Hyppää sisältöön

Miten paljon HubSpot CMS -sivusto maksaa?

Tämän artikkelin tarkoitus on kasvattaa tietämystäsi HubSpot CMS -sivuston kustannuksista. Toivon mukaan pystyn myös avustamaan sinua eteenpäin lisenssien, teemojen, sisällöntuotannon ja kehitystyön suhteen.

Mikael Toivio, 19.09.2022

1. Kustannusrakenne yleisesti

2. Esimerkkejä sivuston kustannuksista

3. HubSpot CMS Hub -lisenssit

4. HubSpot CMS -teemat

5. Sisällöntuotanto

6. Kehitystyö

7. Lopuksi

1. Kustannusrakenne yleisesti

Hubspot CMS -verkkosivuston hinta määräytyy hyvin pitkälti lisenssien, sisällöntuotannon ja kehitystyön kautta. Yritys voi selviytyä pelkällä lisenssimaksulla, mikäli organisaation sisältä löytyy tarvittava osaaminen. 

Monille lisenssi voi tuntua kalliilta. Toisaalta on yleistä, että lisenssimaksu on melkeinpä huomaamattoman pieni sisällöntuotannon ja kehitystyön kustannuksien rinnalla.

Sivustoja voi rakentaa kustannustehokkaasti, mutta pahimmillaan sivusto voi käydä hyvinkin kalliiksi. Korkea hinta ei välttämättä ole ongelma, jos se tuottaa yritykselle merkittävää arvoa.

Kustannuksien kasvaminen ei kuitenkaan aina ole lupaus arvosta. Epävarmuuden välttämiseksi kannattaa edetä pieni askel kerrallaan.

2. Esimerkkejä sivuston kustannuksista

Nämä esimerkit ovat suuntaa antavia, mutta toivon mukaan lisäävät ymmärrystäsi siitä, mistä kustannukset syntyvät.

Mitä sivusto halvimmillaan maksaa

Halvimmillaan sivusto on silloin, kun toteutuksessa ei ole mitään ylimääräistä. Toteutus on tällöin usein vielä vähän lasten kengissä. Pienillä yrityksillä tilanne voi hyvinkin olla tämä.

 • Lisenssimaksu HubSpot CMS Professional 331€/kk (Starter-lisenssillä ei pitkälle pötkitä)
 • Kehitystyö: 0€ Ilmainen sivustoteema HubSpot Marketplace:sta
 • Sisällöntuotanto: Yksi sisällöntuottaja joka ei työskentele 100% työajastaan sisällön parissa (luultavasti sinä), noin 1000€/kk

Tyypilliset kustannukset suomalaiselle pk-yritykselle

Yritys kasvaa, ja tuotanto on jo askeleen suuremmalla tasolla. Sisällöntuotanto tulee luultavasti talon sisältä, mutta se on silti laskettava kustannuksena.

 • Lisenssimaksu HubSpot CMS Professional 331 €/kk (Professional-lisenssillä pääsee jo aika pitkälle)
 • Kehitystyö: Suunnittelu ja koodaus hyvään lähtöpisteeseen 10000€  jonka jälkeen kehitystyötä tehdään sisällöntuotannon kanssa vierekkäin kuukausitasolla esim. ~3000 €/kk
 • Sisällöntuotanto: Graafikko tai valokuvaaja valokuvia ja kuvasisältöä varten ~1000€/kk. Copywriter, joka tuottaa uutta sisältöä jatkuvalla syötöllä 4000€/kk.
 • Nämä esimerkit antavat hieman kuvaa siitä, miten halpaa tai kallista verkkosivuston pyörittäminen voi olla. Näitä esimerkkejä voisin tehdä enemmänkin ja pahimmillaan kustannukset voivat nousta pilviin.

Jos sivusto ei tuota arvoa, kaikki on kallista. Jos sivusto luo arvoa, voi budjetti kasvaa hyvinkin korkeaksi. Toki se, mikä on arvoa sinun yrityksellesi, saattaa voi riippua siitä, keneltä kysytään.

