Hyppää sisältöön

Kehittäjän työ Care-tiimissä

Care-tiimimme vastaa asiakkaidemme verkkopalveluiden ylläpidosta, hostingista ja pienkehityksestä. Pidämme huolta lähes kahdesta sadasta verkkopalvelusta, joihin lukeutuvat esimerkiksi Porsche, Slush, Alan Wake, Suomen Sydänliitto ja Suomen Elokuvasäätiö.

Jere Saastamoinen, 22.05.2023

Caressa työskentely on monipuolista ongelmanratkaisua

Meillä on Caressa ylläpidossa lähes kaksisataa sivustoa pienistä ländäreistä suurten organisaatioiden verkkopalveluihin. Osa asiakkuuksistamme on vain ylläpidon piirissä, mutta aktiivisille asiakkaillemme rakennamme jatkuvasti uusia ominaisuuksia kehittäen palveluita aktiivisesti eteenpäin.

Päivittäistä työtämme ohjaa Freshdesk-järjestelmä, johon asiakkaamme lähettävät tikettejä. Tiketti voi olla esimerkiksi pyyntö korjata sivustolla esiintyvä ongelma, kysymys sisällönhallinnasta ja sivuston toiminnallisuuksien käytöstä tai idea sivuston kehittämiseen. Perustason kysymykset hoitaa yleensä tiimimme palvelupäällikkö.

Ylläpitotyö on kuitenkin paljon muutakin, kuin vain tikettien hoitamista tiketointijärjestelmä on vain väline, joka ohjaa arkea ja auttaa priorisoimaan päivittäisiä töitä. Pohjimmiltaan Caressa työskentely on monipuolista ja haastavaa ongelmanratkaisutyötä, jossa avainasemassa on asiakkaan kanssa kommunikointi. Kehittäjän roolissa pääsee tekemään erilaisille asiakkaille hyvin erityyppisiä asioita. Arki sisältää esimerkiksi sivustojen julkaisemista, uusien ominaisuuksien kehittämistä, asiakkaiden auttamista erilaisissa ongelmissa, asiakkaiden kanssa ideoimista, sivustolla esiintyvien bugien korjaamista sekä jatkokehitystoimenpiteiden ja korjausten ehdottamista asiakkaalle. Työtä saa myös skaalattua hyvin oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaan: jos haluaa keskittyä vain frontendiin, on se täysin mahdollista, mutta halutessaan kehittäjä voi erikoistua vaikkapa palvelinten konfigurointiin.

Caressa työskentely on hyvällä tavalla hetkistä ja jokainen päivä on aidosti erilainen. Ei ole tavatonta, että aamulla suunnittelee tekevänsä tiettyä asiaa, mutta iltapäivällä tekeekin jotain muuta. Caressa asiat muuttuvat nopeasti ja työskentely vaatii proaktiivista, omatoimista otetta. Samalla kommunikaatio oman tiimin kanssa on erittäin tärkeää, etenkin nyt, kun monet tekevät suuren osan ajasta etätöitä. 

Esimerkiksi tänään päiväni sisälsi seuraavia asioita:

  • Muutosten ja päivitysten julkaisemista asiakkaan sivustolle
  • Rajapintamuutoksen valmistelua erään suuren kauppakeskuksen sivustolle
  • Viikkopalaveri tiimin kanssa
  • Tiimikavereiden tukemista ongelmissa
  • Uusien työkalujen suunnittelua, selvitystä ja testausta
  • Keskustelua asiakkaan kanssa siitä, kuinka käytämme molempien resursseja mahdollisimman tehokkaasti

Asiakkaiden kiitokset tekevät työstä palkitsevaa

Tikettisysteemi tekee toimintatavastamme läpinäkyvän, sillä jokaisen tiketin jälkeen kysymme asiakkailtamme, kuinka tyytyväisiä he olivat ongelmien ratkaisuun. Olemme ylpeitä siitä, että Care-tiimimme saa jatkuvasti hyviä arvosanoja asiakkailta ja työtämme kiitellään.

