Hyppää sisältöön

Kuinka konfiguroida Google Analytics 4 yrityksesi tarpeisiin

Google Analytics 4 tarjoaa edeltäjäänsä Universal Analyticsia vähemmän valmiita raportteja. GA4:n tapahtumapohjainen datamalli mahdollistaa paremman kustomoinnin yrityksen omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Kun valmiiksi pureskeltuja raportteja on selkeästi vähemmän, on kustomointi lähes välttämätöntä, jos työkalun käytöstä halutaan saada kaikki irti. 

Carita Kulmala, 25.06.2024

Mitattavien tapahtumien kustomoinnin lisäksi GA4:n monet erilaiset asetukset mahdollistavat työkalun muokkaamisen yrityksen omien toiveiden mukaisesti, ja esimerkiksi käyttäjien tietosuojaa on mahdollista parantaa muutamilla konfiguroinneilla. 

Poimi tästä tekstistä talteen muutamat vinkit työkalun konfigurointia varten!

  1. Suunnittele mittaus tavoitteidesi mukaiseksi
  2. Määritä halutut tapahtumat konversioiksi
  3. Rekisteröi tapahtumaparametrit custom dimensioiksi
  4. Määritä datan säilytysaika ja raportointi-identiteetti
  5. Suodata datasta pois sisäinen liikenne
  6. Kustomoi valmiita raportteja omaan käyttöösi soveltuvaksi
  7. Linkitä GA4-tilisi muiden tarpeellisten tilien kanssa

Suunnittele mittaus tavoitteidesi mukaiseksi

Hyvä suunnittelu varmistaa, että seurantaan osataan määrittää kaikki tarvittavat tiedot laadukkaan datan keräämiseksi. GA4 seuraa automaattisesti joitakin sivuston tapahtumia, kuten tiedoston latauksia tai YouTube-videoiden katseluita, mutta sivuston tärkeät toiminnallisuudet ja konversiot vaativat usein erillistä seurannan asettamista.

Pelkkien tapahtumien implementointi Google Tag Managerissa riittää kertomaan, miten paljon esimerkiksi lomakkeita lähetetään tai jotain sivuston toiminnallisuutta käytetään, mutta yksi GA4:n olennaisimmista ominaisuuksista ovat tapahtumiin mukaan liitettävät parametrit. Parametrien on tarkoitus antaa lisätietoa mitattavasta tapahtumasta ja rikastaa kerättyä dataa. Sen sijaan, että saamme selville kuinka monta lomaketta sivustolla on lähetetty, voimme näiden lisätietojen avulla selvittää myös mm. minkä nimisiä lomakkeita on lähetetty tai mitä käyttäjät ovat valinneet tiettyyn lomakkeen kenttään. Tämä kertoo meille paljon enemmän lomakkeen oikeasta käytöstä kuin pelkästään se, montako kertaa lomakkeita on lähetetty.

Jos sivustolla on paljon räätälöityjä toiminnallisuuksia, varmistamme hyvän suunnittelun avulla, että mitään olennaista ei jää pois analytiikasta. Dataa alkaa kertyä siitä hetkestä, kun mittaus luodaan, joten on tärkeää tehdä kattava suunnitelma jo alkumetreillä.

Hyvä suunnitelma varmistaa toisaalta myös sen, että keräämämme data on luettavassa muodossa ja helposti tulkittavissa. Myöhemmin, kun mittausta halutaan kehittää sivuston toiminnallisuuksien tai konversiopolkujen kehittyessä, meillä on jo valmis sapluuna, jonka mukaan myös uudet mittarit on helppo lisätä mukaan toteutukseen.

Määritä halutut tapahtumat konversioiksi

Kaikki sivuston mittaukseen asetetut tapahtumat eivät todennäköisesti ole liiketoiminnan tai verkkosivuston tavoitteiden valossa tasavertaisia. Konversioiksi kutsutaan niitä toimia, jotka haluamme kävijän sivustolla suorittavan, niin sanottuja viimeisiä pisteitä, joiden perusteella voimme arvioida verkkosivustokäynnin olevan onnistunut. Niiden on oltava selkeästi mitattavissa, jotta niiden toteutumista on mahdollista seurata. Sivustosta riippuen konversiot voivat olla pehmeitä, kuten esimerkiksi tietyn sisällön kuluttaminen tai kovempia, kuten yhteystietojen jättö tai muut vastaavat tavoitteet, jotka vaativat kävijöiltä aktiivisempia toimia. Tässäkin keskiössä ovat yrityksen omat tavoitteet ja verkkosivuston rooli niiden toteutumisessa.