3. HubSpot CMS Hub -lisenssit

HubSpot-järjestelmän lisenssejä on yhteensä neljä. HubSpotin lisenssejä esittelevä sivu on yllättävän monimutkainen, joten monilla menee sormi suuhun. Kerronkin nyt pääpiirteittäin, mitkä ovat lisenssien erot.

Melkeinpä kaikille asiakkaille päädyn pienen keskustelun jälkeen suosittelemaan HubSpot CMS Hub Professional -lisenssiä. Pienikin yritys kasvaa Starter-lisenssistä ulos nopeasti – meidän asiakkaista yksikään ei käytä Starteria. Jos organisaatiolla on erityistarpeita, täytyy lisenssi usein nostaa Enterprise-tasolle. Lähtökohtaisesti Professional on kuitenkin oletuslisenssi, joka sopii kaikille.

Kaikissa lisensseissä on paljon erilaisia toiminnallisuuksia, ja HubSpot on yrityksenä hyvin hintatietoinen omista lisensseistään. Yleensä on jokin kriittinen syy, miksi täytyy hankkia korkeampitasoinen lisenssi. Esimerkkinä päädomainit: jos haluat enemmän, kuin yhden päädomainin, tulee sinun hankkia Enterprise-lisenssi.  

HubSpot CMS Hub licenses

HubSpot CMS Hub Free -lisenssi

Free-lisenssissä voit rakentaa vain 25 sivua. Tai jos nyt halutaan kikkailla, niin blogin puolelle rakentaa montakin artikkelia – silti Free-lisenssi on melko rajallinen ja HubSpotin logot näkyvät esimerkiksi kaikissa lomakkeissa. Tällä lisenssillä on kuitenkin kiva testata HubSpot CMS:n mahdollisuuksia.

HubSpot CMS Hub Starter -lisenssi

Starter-lisenssissä voit rakentaa yhteensä 50 sivua. Tämä on jo askeleen kestävämpi ratkaisu, mutta siinäkin raja voi tulla vastaan nopeasti. Maksullisena lisenssinä myös HubSpotin brändi katoaa sivustoltasi, joten saat sivustosta enemmän omasi näköisen. 

HubSpot CMS Hub Professional -lisenssi

Suosituin lisenssi, jolla pärjää jo suurempikin yritys.

HubSpot CMS Hub Enterprise -lisenssi

Suurin ja kallein paketti. Yleinen syy nostaa lisenssiä tälle tasolle on se, että yrityksellä on monta päädomainia. Aladomaineja saa rakennettua myös Professional-lisenssillä.

4. HubSpot CMS -teemat

Ratkaisuja teeman luomiseen on kaksi:

 1. Hanki valmis teema (halpa)
 2. Rakenna kokonaan uusi teema (vähemmän halpa)

HubSpot themes and templates

Hanki valmis teema

HubSpot -teemoja on useita ja uusia rakennetaan kokoajan lisää. Teemoja voit selata HubSpotin Marketplacessa.

Valmis teema voi olla ilmainen, mutta voi toisaalta myös maksaa tuhansia euroja. Jos teema on korkealaatuinen, tarkoittaa muutama tuhat varsin hyvää hinta-laatusuhdetta. Teemaa valitessa kannattaa arvioida seuraavia kysymyksiä:

 • Onko teema dynaaminen? Löytyykö siitä kaikki tarvittava, että pystyn rakentamaan helposti erilaista sisältöä?
 • Onko teema laadukas? Laadukas teema on nopeasti latautuva ja toimii hyvin eri selaimilla ja laitteilla. Jos teema ei ole laadukas, se voi luoda ongelmia sivustosi kävijöille, mikä tietysti huonontaa sivuston löydettävyyttä.
 • Pitääkö teeman olla visuaalisesti erilainen? Visuaalinen puoli on monille hyvin tärkeä, mutta suosittelen harkitsemaan tätä tarkkaan. Onko sivuston tarkoitus olla kävijälle “kokemus” vai voiko se olla vain yksinkertainen ja vastata kävijöiden kysymyksiin hyvin?

