Hyppää sisältöön

Miksi uusia verkkosivusto

Parhaassa tapauksessa verkkosivusto on hyvin pitkäikäinen. Hyvä sivusto elää yrityksen liiketoiminnan muutosten mukana, toimii tärkeänä markkinoinnin välineenä, tarjoilee käyttäjilleen jatkuvasti laadukasta sisältöä ja tietysti konvertoi käyttäjiä asiakkaiksi. Pitkäaikainen sivusto vaatii kuitenkin teknisesti vakaan pohjan ja jatkuvaa huolenpitoa. Sivusto voi menettää arvonsa heti alkumetreillä, jos se on suunniteltu ja toteutettu huonosti tai sille ei ole asetettu selkeitä tavoitteita, joiden eteen myös tehdään töitä.

Roosa Säävälä, 21.10.2020

Verkkosivu-uudistuksia tehdään jatkuvasti, ja syitä niihin on useita. Tässä artikkelissa listataan muutamia sellaisia, joihin me digitoimistona törmäämme kaikista yleisimmin. Jos tunnistat jonkin näistä omassa verkkosivustossasi, muista, että monet kamppailevat aivan samojen ongelmien kanssa. Kaikkiin ongelmiin on mahdollista löytää myös ratkaisu.

Liiketoiminta on muuttunut tai brändi uudistunut
Sisällöntuotannon ongelmat
Ongelmat nykyisen kumppanin kanssa
Tekniset ongelmat
Visuaaliset ongelmat
Kävijöitä ei ole tarpeeksi tai he eivät konvertoidu
Lopuksi

Liiketoiminta on muuttunut tai brändi uudistunut

On yleistä, että yrityksen liiketoimintaa on lähdetty muuttamaan tavalla tai toisella, mutta verkkosivu-uudistuksen kanssa ei olla oltu aivan yhtä innokkaita. Kun yrityksen strategia muuttuu, brändi uudistuu tai yritys alkaa esimerkiksi myymään uusia tuotteita tai palveluita, tulisi myös verkkosivuston viestiä tästä muutoksesta. Verkkosivu-uudistusta harkitaan usein myös silloin, kun halutaan löytää toimivampi alusta myynnin ja markkinoinnin automaation kannalta.

Törmäämme usein myös siihen, että organisaation sisäinen dynamiikka on muuttunut. Ehkä yrityksen terävin markkinointiosaaja on lähtenyt muualle, verkkosivujen päivittämisestä vastaava henkilö on siirtynyt toisiin tehtäviin tai yrityksessä on aloittanut uusi markkinointipäällikkö. Sivusto ei aina pysy sisäisten muutosten perässä, kun muut kiireellisemmät asiat menevät sen päivittämisen edelle. Tällöin tulisi pohtia, kenen vastuulla yrityksen verkkopresenssin kehittäminen todella on ja miten sille hankitaan resursseja. Lisäksi kannattaa muistaa, että kun markkinoinnin ammattilainen lähtee yrityksestä, vie hän helposti mukanaan suuren palan informaatiota esimerkiksi nykyiseen järjestelmään liittyen. Henkilö voi kuitenkin helpottaa tätä muutosvaihetta esimerkiksi kouluttamalla muita ennen siirtymistä toisiin tehtäviin.

Sisäisten muutosten suuruudesta riippuen voi verkkosivu-uudistus olla tarpeen, kun taas joskus riittää pieni päivittäminen ja sieltä täältä hiominen. Jos yrityksellä ei ole digipalveluilleen tai -alustoilleen pitkäaikaista suunnitelmaa, on suurempi strateginen työ yleensä tarpeen. 

Sisällöntuotannon ongelmat

Sisällön päivittäminen on vaikeaa

Verkkosivuston sisällön päivittäminen voi olla hankalaa esimerkiksi sivuston kankean ja vanhentuneen teknisen pohjan vuoksi. Tällöin uuden sisällön luominen ja vanhan muokkaaminen syö aikaa ja tuo sisällöntuottajan arkeen aivan turhaa haastetta. Jos sisällöntuottaja esimerkiksi kokee tarvitsevansa kehittäjän apua yksinkertaisiin sisällönhallinnan tehtäviin, on syytä pohtia, voisiko sivuston teknistä pohjaa muokata sisällöntuottajalle helppokäyttöisemmäksi täysimittaisen verkkosivu-uudistuksen sijaan.