GA4:ssä jokainen konversio on mittaukseen asetettu seurantatapahtuma. Yleensä ne halutaan kuitenkin erottaa sellaisista kävijöiden suorittamista toimista, joiden on tarkoitus antaa lisätietoa sivuston käytöstä, mutta jotka eivät ole yhtä “painavia”.

Tähän tarkoitukseen GA4:n käyttöliittymässä voi helposti käydä merkitsemässä minkä tahansa halutun tapahtuman key eventiksi eli tärkeäksi tapahtumaksi. Aiemmin nämä kulkivat työkalussa nimellä konversio, mutta Google muutti ne hiljattain muotoon key event. Jos konversiotapahtuma on lisätty myös Google Adsiin konversioksi, löytyy se GA4-raporteista mainonnan puolella edelleen konversio-nimellä. Konversiot eivät siis ole kadonneet mihinkään, mutta näkyvät raportista riippuen eri nimillä.

Kuvat Googlen demo-tililtä

Rekisteröi tapahtumaparametrit Custom Dimensioiksi

GA4-mittauksesta saadaan eniten irti, kun tapahtumiin lisätään mukaan omia, tapahtumista lisää kertovia parametrejä. Nämä eivät kuitenkaan ole automaattisesti käytettävissä valmiissa raporteissa, vaan ne pitää erikseen muistaa rekisteröidä GA4:n admin-näkymässä.

Rekisteröinti on helppoa, mutta on huomioitava, että tapahtumaparametri tulee syöttää GA4:ään täsmälleen siinä muodossa kuin se on asetettu mitattavaan tapahtumaan, jotta työkalu osaa yhdistää sen oikein.

Kun parametrit on rekisteröity, ovat ne saatavilla sekä perusraporteissa että itse luotavissa raporteissa työkalun Tutki-osiossa (Explore). Parametrien rekisteröiminen tuo ne myös saataville Looker Studioon, mikäli sitä halutaan käyttää apuna datan visualisoinnissa.

Kuva Googlen demo-tililtä

Määritä datan säilytysaika ja raportointi-identiteetti

GA4 mahdollistaa entistä paremmat määritykset, joilla voidaan vaikuttaa käyttäjien yksityisyyden suojaan ja varmistetaan, että dataa ei säilötä työkalussa tarpeettoman pitkiä aikoja.

Admin-näkymässä olevassa Datan säilytys -osiossa (data retention) voidaan määrittää datan säilytysaika tapahtuma- ja käyttäjätasolla. Säilytysaika on oletuksena kaksi kuukautta, mutta ilmaisessa GA4-versiossa sen voi pidentää 14 kuukauteen. Tämä vaikuttaa ensisijaisesti siihen, miten pitkältä ajalta data on käytettävissä Tutki-osiossa luotavissa raporteissa. Jos säilytysajaksi on määritelty kaksi kuukautta, Tutki-raporteissa näkyy dataa siis vain viimeisen kahden kuukauden ajalta.

Perusraporteista data ei katoa määritellyn ajan jälkeen, sillä ne eivät käytä yksilöivää kävijädataa. Standardiraporttien dataan pääsee siis aina käsiksi, oli valinnut säilytysajaksi mitä tahansa.

Raportointi-identiteetti eli reporting identity puolestaan auttaa määrittämään, millä tavalla dataa kerätään. Sen tarkoitus on auttaa tunnistamaan käyttäjä samaksi eri laitteiden välillä. Oletuksena GA4 käyttää yhdistettyä raportointi-identiteettiä (blended identity). Tällöin GA4 käyttää datan keräämiseen yksilöivää käyttäjätunnistetta kirjautuneista käyttäjistä sekä laitetietoa. Nämä yhdistetään Googlen omaan koneoppimismalliin, jolla pyritään mallintamaan dataa niistä käyttäjistä, jotka eivät ole hyväksyneet evästeitä.