Valmisteemojen hyvät puolet:

 • Kustannustehokkuus: Voit saada pienellä rahalla hyvin paljon.
 • Laatu voi yllättää: Parhaimmat teemat ovat hyvin laadukkaita monestakin eri näkökulmasta. Samalle tasolle pääseminen omalla teemalla voi viedä paljon työtunteja.
 • Nopea lähtö: Heti kun teema on HubSpot-ympäristössäsi, pääset jo testailemaan sitä ja luomaan sisältöä.
 • Riippumattomuus: Et ole riippuvainen muusta, kuin teemastasi. Jos teema on dokumentoitu hyvin ja tekee tehtävänsä, ei riippuvaisuus teemasta ole ongelma.

Valmisteemojen huonot puolet:

 • Laatu voi yllättää huonolla tavalla: Pahimmillaan teema on huonosti rakennettu ja aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Näitä on vaikea nähdä etukäteen varsinkin, jos henkilö ei tunne HubSpotin teemoja entuudestaan. Ensimmäistä kertaa verkkosivustoa rakentavan on usein vaikea arvioida, mikä teema on laadukas ja mikä ei.
 • Jatkokehitys on vaikeaa: Teeman muokkaaminen on usein hankalaa. Tämä on usein se syy, miksi meihinkin otetaan yhteyttä. Teema on tehnyt tehtävänsä tiettyyn pisteeseen asti, mutta kun teemaa pitäisi lähteä muokkamaan, kohdataan ongelmia. Teeman kehittäjä ei useinkaan ole saatavilla ja koodi on usein strukturoitu tavalla, johon ei aina löydy dokumentaatiota. 

Rakenna oma teema

HubSpot CMS -teeman rakentaminen vaatii yleensä suunnittelijan ja kehittäjän työtä. Pienillä yrityksillä budjetti tulee nopeasti vastaan, eli oman teeman rakentaminen ei välttämättä ole ratkaisu. Suurin syy siihen, miksi yritykset haluavat rakentaa omia teemoja, on jatkokehityksen mahdollistaminen ja kontrollin pitäminen omissa käsissä.

Lähtökohtaisesti teeman rakentaminen on vaativaa ja riskialtista. Riippuen sivuston toteuttajasta laatutaso voi heitellä radikaalisti ja kustannukset voivat olla suuria. Erityisesti pienten aloittavien yritysten, joiden kustannusrakenne on suppea, tulisi harkita riskinottoa tarkkaan.

Oman teeman hyvät puolet:

 • Muokattavuus: Brändin visuaalinen ilme tai monimutkaisemmat sisällön presentaatiot vaativat usein jatkokehitystyötä. Jos teeman rakentaminen onnistuu, niin HubSpot CMS muokkautuu kyllä vaikka ja mihin.
 • Sisällöntuotannon tehostaminen: Suuremmat sivustokokonaisuudet saattavat tarvita tietyn logiikan perusteella toimivaa sisällön rakentamista, mikä korjaa saman ongelman monessa paikassa. Tämän mahdollistaa oman teeman kehitys. Varsinkin suurilla sivustoilla teeman kokonaisvaltainen hallinnointi usein auttaa monissa asioissa.

Oman teeman huonot puolet:

 • Haastava: Hyviä toteuttajia on harvassa. Verkkosivustojen toteutus on toki visuaalista, mutta taustalla on myös paljon muita huomioon otettavia asioita. Vaikka sivusto näyttäisi hyvältä, voi alla voi piileä ongelmia.
 • Kustannus ja riskialttius: Oman teeman rakentaminen on kalliimpaa, ja etenkin alkutyötä joutuu tekemään jonkin aikaa, jotta voitaisiin luoda kokonaisvaltainen verkkosivusto. Mitä suuremmaksi “aloitusbudjetti” kasvaa, sitä enemmän myös tehdyt virheet tuntuvat.

Valmis teema vai räätälöity teema?

Suosittelen monille pienille yrityksille valmiita teemoja. Kun aika koittaa ja sivustossa ilmenee ongelmia, kannattaa perehtyä siihen, voisiko ongelmat ratkoa räätälöity työ.

