Hyppää sisältöön

Matomo – GDPR-ystävällinen vaihtoehto Google Analyticsille

Viimeaikaiset kehityssuunnat verkkoanalytiikassa sekä EU:n tiukentuvat ihmisten yksityisyyttä ja datan säilytyspaikkaa painottavat säädökset ovat saaneet monet yritykset pohtimaan uusia vaihtoehtoja verkkosivustojensa seurantamenetelmille. Suomessa analytiikan saralla ollaan murroksessa, jossa on ajankohtaista ja aiheellistakin kyseenalaistaa, millaisia työkaluja jatkossa halutaan käyttää ja mitä periaatteita datankeruussa tulisi noudattaa.

Sofia Mäkivaara, 14.02.2023

Ilmaiset työkalut, kuten Google Analytics ovat jo vuosia tarjonneet yrityksille todella kattavat mahdollisuudet oman verkkosivuliikenteen tutkimiseen ja kehittämiseen. Ilmaisten työkalujen hinta on kuitenkin se, että niitä tarjoava toimija voi hyödyntää dataa myös omiin käyttötarkoituksiinsa, eikä takeita palvelun jatkuvuudesta aina ole. Tästä esimerkkinä ovat Google Universal Analyticsin poistuminen käytöstä 1.7.2023, datan käyttörajoitukset Looker Studiossa sekä A/B testaukseen käytetyn Google Optimize -työkalun tuen päättyminen tulevana syksynä.

Matomo mahdollistaa vahvemman omistajuuden dataan

Edellä mainituista syistä monille on nyt ajankohtaista pohtia siirtymää uuteen verkkosivustoseurantaan, joka mahdollistaa vahvemman omistajuuden omaan dataan ja tarjoaa paremmat mahdollisuudet vaikuttaa datan säilytyspaikkaan. Erityisesti julkisen sektorin toimijoille Matomo voi olla harkitsemisen arvoinen, sillä se mahdollistaa pilvipohjaisen seurannan lisäksi myös analytiikan asentamisen omalle palvelimelle. Matomoon kerätty verkkovierailijoiden data siis käsitellään ja säilytetään joko Euroopassa, tai omalle palvelimelle sijoitettuna vaikkapa Suomessa.

Universal Analyticsista siirtyville käyttäjille Matomo on miellyttävä vaihtoehto, sillä työkalun rakenne ja raporttien tyyli muistuttavat monilta osin Universal Analyticsia. Myös eroja on, mutta Matomoon vaihtaminen voi olla jopa kevyempi ponnistus kuin Google Analyticsin uusimpaan versioon GA4:ään siirtyminen, joka poikkeaa hyvin suuresti edeltäjästään.

Matomossa on lisäksi paljon ominaisuuksia joita Google Analyticsissa ei ole, kuten datan varmuuskopiointi Universal Analyticsista Matomoon, A/B-testaus-, Heatmap-, ja istuntojen nauhoitustoiminnot. Matomolla on Googlen tavoin oma tagienhallintajärjestelmä, Matomo Tag Manager, mutta seurannan asentamiseen voi käyttää myös Google Tag Manageria.

Matomon perusraportit

Matomolta löytyy vapaasti selattava demotili, joka voi auttaa hahmottamaan tätä osiota paremmin. Demon avulla voit tutustua Matomon käyttöliittymään ja kaikkiin alla kuvattuihin raportteihin.

Ensimmäisenä Matomoon kirjauduttaessa aukeaa Dashboard, joka tarjoaa yleisnäkymän kaikkeen kerättyyn dataan. Näkymä kattaa reaaliaikaisen datan sivuston viimeisimpiin vierailuihin, katsauksen pidemmän aikavälin käynteihin, kanaviin josta käyttäjät saapuvat sekä käyttäjien lokaatioihin. Dashboardia on mahdollista muokata siirtämällä elementtejä, tai tarpeen mukaan lisäämällä sivulle eri raporttien koosteita, eli widgettejä.

Matomon dashboard-näkymä

Vasemmalta navigaatiosta löytyvä Visitors-osio koostuu sivuston vierailijoista ja heidän käyttämistään laitteista kertovista raporteista. Myös reaaliaikaiset raportit sijaitsevat täällä. Google Analyticsista poiketen raportit ovat hieman enemmän teknisempiin tietoihin pohjautuvia, joten mukana ei ole käyttäjien demografisia tietoja kuten ikää, sukupuolta tai Google-hakuihin pohjautuvia mielenkiinnonkohteita. Matomon käyttäjäraportit kuitenkin tarjoavat mielenkiintoista ja hyödyllistä dataa, kuten lokaation (maan, maakunnan tai kaupungin tasolla), vierailijoiden laitteet ja käyttöjärjestelmät sekä vierailuajat.

Behaviour-osio muistuttaa paljon Universal Analyticsin käyttäytymisraportteja. Täältä löydät vierailluimmat sivut, laskeutumis- ja poistumissivut sekä kävijäpolkujen visualisointeja. Erillisiä raportteja löytyy myös sivustolla tehdyille tapahtumille ja interaktioille. Näitä ovat mm. sivustohaun käyttö, sivuston ulkopuolelle viittaavien linkkien klikkaukset ja tiedostojen lataukset.

