Hyppää sisältöön

Hakukone­optimoidun sisällön merkitys verkkosivustolla

Verkkosivuston uudistuksessa fokus painottuu usein visuaaliseen ilmeeseen ja tekniseen toteutukseen. Valitettavan usein nipistetään sisällöntuotannosta ja hakukoneoptimoinnista ja ajatellaan, että hakukoneoptimointi voidaan “kytkeä päälle” vasta projektin loppuvaiheessa. Kompastuskivenä on usein liian tiukka aikataulu sisältöjen suhteen. Panostamalla hakukoneoptimoituun sisältöön voidaan kuitenkin saavuttaa parempaa näkyvyyttä ja suurempia asiakasvirtoja, ja tätä kautta enemmän konversioita ja myyntiä. Mitä hakukoneoptimoitu sisältö tarkoittaa, ja miten sitä tulisi suunnitella ja toteuttaa?

Celinda Byskata, 23.11.2022
Woman using a smartphone

Photo by Paul Hanaoka on Unsplash

Mitä on SEO-sisältö?

SEO-sisällöllä tarkoitetaan kaikkea sisältöä, joka on suunniteltu näkymään korkealla hakukoneiden tulossivuilla ja houkuttelemaan kävijöitä. Sisällöllä tarkoitetaan pääasiassa tekstiä, mutta myös esimerkiksi kuvat, listat, infograafit ja lomakkeet ovat sisältöä. SEO-sisältöä luodaan relevanttien hakutermien ja avainsanojen ympärille, eli pohjana käytetään hakutermikartoitusta.

On hyvä muistaa, että vaikka sivuston tekninen hakukoneoptimointi on tärkeää, sisältö on kuitenkin yksi sivuston tärkeimmistä elementeistä. Jos kävijä ei löydä vastauksia kysymyksiinsä tai ratkaisuja ongelmiinsa, hän poistuu ja siirtyy kilpailijalle, vaikka sivustosi olisi kuinka visuaalisesti houkutteleva ja teknisesti laadukas.

Sisältöstrategia ja sisältösuunnitelma

Sisältöstrategia on suunnitelma ja prosessi, jonka lähtökohtana on aina yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet. Strategiatyössä katsotaan millainen lähtötilanne on, mihin ollaan menossa, mitkä tavoitteet ovat ja mitkä toimenpiteet auttavat saavuttamaan asetetut tavoitteet.  

Sisältösuunnitelma on konkreettinen työkalu, jonka avulla määritellään aikataulut, julkaisuajankohdat, kanavat, kohderyhmät ja sisältötyypit. Sisältösuunnitelma ei ole absoluuttinen, vaan sitä voi (ja tulee) muokata sekä optimoida matkan varrella. 

Verkkosivuston sisältöjä ei kannata luoda vain pakosta, huvin vuoksi tai hutiloiden kiireessä. Kun sisältöä luodaan strategian ja suunnitelman pohjalta, varmistetaan, että sisällöllä on jokin tavoite, ja mielellään mitattava sellainen.

Sisältötuotannon aloittaminen

Älä mieti mitä haluat yrityksestäsi, palveluistasi tai tuotteistasi kertoa. Mieti sen sijaan, mitä nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat haluavat tietää, mihin pulmaan sinä voit tarjota ratkaisun, ja mitä hyötyjä he saavat sisällöistäsi. Ennen kuin ryhdyt luomaan itse sisältöä, kannattaa miettiä tarkasti kenelle olet sitä luomassa, minkä tyyppistä sisältöä luot ja missä kanavissa aiot sitä jakaa. Kysy itseltäsi seuraavat kysymykset:

 1. Mikä on kohderyhmäsi ja ostajapersoonasi? Millainen on heidän ostopolkunsa?
 2. Millaiset sisältötyypit houkuttelevat juuri näitä ryhmiä?
 3. Mitkä ovat eri sisältötyyppien tavoitteet ja kuinka mittaat tavoitteiden täyttymistä?
 4. Missä kohderyhmäsi liikkuvat eli missä kanavissa sisältöä kannattaa jakaa?

Avainsanat ja hakutermit

Avainsanat ja hakutermit ovat tärkeässä asemassa hakukoneoptimoidun sisällön luomisessa. Jokaiseen sivuun tai artikkeliin kannattaa valita mahdollisimman hyödylliset avainsanat. Liian montaa avainsanaa ei kannata käyttää – mieti sen sijaan pääavainsana ja muutama toissijainen avainsana tai -termi. Kun olet valinnut avainsanat, tulee ne sijoitella tekstiin järkevästi. Pidä kuitenkin mielessä, että sisältöä luodaan aina loppukädessä ihmisille, ei hakukoneille. Mielenkiintoinen, laadukas ja uniikki sisältö on tärkeää, joten kannattaa panostaa selkeään kielenkäyttöön, oikeinkirjoitukseen, otsikointiin ja sisällön jäsentelyyn. Huomioi, että hakukoneet voivat myös rangaista duplikaattisisällöstä tai avainsanojen liikakäytöstä (“keyword stuffing”). 