Yhdistetyn raportointi-identiteetin käyttö edellyttää, että käyttäjätunniste kerätään ja kirjautuneita käyttäjiä on oltava sivustolla riittävän paljon, jotta raporteissa voidaan taata käyttäjän anonymiteetti. Jos liikennettä on liian vähän tai GA4 tulkitsee käyttäjän yksityisyyden vaarantuvan, raporttien dataa rajoitetaan (data threshold).

Käyttäjien yksityisyyden takaamiseksi ja riittävän datamäärän varmistamiseksi raporteissa suosittelemme vaihtamaan raportointi-identiteetin laitteeseen perustuvaksi (device-based). Tällöin käyttäjältä kerätään ainoastaan laitetieto eikä muita tunnisteita. Saatu liikenteen määrä on myös riittävän suuri eikä raporteista saatavaa dataa rajoiteta.

Kuvat Googlen demo-tililtä

Suodata datasta pois sisäinen liikenne

Monissa yrityksissä verkkosivusto on kovassa käytössä päivittäin myös yrityksen omilla työntekijöillä. Jos liikennettä tulee paljon yrityksen omien toimistojen IP-osoitteista, voi se näkyä yllättävän paljon myös kerätyssä datassa ja näin ollen vääristää sivuston käyttöä raporteissa. Sisäinen liikenne on mahdollista suodattaa pois GA4:n asetuksista, ja sinne voi määrittää niin monta IP-osoitetta kuin on tarpeen.

IP:t voi helposti merkitä sisäiseksi liikenteeksi oman data streamin asetuksista. Tämän jälkeen suodatin on vielä otettava käyttöön ja aktivoitava se, jotta sisäinen liikenne alkaa suodattua pois raporteista.

Kustomoi valmiita raportteja omaan käyttöösi soveltuvaksi

Vaikka GA4:n valmiita raportteja on Universal Analyticsiin verrattuna vähän, on niitä mahdollista kustomoida itselleen sopivammaksi. Raporteissa on oletuksena valmiina tiettyjä metriikoita, mutta niitä pystyy helposti lisäämään ja poistamaan oman mielen mukaan.

Kun muutokset on tehty, raportti voidaan tallentaa joko olemassa olevan päälle tai kokonaan uutena. Näin tehdyt muutokset säilyvät tulevaisuudessa ja raporteista saa enemmän irti.

Kuva Googlen demo-tililtä

Linkitä GA4-tilisi muiden tarpeellisten tilien kanssa

GA4 tarjoaa valmiit linkitysmahdollisuudet useisiin eri työkaluihin. Tyypillisesti halutaan linkittää Google Analytics Google Ads- tai Google Search Console -tilien kanssa, jolloin myös näistä saatua dataa voidaan tarkastella GA4:n käyttöliittymässä.

Google Search Console -linkitys mahdollistaa orgaanisten hakutermien ja orgaanisen liikenteen laskeutumissivujen tarkastelun standardiraporttien kautta.

Google Ads -linkityksen myötä mainonnan dataa voidaan tarkastella perusteellisemmin GA4:n Mainonta-osiossa ja kampanjoiden tuomaa liikennettä voidaan analysoida tarkemmin. Linkitys mahdollistaa myös yleisöjen ja konversioiden viemisen suoraan Google Adsiin.

Kuva Googlen demo-tililtä

Lopuksi

GA4 vaatii Universal Analyticsia enemmän opettelua ja työkaluun tutustumista, jotta sen käytöstä saa itselleen sujuvaa. Työkalun monet kustomointimahdollisuudet tekevät siitä toimivan työkalun monille yrityksille.

Monille GA4:n käyttöliittymä ja aiempaan verrattuna kokonaan uudenlainen datamalli voivat kuitenkin nostaa kynnystä jokapäiväiseen käyttöön. Rakentamalla oman visuaalisen raporttipohjan Google Looker Studioon GA4-datan päivittäisestä hyödyntämisestä tulee vaivattomampaa.

Tarvitsetko apua GA4:n käyttöönotossa ja kustomoinnissa tai kiinnostaako Looker Studioon rakennettu raporttipohja? Ota meihin yhteyttä, niin autamme mielellämme!

Haku