Vuonna 2022 96 % asiakkaista oli erittäin tyytyväisiä Care-palvelun laatuun ja toteutettujen korjausten nopeuteen. Moni asiakas kiittää meitä ongelmien nopeasta ratkaisusta, hyvistä kehitysehdotuksista sekä kestävistä ratkaisuista, jotka hyödyttävät asiakasta pitkällä aikavälillä.

Tiimimme työskentelee tiiviisti yhdessä ja meitä yhdistää halu ratkaista asiakkaidemme haasteet. Toisten auttaminen ja tiimirajojenkin ylittävä yhteistyö on hioutunut osaksi Evermaden jokapäiväistä tekemistä. Tämä auttaa meitä pääsemään tavoitteisiimme helpommin ja palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Caressa kehittäjä saa apua sekä toisilta tiimiläisiltä, että koko Evermaden yli 30-henkiseltä kehittäjäyhteisöltä. Pyrimme myös olemaan mukana projektien loppuvaiheessa (esimerkiksi laadunvarmistuksen ja kuormitustestauksen osalta), jotta saisimme kattavan ymmärryksen asiakkaan verkkopalvelusta ennen, kuin se siirtyy tiimillemme.

Care-tiimi.

Automaatiot vapauttavat aikaa luovaan työhön

Osa työstämme liittyy rutiinien automatisointiin, mikä on mielestäni aidosti mielenkiintoinen ulottuvuus näissä tehtävissä. Meillä on lähes kaksi sataa verkkosivustoa ylläpidossa, joten työkalujen ja työskentelytapojen kehittäminen on oleellinen osa työtämme.

Olemme kehitelleet itsellemme apurin nimeltään AutoCare, joka vapauttaa aikaamme luovaan työhön. Automatisoituun päivitysprosessiin kuuluu mm. visuaalinen regressiotestaus, varmuuskopioiden ottaminen ennen päivityksiä ja tietoturvaskannausten suorittaminen. Käy lukemassa kollegani Antonin postaus AutoCaresta!

Yksi Caressa työskentelyn eduista on myös myös, että projektien paine puuttuu arjesta kokonaan toisin kuin projektitiimien, meidän ei tarvitse huolehtia suurista julkaisuista ja deadlineista. Projektien tilalla teemme jatkuvaa pienkehitys- ja asiakaspalvelutyötä. Tämä on jossakin määrin projektityötä tasaisempaa. Toisaalta useampi pieni projekti joka päivä vaatii kehittäjältä sitä, että esimerkiksi teknologiaa osaa vaihtaa sujuvasti lennosta toiseen. 

Suuri vaihtelu tekee työstä myös mielenkiintoista. Caressa käytetään paljon erilaisia teknologioita ja työkaluja, joten kehittäjä oppii taatusti uutta. Itseäni on kehittäjän hommassa aina motivoinut ongelmien ratkaisu – kun asiakas on tyytyväinen ja ongelma on korjattu, on saavuttanut konkreettisen onnistumisen. Merkittävien, alansa johtavien organisaatioiden kanssa työskentely on palkitsevaa.

Tiimipäiviä ja oivallusten jakamista

Pidämme tiimimme kanssa tiiviisti yhteyttä ja pidämme joka viikko useita palavereita. Maanantaiaamun viikkopalaverissa käymme läpi tiketit ja jokaisen prioriteetit tulevalle viikolle. Keskiviikon “Showtime” on puolen tunnin mittainen palaveri, jossa saa pitää esitelmän käytännössä mistä tahansa haluamastaan asiasta. Viime aikoina olemme keskustelleet esimerkiksi tietoturvasta, jakaneet toisillemme ratkaisemiamme ongelmia ja keskutelleet yleisesti projektien priorisoinnista. Showtime on myös hyvä mahdollisuus sparrailla ja harjoitella omaa puheenvuoroa ennen lead-kehittäjien tapaamista. Perjantaisin taas käymme läpi, miten viikko meni, keskustelemme viikon aikana kohtaamistamme haasteista ja käymme tietysti läpi myös viikonloppusuunnitelmamme.

Järjestämme säännöllisesti myös rentoja tiimipäiviä, joiden aktiviteetin vaihtelevat. Viimeksi vietimme yhteisen päivän Tampereella.

Tänne vaan!

Haku