Avainsanojen sijoittaminen

Valitsemasi avainsanat tulisi sijoittaa ainakin seuraaviin kohtiin:

 • Pääotsikkoon (H1)
 • Ensimmäisen kappaleen alkuun
 • Leipätekstiin
 • Mielellään H2- ja H3-otsikoihin
 • Kuvien alt-teksteihin
 • Metatietoihin (otsikko ja kuvaus)

Metatiedot tulisi aina lisätä, koska ne näkyvät hakukoneiden tulossivuilla. Voit ajatella metatietoja ikään kuin markkinointitekstinä, joka houkuttelee kävijöitä klikkaamaan juuri sinun sivustollesi lukemaan lisää. Alt-tekstit ovat kuvien vaihtoehtoisia tekstejä, jotka kertovat kuvan sisällöstä niin hakukoneille kuin sellaisille ihmisille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty näkemään kuvaa. 

Rakenne ja sisällön jaottelu vaikuttavat käyttäjäkokemukseen

Liian pitkät tekstit eivät houkuttele kävijöitä, eivätkä myöskään hakukoneita. Hakukoneoptimoinnin kannalta on siis tärkeää miettiä myös sivun rakennetta, navigointia, osoiterakennetta, sisältötyyppejä sekä linkityksiä.

 • Listat:
  Moni kävijä silmäilee ensin sisältöä ja poimii siitä tärkeimmät asiat. Tämän takia listat ovat hyvä tapa herättää kävijän mielenkiinto ja houkutella lukemaan lisää. 
 • Ilmavuus ja väliotsikot:
  Tekstikappaleisiin kannattaa luoda tarpeeksi ilmaa ja käyttää väliotsikoita. 
 • Kuvat ja videot:
  Kuvien ja videoiden käyttö on oiva tapa tuoda lisäarvoa ja elävöittää sisältöä.
 • Sisäiset ja ulkoiset linkit:
  Hakukoneet seuraavat linkkejä, joten varmista, että lisäät sisäisiä ja/tai ulkoisia linkkejä. 

Kuvien hakukoneoptimointi

Hakukoneet eivät osaa nähdä kuvia, vaan tulkitsevat kuvia vain tiedostonimien ja alt-tekstien perusteella. Myös henkilöt, jotka eivät näe kuvia (esimerkiksi näkörajoitteiset) tulkitsevat kuvasisällön alt-tekstin kautta, usein näytönlukijan avulla. Hakukoneet lukevat alt-tekstien lisäksi myös tiedostonimet. Nimeä siis kaikki kuvat järkevästi, käytä myös avainsanoja kuvan tiedostonimessä. Muista myös, että yhä useampi tekee kuvahakuja, ja siksi kuvien optimointi on erityisen tärkeää.

Seuranta, analytiikka ja jatkokehitys

Hakukoneoptimointi ei ole projekti, joka alkaa lähtöpisteestä ja päättyy tiettyyn lopputulokseen, vaan pitkäjänteistä ja jatkuvaa tekemistä. Seuraamalla sivuston analytiikkaa voidaan tulkita tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä siitä, mikä toimii hyvin ja mikä ei. Näin voit taas kehittää ja parantaa sivustosi sisältöä, lisätä konversioita ja kasvattaa liikennettä. 

Sisällön hakukoneoptimointi pähkinänkuoressa

 1. Mieti kenelle ja missä muodossa luot sisältöä 
 2. Panosta hakutermikartoitukseen ja analytiikkaan
 3. Mieti asiakaspolkua ja varmista, että navigointi ja liikkuminen sivustolla on mahdollisimman sujuvaa
 4. Kirjoita selkeästi, vältä turhaa jargonia
 5. Muista avainsanojen sijoittaminen otsikoihin ja leipätekstiin
 6. Muista myös kuvien hakukoneoptimointi
 7. Mittaa, analysoi, kehitä ja paranna

Aina ei tarvita mittavaa sivustouudistusta sivuston hakukonenäkyvyyden parantamiseen, vaan usein jo olemassa olevan sivuston sisällön ja teknisten ominaisuuksien optimointi kasvattaa hyvin sivuston liikennettä ja konversioita. Olipa kiikarissasi suurempi uudistus tai vain sisältöjen optimointi, niin me autamme!

Ota yhteyttä

Haku