Melko tyypillinen tilanne asiakkaillemme on myös se, että yritys on uudistunut brändinsä osalta, mutta sisällöntuotannon vaikeuksien takia ulosanti verkossa on jäänyt kaikesta muusta jälkeen. Brändiuudistus voi tuntua jopa hukkaan heitetyltä, jos uutta brändiä ei pystytä tuomaan verkossa luontevasti esiin.

Sisällön luominen on kallista ja aikaavievää

Mikäli sivuston pohja on vanhentunut, se on toteutettu huonosti tai sisällöntuottajilla on käytössään väärät työkalut, jolloin voi uuden sisällön luominen sekä olemassa olevan muokkaaminen olla liian tyyristä tai viedä kohtuuttoman paljon aikaa.

Jos sivusto on alunperin rakennettu väärin, ovat sisällöntuottajat myös helposti liian riippuvaisia kehittäjien avusta. Kehittäjien odottelu merkitsee yleensä työnteon hidastumista ja lisäkustannuksia. Tämä ei käy päinsä markkinointitiimeissä, missä ideoiden usein halutaan liikkuvan ajatuksen tasolta toteutukseen hyvinkin nopeasti. Myös esimerkiksi useiden versioiden luominen samasta sivusta A/B-testausta varten sekä kampanjasivujen rakentaminen tulisi olla nopeaa ja tehokasta – tietysti niin, että visuaalisuus pysyy linjassa brändin kanssa ja käyttäjäkokemus intuitiivisena. Sisällöntuottajilla tulisi myös olla välineet kerätä sivuston käyttäjistä dataa, jonka avulla voidaan parantaa olemassa olevaa sisältöä.

Ongelmat nykyisen kumppanin kanssa

Kommunikaatio ei pelaa tai yhteistyö ei opeta uutta

Kilpailu digitoimistojen välillä on kovaa ja alallamme on monenlaisia pelaajia. Digikumppanin valinnassa tärkeitä seikkoja ovat tietysti tarjotut ratkaisut, työn laatu ja budjetissa pysyminen. Näiden lisäksi olemme huomanneet, että asiakkaillemme on usein tärkeää oikeanlainen arvomaailma, ystävällisyys, intohimo työhön, pitkäaikainen asiakassuhteeseen sitoutuminen sekä viestinnän sujuvuus.

Halusipa asiakas lopputuotteensa avaimet käteen -tyyppisesti tai tiiviisti yhdessä kanssamme ideoiden, on kommunikaatio hänen tarpeidensa tunnistamisessa kaiken A ja O. Olemme törmänneet useasti tilanteisiin, joissa asiakkaan yhteistyö hänen aiemman digikumppaninsa kanssa on alkanut rapistua, sillä kommunikaatio ei suju toivotulla tavalla. Joskus toimiston esittämät ratkaisut eivät myöskään enää tarjoa mitään uutta tai onnistu herättämään innostusta. Tällöin voi olla fiksua aloittaa puhtaalta pöydältä sellaisen toimijan kanssa, joka lähestyy digiprojekteja hieman erilaisesta kulmasta. Uusi kumppani voi tarkoittaa uusia ideoita, innovatiivisuutta ja opettavaisempaa yhteistyötä.

Toteutukset tuntuvat kalliilta

Jos toteutusten hinta kirpaisee joka kerta liikaa, on luonnollista lähteä etsimään kustannustehokkaammin työskentelevää toimistoa. Alamme on hyvin kilpailtu ja digitoimistot hinnoittelevat projekteja eri tavoilla. Siksi myös toteutukset vaihtelevat suuresti hinnan, kuten toki kaiken muunkin osalta. Uudella asiakkaalla on kuitenkin pitkäaikaiseen asiakkuuteen verrattuna usein enemmän liikkumavaraa laskutuksen kanssa.

Asiakkaan näkökulmasta tärkeintä on ymmärtää, mistä hinta muodostuu ja minkälaisista vaiheista sivuston rakentaminen koostuu. Kun ostat verkkosivuja, maksat ammattilaisille heidän osaamisestaan, ajastaan ja näkemyksestään. Yksiselitteistä vastausta verkkosivujen hinnan muodostumiseen ei ole, mutta hintaluokkaa voidaan ehkä parhaiten arvioida sivuston monimutkaisuudella. Se määrittää pitkälti, kuinka paljon sivuston rakentamiseen tarvitaan aikaa.

