolelle on siis sujuva niin meille, kuin asiakkaallekin ja tieto verkkopalvelusta pystyy visusti tallessa Evermadella. 

Pidämme huolta lähes 200 sivustosta

Meillä on Caressa lähes sata asiakkuutta, ulkomaisia ja kotimaisia yrityksiä. Ylläpidämme lähes kahtasataa sivustoa, aina pienistä ländäreistä suurten organisaatioiden verkkopalveluihin. Osa asiakkuuksistamme on vain ylläpidon piirissä, eli ihan kaikkien kanssa emme tee aktiivisesti jatkokehitystä. Toisaalta aktiivisille asiakkaillemme rakennamme paljon uusia ominaisuuksia ja heidän sivustojaan kehitetään eteenpäin kovalla tahdilla. 

Aktiivisimmat asiakkuudet tekevät usein yhteistyötä niin Caren, kuin projektitiimien kanssa kehittäen verkkopalvelua eteenpäin eri alueilla. Tällaisia asiakkuuksia ovat esimerkiksi Unleash sekä Raisio-konserni, jonka multisite-kokonaisuuteen kuuluu useita eri brändisivuja.  

Palvelupäällikön arki on monipuolista

Aamukahvin jälkeen käyn läpi Slack-viestit, sähköpostin sekä Freshdesk-järjestelmän, johon Care-asiakkaamme lähettävät tikettejä. Tiketit voivat olla pyyntöjä korjata sivustolla jokin oleva ongelma, kysymyksiä sisällön hallinnasta ja toiminnallisuuksien käytöstä tai ideoita siihen, kuinka sivustoa voisi kehittää eteenpäin. Jos Freshdeskiin on tullut jotain kiireellistä, pidän huolta, että tiimini priorisoi nämä tiketit. Jos mitään tulenpalavaa ei löydy, katson aiemmin tulleiden tikettien statuksen. Sen jälkeen autan tiimiä koordinoimaan ja priorisoimaan päivän töitä, otan itsekin tikettejä selvitykseen ja vastaan asiakkaiden pyyntöihin ja kysymyksiin. Koska tikettilista elää jatkuvasti, käyn sen läpi muutaman kerran päivässä. 

Kun tietty projekti saapuu päätökseen ja asiakkaan verkkopalvelu julkaistaan, siirtyy palvelu pian Caren hoiviin. Julkaisun jälkeen ja takuuajan päätyttyä pidän asiakkaalle johdatuspalaverin Careen liittyen. Näissä palavereissa kerron Caresta tarkemmin ja opastan asiakasta siinä, kuinka meihin ollaan yhteydessä ja millaisissa asioissa me voimme auttaa.  

Hoidan päivän aikana myös juoksevia asioita esimerkiksi sopimuksiin ja raportointiin liittyen. Katson myös, voisiko asiakkaiden verkkopalveluihin ehdottaa esimerkiksi tiettyjä lisäosia ylläpidon helpottamiseksi. Lisäksi teen sisäistä kehitystä liittyen asiakastyytyväisyyteen, pitkäjänteisen kumppanuuden ja asiakastyön ylläpitoon sekä näiden parantamiseen liittyen. 

Rohkaisemme asiakkaita kysymään meiltä apua kaikissa tilanteissa – meiltä löytyy lähes aina vastaus tai pystymme vähintäänkin ohjaamaan asiakkaan oikeaan suuntaan. 

Toisten auttaminen on avain onnistumiseen

Palvelupäällikön tehtäviin kuuluu myös resursointi ja töiden koordinointi yli oman tiimin. Koska Care-tiimissämme ei ole suunnittelijaa tai kasvumarkkinoinnin osaajaa, tulee palvelupäällikön osata tunnistaa avun tarve ja pyytää asiantuntijoita apuun muista tiimeistä. Tässä auttaa suuresti kulttuurimme, jossa eri kompetenssit tekevät tiiviistä yhteistyötä keskenään ja kollegat ovat aina valmiita auttamaan toisiaan. Care-tiimi on toki myös avuksi muille tiimeille erilaisissa digiprojekteissa.

Toisten auttaminen ja tiimien välinen yhteistyö on hioutunut pitkän ajan kuluessa osaksi Evermaden jokapäiväistä tekemistä. Tämä auttaa meitä pääsemään tavoitteisiimme helpommin ja parantaa entisestään myös asiakastyytyväisyyttä.

Haku