Hyppää sisältöön

Konversio-optimointi osana verkkosivuston jatkuvaa kehitystä

Konversiot ovat verkkosivuston menestymisen tärkeimpiä mittareita. Niillä tarkoitetaan käyttäjältä halutun, yrityksen liiketoiminnan kannalta olennaisen toimenpiteen toteutumista sivustolla. Haluttu toimenpide voi olla verkkosivustosta riippuen esimerkiksi oston tekeminen, uutiskirjeen tilaaminen tai yhteydenottolomakkeen täyttäminen.

Carita Kulmala, 31.08.2023

Photo by Fabian Irsara on Unsplash

Konversio-optimointi lähtee liikkeelle verkkosivuston tavoitteista ja laadukkaasta kävijädatasta

Konversio-optimointi on prosessi, joka pyrkii parantamaan kävijöiden konvertoitumista ja verkkosivuston käyttäjäkokemusta. Sitä toteutetaan analysoimalla kävijöiden käyttäytymistä sivustolla, tunnistamalla mahdolliset ongelmakohdat konversiopolussa ja implementoimalla suunniteltuja muutoksia, jotka ohjaavat yhä useampia kävijöitä kohti haluttuja toimenpiteitä.

Verkkosivuston tavoitteet ovat avainasemassa, kun tehdään konversio-optimointia. Ennalta määritetyt tavoitteet kertovat, mitä verkkosivuston kävijöiltä halutaan ja millaisiin asioihin optimoinnissa on syytä keskittyä. Verkkosivuston tavoitteet pohjautuvat yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, ja suunnitelmallisen analytiikan toteutuksen avulla ne muutetaan mitattaviksi ja seurattaviksi mittapisteiksi.

Hyvin suunniteltu ja rakennettu verkkosivuston mittaus varmistaa, että kävijäpolun jokaista vaihetta voidaan seurata. Kävijädataa analysoimalla pyritään tunnistamaan mahdolliset ongelmakohdat ja pullonkaulat konversiopolun varrella. Analyysien pohjalta voidaan muodostaa oletuksia tekijöistä, jotka mahdollisesti vaikuttavat kävijöiden konvertoitumiseen polun eri kohdissa.

Analyyseissa on syytä syventyä yhteen tarkasteltavaan asiaan kerrallaan eikä lähteä liikkeelle liian laajalla skaalalla. Jos verkkokaupassa on esimerkiksi tapahtunut myynnin laskua tietyn tuoteryhmän kohdalla, voidaan tämä ottaa lähempään tarkasteluun. Kenties huomataan, että kävijöitä päätyy kyllä tuotesivuille, mutta tuotteita ei juuri lisätä ostoskoriin. Tällöin voidaan päätellä, että konversiopolussa on syytä keskittyä tuotesivun optimointiin tavoitteena nostaa sitä osuutta kävijöistä, joka lisää tuotteen ostoskoriin asti. Jos taas esimerkiksi yhteydenottosivulla vierailee paljon kävijöitä, mutta yhteydenottoja tulee vain vähän, voidaan keskittyä pohtimaan, miten yhteydenoton voisi tehdä kävijälle helpommaksi ja sujuvammaksi.

Kun datan pohjalta tehtyihin löydöksiin alkaa pohtia ratkaisua, kannattaa hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa asiantuntijuutta. Evermadella kaikki asiantuntijat digimarkkinoinnin ammattilaisista kehittäjiin ja suunnittelijoihin työskentelevät saman katon alla. Tämä mahdollistaa sen, että kun web-analyytikko löytää konversiopolusta mahdollisen ongelmakohdan, hän voi esittää löydöksensä esimerkiksi suunnittelijalle, joka osaa puolestaan ajatella asiaa käyttökokemuksen parantamisen näkökulmasta.

A/B-testauksella vahvistus hypoteesille

Kävijädatan pohjalta muodostetut oletukset voidaan pienellä vaivalla A/B-testata, jotta nähdään, pitääkö tehty oletus paikkansa. Testillä nähdään kustannustehokkaasti ja ketterästi, onko halutulla muutoksella vaikutusta sivuston konversioprosenttiin.

Jos A/B-testin tulos puoltaa datasta muodostettua hypoteesia, voidaan muutos toteuttaa sivustolle. Jos taas testin mukaan mahdollinen muutos ei tuo toivottua lopputulosta, säästytään turhan raskaalta kehitystyöltä. Näin varmistetaan, että verkkosivuston kehitykseen käytetyt resurssit suunnataan oikein.

Konversio-optimointi on jatkuvaa tekemistä

Konversio-optimointi ei suinkaan pääty yhteen onnistuneeseen A/B-testiin ja sen mahdollisiin vaikutuksiin. Erilaisilla kohderyhmillä on erilaiset tarpeet, ja ne tunnistamalla voidaan pyrkiä palvelemaan kaikkia sivuston käyttäjiä mahdollisimman hyvin.

Kun ollaan keskitytty yhteen mahdolliseen ongelmakohtaan valitussa konversiopolussa, voidaan seuraavaksi siirtyä optimoimaan jotain toista polkua tai saman polun eri pistettä. Näin kasvatetaan pikkuhiljaa ymmärrystä kävijöiden käyttäytymisestä ja askel kerrallaan parannetaan käyttäjäkokemusta ja sen myötä kävijöiden konvertoitumista sivustolla.

Konversio-optimointia ei siis pidä nähdä kertaluontoisesti tapahtuvana kehitystoimenpiteenä, vaan jatkuvana prosessina.

Konversio-optimoinnin keskeiset hyödyt

Myynnin kasvu

Konversioprosenttia parantamalla on mahdollista kasvattaa potentiaalista asiakaskuntaa ilman, että sivustolle tarvitsee välttämättä saada suurta määrää uutta liikennettä. Tämä johtaa myynnin kasvuun.

Kustannustehokkuus

Konversio-optimointi hyödyntää sivuston jo olemassa-olevaa asiakaskuntaa eli se varmistaa, että markkinointikampanjat ovat tehokkaita ja niistä saatu liikenne hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Konversio-optimoinnin avulla myös verkkosivuston kehitystyö osataan suunnata oikein ja vältytään mutulla tehdyiltä raskailta ja kalliilta implementoinneilta.

Parempi käyttäjäkokemus

Konversio-optimointiin panostamalla ymmärrys asiakkaista ja heidän tarpeistaan kasvaa, mikä johtaa parempaan käyttäjäkokemukseen sivustolla ja parempiin sijoituksiin myös hakukoneissa. Tämä rakentaa luottamusta yrityksen tarjoamiiin tuotteisiin ja palveluihin ja rohkaisee kävijöitä toistuviin vierailuihin.

Kiinnostuitko konversio-optimoinnista? Ota meihin yhteyttä!

Haku