Ammattimainen verkkosivujen toteutus on aina räätälöity asiakkaan tarpeisiin, se helpottaa sisällöntuottajien työtä ja se tietysti tuottaa enemmän sekä parempaa liiketoimintaa. Kannattaa myös ottaa huomioon, että verkkosivusto on vain harvoin kerralla valmis projekti – sen menestyminen pitkällä aikavälillä vaatii ylläpitoa, testausta ja jatkuvaa analysointia. Verkkosivu-uudistuksen ytimessä tulisikin olla kysymys siitä, kuinka sivustosta saadaan mahdollisimman paljon hyötyä irti nyt sekä tulevaisuudessa.

Tekniset ongelmat

Sivusto latautuu hitaasti

Hidas sivusto tarkoittaa auttamattomasti kankeaa käyttökokemusta, arvokkaan liikenteen menettämistä, hakukonenäkyvyyden heikentymistä ja konversioiden vähenemistä. Hidas sivusto tappaa hakukonenäkyvyyden lisäksi käyttäjän mielenkiinnon, ja viime kädessä yrityksen koko liiketoiminta kärsii. Hitaalle sivustolle voi olla lukuisia syitä aina suurikokoisista kuvista liian suureen määrään aktiivisia WordPress-lisäosia. Oli syy mikä tahansa, sivuston hitauteen kannattaa ehdottomasti etsiä ratkaisu, tarkoitti se sitten kokonaista verkkosivu-uudistusta tai vain pieniä korjauksia.

Sivusto ei ole saavutettava

Saavutettavuudessa on kyse yhdenvertaisten mahdollisuuksien tarjoamisesta digimaailmassa. Suomessa saavutettavampia verkkopalveluita tarvitsee yli miljoona ihmistä. Näiden henkilöiden lisäksi saavutettavuudesta on hyötyä myös muille käyttäjille, sillä saavutettavuus on käyttömukavuutta – esimerkiksi käyttöliittymän sujuvaa toimintaa ja helposti ymmärrettäviä sisältöjä. Jos sivusto ei ole saavutettava, tavoitetaan asiakkaat yleensä huonommin, sillä heidän käyttökokemuksensa voi tyssätä esimerkiksi teknisiin haasteisiin tai sisältöjen vaikealukuisuuteen.

Suomessa laki edellyttää verkkosivujen saavutettavuutta useilta toimijoilta, esimerkiksi viranomaisilta, julkisoikeudellisilta laitoksilta, maksulaitoksilta ja tunnistamista ja verkkomaksamista vaativilta palveluilta. Vuonna 2019 voimaan astunut laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin, jonka pohjana taas toimii WCAG-ohjeistus. Vaikka sivustosi ei kuuluisi WCAG-ohjeistuksen A- tai AA-tasojen kriteerien noudattamisen piiriin, kannattaa saavutettavuuteen aina kiinnittää huomiota sivuston suunnitteluvaiheessa. Jos sivustosi ei ole saavutettava, kannattaa pohtia sen uudelleen suunnittelua paremman käyttömukavuuden näkökulmasta.

Visuaaliset ongelmat

Sivusto ei ole responsiivinen

Nykypäivänä on tavallista, että suuri osa käyttäjistä tulee sivustolle mobiililaitteilla. Responsiivisuus eli sivuston ulkoasun mukautuminen päätelaitteen mukaisesti käyttäjäystävälliseksi on siis olennaisen tärkeää. Jos esimerkiksi verkkokauppa ei ole responsiivinen, voi sivujen selaaminen ja ostoprosessin loppuun vieminen olla suhteettoman hankalaa, jolloin käyttökokemus hankaloituu, konversiotaso heikkenee ja myynti kärsii. Tällöin verkkosivu-uudistus on ajankohtainen pohdinnan aihe.

Responsiivisuus vaikuttaa merkittävästi myös hakukonenäkyvyyteen: Google jättää ei-responsiivisen sivuston todennäköisesti kokonaan pois hakutuloksista mobiililaitteilla tehdyissä Google-hauissa.

Nykypäivänä responsiivisuus on jo vahvasti vakioasia verkkosivujen suunnittelussa, eikä ei-responsiivisen verkkosivuston tulisi edes olla vaihtoehto. Suurin osa myös meille tulevien asiakkaiden sivustoista ovat nykypäivänä responsiivisia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei ongelmia erilaisilla laitteilla tai erilaisilla näytöillä koskaan ilmenisi tai etteikö sivustoja joutuisi optimoimaan. Responsiivisuudessa ei myöskään ole kyse vain mobiilikäyttäjistä, vaan myös suurikokoisilla näytöillä sivuja selaavista. Hyvin suunnitellulla sivustolla otetaankin huomioon myös suurten näyttöjen tuomat edut tuoda sisältö paremmin käyttäjän silmien eteen.