Behaviour-raporteissa on suosituimpien sivujen ja interaktioiden lisäksi mahdollista tutkia visualisointien avulla kävijäpolkuja. Kuvassa Transitions-raportti.

Acquisition-osio sisältää hankintaraportit, jotka kertovat mitä kautta kävijä on saapunut sivustolle. Kanavat on jaoteltu hyvin samankaltaisesti kuin Universal Analyticsissa: suoraan liikenteeseen, hakukone-, ja viittaavaan liikenteeseen sekä sosiaalisen median liikenteeseen. Yhdistämällä Matomoon Google Search Consolen saat tuotua myös eniten sivustolle liikennettä tuovat avainsanat omalle raportilleen. Omia kampanjoita on mahdollista seurata, ja kampanjalinkkien luomista varten Matomossa on oma Campaign URL builder -työkalu. Kampanjaseurannassa on hyvä huomioida, että Googlen UTM-parametrit eivät ole yhteensopivia Matomon kanssa.

Ecommerce-, Goals- ja Funnels-osiot keskittyvät sivuston tärkeimpien tapahtumien eli konversioiden mittaamiseen. Sivuston käyttötarkoituksesta riippuen konversioksi voidaan asettaa joko tuotteen osto, yhteydenotto tai muu yrityksen liiketoiminnan kannalta merkityksellinen tapahtuma verkkosivuilla. Konversiopoluista voidaan myös tehdä funneleita, joilla mitataan käyttäjien etenemistä ja konvertoitumista useamman sivun tai esimerkiksi ostoprosessin vaiheiden läpi.

Lisäarvoa tuovat työkalut Matomossa

Perusdatan lisäksi Matomon raporttien joukossa on mielenkiintoisia työkaluja, joiden avulla voi syventyä sivuston toimivuuden tutkimiseen. Matomossa on esimerkiksi sisäänrakennettuna mahdollisuus A/B-testien toteuttamiselle, jolla voidaan tutkia dataan pohjautuen kuinka eri toiminnot, visuaaliset elementit tai sisällöt toimivat omalle yleisölle. A/B-testien toteuttaminen tällä työkalulla vaatii kylläkin jonkin verran koodausosaamista, joten se ei välttämättä ole kaikille optimaalisin vaihtoehto.

Lämpökarttojen sekä tallenteiden avulla voidaan seurata konkreettisesti, mitä pisteitä kävijät klikkaavat sivustolla ja millaisia kävijäjäpolkuja heillä on. Matomon lämpökartat ja tallenteet muistuttavat hieman Hotjar-työkalun toiminnallisuuksia, mutta yksinkertaisempana.

Lämpökartat auttavat hahmottamaan, kuinka pitkälle kävijät keskimäärin vierittävät sivua alaspäin ja klikataanko sivujen tärkeimpiä elementtejä.

Custom-raportit mahdollistavat omien raporttipohjien luomisen. Custom-raporttien avulla voit suodattaa esimerkiksi tietyn sivuston osion erikseen tarkasteltavaksi tai tutkia miten erilaiset kävijätyypit toimivat sivustolla. Muokkausvaihtoehtojen ollessa hyvin rajallisia perusraporttien puolella kannattaa oma analysointi keskittää tänne.

Tarpeellista ja tarkoituksenmukaista dataa verkkosivuanalyysien tueksi

Kun Matomon raportointiin on tutustunut ja työkalun eri toiminnallisuudet hahmottanut, alkaa Matomo tuntua jokaisen käyttökerran jälkeen selkeämmältä ja helppokäyttöisemmältä. Erityisesti Googlen Universal Analyticsiin tottuneelle käyttäjälle Matomo todennäköisesti tuntuu monilta osin tutulta ja turvalliselta ottaa käyttöön.

Oman testaamisemme pohjalta voimme snaoa, että Matomossa on hyvä perusraportointi ja yllättävänkin toimivat integraatiot muiden analytiikkatyökalujen, kuten Google Search Consolen kanssa. Kokonaisuutena Matomo on kuitenkin yksinkertaisempi työkalu kuin Google Analytics. Matomon ominaisuudet eivät ole yhtä monipuolisia, joten raportointi ja osa toiminnallisuuksista voivat tuntua aluksi hieman kankeilta. Perusraporteille ei esimerkiksi ole mahdollista lisätä toissijaista dimensiota datan syvempään laadulliseen tarkasteluun. Raporteissa on kuitenkin mukana tarpeellista ja tarkoituksenmukaista dataa verkkosivuanalyysien tueksi, joka myös kunnioittaa sivuston vierailijoiden yksityisyyttä.

Oletko kiinnostunut ottamaan Matomon käyttöön yrityksenne verkkosivuilla? Ota meihin yhteyttä, analytiikkatiimimme auttaa Matomoon liittyvissä kysymyksissä mielellään!

Haku