Hyppää sisältöön

Mikä on digitaalisen markkinoinnin strategia ja miten se luodaan?

Tämä blogi aloittaa viisiosaisen blogisarjan digitaalisen markkinoinnin strategiasta. Ensimmäisessä osassa käsittelemme strategiaa ja sen laatimista. Seuraavissa osissa puhutaan tavoitteista, mittaamisesta, kohderyhmistä sekä strategian jalkauttamisesta.

Miikka Vento, 03.01.2022

Jos strategia puuttuu, aina voi mennä torille huutelemaan. Kuva: Aleksei Zaitcev

Suunnitelma digimarkkinoinnin tavoitteista ja toimenpiteistä

Digitaalisen markkinoinnin strategia ohjaa digitaalisen markkinoinnin toimenpiteitä kohti tavoitteita. Liiketoiminnan kontekstissa tämä tarkoittaa usein esimerkiksi myynnin kasvattamista, brändin rakentamista, työnantajamielikuvan kehittymistä tai yrityksen kehittymistä alan ajatusjohtajaksi. Hyvä digitaalisen markkinoinnin strategia antaa suuntaviivat käytännön tekemiselle, mutta ei rajoita keinoja.

Digitaalisen markkinoinnin strategia on aina alisteinen markkinoinnin ja myynnin strategioille sekä joissain tapauksissa myös IT-strategialle. Digitaalisen markkinoinnin strategia on melko käytännönläheinen suunnitelma – “digitaalinen” viittaa työkaluihin tai kanaviin, joita strategian toteuttamiseen käytetään. 

Digitaalisen markkinoinnin strategian ytimessä ovat tavoitteet. Tavoitteiden asettaminen on usein haasteellisin osa strategian laatimista. Digitaalisen markkinoinnin strategian tavoitteet pohjautuvat markkinoinnin strategiaan, joka vuorostaan pohjautuu yrityksen strategiaan. Siinä missä markkinoinnin strategian olisi hyvä olla kanavista riippumaton, voi digitaalisen markkinoinnin strategia olla kanavasidonnainen tai jopa kanavalähtöinen.

Digitaaliset kanavat ovat usein läsnä koko asiakaskokemuksen ajan. Onnistunut digitaalisen markkinoinnin strategia ottaa kantaa koko asiakaspolkuun ja huomioi myynnin, markkinoinnin sekä esimerkiksi asiakaspalvelun ja jatkuvan tuen tarpeita. 

Kenelle strategiaa tehdään?

Strategiaa täytyy tarkastella useammasta näkökulmasta. Organisaation sisäiset tarpeet toimivat yhtenä strategian ohjurina. Kun asiakkaille esimerkiksi tarjotaan etukäteen mahdollisimman laajalti tietoa, helpottuu myynnin arki – asiantunteva ostaja on kaikkien etu. On tärkeää, että tietoa etsiessään asiakkaat tietävät, kenen puoleen kääntyä. Tämä vahvistaa myös yrityksen asemaa ajatusjohtajana. 

Asiakkaan näkökulmasta ostaminen voi olla vaikeaa, jos tuote on monimutkainen tai vaikeasti ymmärrettävä. Kenties tuotteen tai palvelun sekä asiakkaan haasteen välille ei ole rakennettu viestinnällä selkeää yhteyttä. Hyvä tapa aloittaa strategian työstäminen onkin organisaation ja asiakkaiden haasteiden selvittäminen. Digitaalisella markkinoinnilla voidaan ratkaista lukuisia myynnin, asiakaspalvelun, viestinnän ja jopa yrityksen johtamisen haasteita. 

Miten laadin digitaalisen markkinoinnin strategian?

Strategiassa on hyvä määritellä vähintään kolme asiaa: nykytila, tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi voidaan ottaa kantaa mittareihin ja kohderyhmiin. 

Digitaalisen markkinoinnin strategian sisällysluettelo voisi näyttää esimerkiksi tältä:

 1. Johdanto
 2. Tiivistelmä
 3. Nykytila
 4. Markkinoinnin tavoitteet
 5. Digitaalisen markkinoinnin tavoitteet
 6. Tavoitteita tukevat toimenpiteet
  a. Kohderyhmät
  b. Kanavakohtaiset suunnitelmat
  c. Mittarit
 7. Strategian jalkauttaminen

Strategiaa laatiessa edetään suuremmista kokonaisuuksista pienempiin. Johdannossa on hyvä avata strategian merkitys ja taustat. Tiivistelmään taas kannattaa laatia kaavio, jolla strategian voi nähdä yhdellä silmäyksellä. Strategia on yleisesti ottaen yrityksen sisäinen työkalu, mutta eritoten digitaalisen markkinoinnin strategiaa voidaan käyttää myös sidosryhmien perehdyttämiseen. Tämä kannattaa huomioida johdantoa laatiessa. 

Kanavat muodostavat oman kokonaisuutensa. Alla esimerkkejä mahdollisista kanavista:

 1. CRM ja markkinoinnin automaatio
 2. Sosiaalinen media (maksettu ja orgaaninen)
 3. Digitaalinen mainonta (Ads)
 4. SEO (On-page, off-page)
 5. Verkkopalvelut ja integraatiot
 6. Mobiiliapplikaatiot
 7. Yhteisöhallinta (lue lisää täältä)
 8. Sähköpostimarkkinointi

Kanavat jakautuvat vielä lukuisiin alakokonaisuuksiin, eikä tämä lista ole täydellinen.

Strategian kannalta tärkeää on tunnistaa toimivat ja tehokkaat kanavat, joihin keskittyä käytettävissä olevilla resursseilla. Usein muutaman kanavan tehokas käyttö on järkevämpää kuin kaikkialla läsnäolo puolivillaisesti. Sopivien kanavien valinta perustuu luonnollisesti tavoitteisiin sekä kohderyhmiin, joita käsittelemme sarjan seuraavissa osissa. Stay tuned!

Heräsikö kysymyksiä? Ota meihin yhteyttä.

Haku