Visuaalinen ilme on kulahtanut

Ihmiset tekevät jatkuvasti alitajuisia arvioita asioiden laadusta perustuen niiden visuaalisuuteen. Sivuston visuaalisuus vaikuttaa siis siihen, missä määrin käyttäjät kokevat brändisi tuovan heille arvoa. Käyttäjät myös sietävät käytettävyydessä ilmeneviä haasteita paremmin silloin, kun he pitävät käyttöliittymää visuaalisesti houkuttelevana. Verkkosivusto antaa tärkeän mahdollisuuden erottua kilpailijoista, ja siksi sen visuaalisuuteen kannattaa ehdottomasti panostaa.

On hyvin yleistä, että asiakas kertoo sivustonsa olevan visuaalisesti kulahtanut, vanhentunut tai epäkiinnostava. Sivuston toiminnassa ei tällöin välttämättä ole moittimista, mutta visuaalinen ilme ei vain ole tarpeeksi tyylikäs tai vastaa sitä mielikuvaa, mikä asiakkaan brändistä pitäisi tulla. Tällöin on perusteltua suunnitella sivusto uusiksi. Käyttöliittymäsuunnittelussa pohditaan visuaalisten elementtien lisäksi myös esimerkiksi interaktiivisuutta, navigaatiota ja tiedon hierarkiaa sivustolla.

On kuitenkin muistettava, että vaikka visuaalinen tyylikkyys herättää käyttäjien mielenkiinnon, se ei ylläpidä kiinnostusta pitkäaikaisesti. Käyttäjälle on tarjottava aidosti kiinnostavia sisältöjä, jotta hän konvertoituu asiakkaaksi.

Kävijöitä ei ole tarpeeksi tai he eivät konvertoidu

Jos sivustolla ei ole tarpeeksi kävijöitä, kävijät poistuvat sivustolta nopeasti tai kävijät eivät konvertoidu asiakkaiksi, on hyvä aloittaa ongelman ratkominen kysymällä, mitä varten sivusto on ylipäätään pystyssä. Jokaisella verkkosivustolla tulisi olla selkeä tehtävä ja tarkoitus. Jollakin tavoite voi olla kassavirran luominen verkkokaupan kautta, toisella kerätä ilmoittautumisia vapaaehtoistoimintaan, kolmannella tarjota informaatiota jostakin asiasta. Oli sivuston tavoite mikä tahansa, voi sen suoriutumista ja tavoitteiden täyttymistä seurata.

Huolellisesti toteutetulla hakusanatutkimuksella, hakukoneoptimoinnilla ja mahdollisella hakukonemarkkinoinnilla parannetaan sivuston löydettävyyttä ja kävijämäärää hakukoneissa. Myös näiden onnistumista on tärkeä seurata kerätyn datan avulla. Ilman kunnollista mittaristoa analyysi jää kuitenkin arvailujen ja fiilisten varaan. Hyvin yleinen pyyntö asiakkaalta meille onkin selkeyttää sivuston tavoitteita, asentaa kunnolliset mittarit sekä kerätä jatkuvaa dataa sivuston kävijöistä. Joskus tämä vaatii pohjakseen verkkosivu-uudistuksen, joskus taas riittää vanhan sivuston optimointi. Tärkeää on myös, ettei työtä lopeteta datan keräämiseen – data on hyödyllistä vasta sitten, kun siitä pystytään johtamaan konkreettisia toimia ja sitä pystytään käyttämään liiketoiminnan parantamiseen.

Lopuksi

Joskus tarve uudelle verkkosivustolle on helppo havaita: sen taustalla on liiketoiminnallinen muutos, kuten brändiuudistus tai uusi tuotevalikoima. Joskus sivusto kärsii pienemmistä ongelmista ja tarvittavan verkkosivu-uudistuksen laajuutta on hankala arvioida. Sivusto voi esimerkiksi olla tekniseltä pohjaltaan moderni ja toimiva, mutta käyttökokemus kärsii visuaalisten ongelmien vuoksi tai sivuston ylläpitäjillä ei ole toimivia välineitä analysoida sivuston kävijöistä kerättyä dataa.

Tärkeintä on lähteä ratkomaan ongelmia, jos et ole sivustoosi täysin tyytyväinen. Konsultoi ammattilaisia ja kartoita, millaisia ratkaisuja heillä olisi tarjota. Jos mieleesi tuli kysymyksiä oman verkkosivusi tilasta tai kaipaat kumppania verkkosivu-uudistukseen, ota meihin yhteyttä, niin jutellaan muutoksen tarpeesta!

Haku