Olemme aloittaneet monien asiakkaiden kanssa yhteistyön vasta sitten, kun valmista teemaa on käytetty muutama vuosi. Usein ilmenee jokin haaste, jonka asiakas haluaa ratkaista. Muista, ettei valmiin teeman valinta lukitse sinua lokeroon, mistä et pääse pois! Joillakin sivustoilla pyöritetään myös useaa teemaa vierekkäin, eli sekin on mahdollisuus.

Kannattaa lähteä liikkeelle pienillä kokeiluilla ja edetä askel kerrallaan, niin hyvä tulee 🙂

5. Sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto HubSpotissa ei juurikaan eroa esimerkiksi WordPressista eikä sen hintaan voi juurikaan vaikuttaa. Lähtökohtaisesti HubSpot ja WordPress ovat molemmat erinomaisia sisällönhallintajärjestelmiä ja sisällön toteutus niissä on tehokasta. Väärä teemavalinta tai huonosti rakennettu teema voi kuitenkin vaikeuttaa sisällöntuotantoa.

Yritykset usein pyöristävät sisällöntuotannon kustannukset nollaan, kun sisällöntuotanto tapahtuu yrityksen oman henkilöstön kautta. Sisällöntuotantoon kuitenkin kuluu tunteja ehdottomasti eniten sivuston koko eliniän aikana. Tuottavatko nämä tunnit arvoa?

Sisällöntuotanto on myös sivuston tärkein funktio. Ilman sitä sivusto ei yksinkertaisesti voi tuottaa arvoa. 

Korostan sisällöntuotantoa kulueränä, koska se usein kulueristä se kaikkein suurin. Sivuston arvo luodaan sisällöntuotannon kautta. Kehitystyön tarkoitus on tehostaa sisällöntuotantoa niin, että se toimii sujuvammin. Jos sisällön tuottaminen vie paljon kehittäjien aikaa, muodostuu ongelmaksi helposti sivuston vaikea päivitettävyys.

Kun sisällöntuotanto saadaan sujuvaksi, voi verkkosivuston arvolupaus toteutua. Toivon mukaan kaikki sisältö luo yritykselle lisää näkyvyyttä ja kasvattaa myyntipuolella liidien määrää.  

6. Kehitystyö

Yleensä HubSpot CMS -alustan kehitystyö keskittyy sivuston teemaan toteutukseen sekä sisältöjen rakentamiseen. Siihen kuuluu suunnittelua ja kehittämistä. HubSpot CMS -kehitystyötä voi tehdä muutamalla eri tavalla:

 • Projektityönä: Suuri kustannus kertaheitolla. Suurempi riski, mutta nopea muutos.
 • Jatkuvaa kehitystyötä: Pienempi kustannus monissa pienissä erissä. Pienempi riski, mutta hitaampi muutos.

Meillä toteutetaan sivustoja molemmilla tavoilla riippuen asiakkaan toiveista. HubSpot-sivustojen toteutuksessa olemme keskittyneet pitkälti jatkuvaan kehitystyöhön, ja tähän mennessä palaute asiakkailta on ollut loistavaa.

Sivustojen suunnittelu- ja kehitystyö voi lähteä halvimmillaan muutamasta tuhannesta eurosta ylöspäin, mikäli työn toteuttajana on freelancer. Monet freelancerit saattavat rakentaa sivuston käyttäen ostettua teemaa, missä on toki omat etunsa – mutta lopulta päädytään samoihin heikkouksiin valmisteemojen suhteen, kuin mistä kirjoitin aiemmin.

Jos toteuttajana on askeleen suurempi yritys, on lähtöhinta yleensä on lähempänä 10k€/sivusto.

7. Lopuksi

Vaikka en voikaan antaa absoluuttista numeroa sivustosi kustannuksista, auttoi teksti toivottavasti näkemään, millaisia mahdollisuuksia sinulla on HubSpotin suhteen. Nyt ymmärrät ehkä paremmin, mikä luo kustannuksia ja millaisissa valinnoissa voi piileä riskejä.

Jos olet rakentamassa ensimmäistä sivustoa yrityksellesi, suosittelen ottamaan aluksi pieniä askelia. Tällöin mahdolliset virheetkään eivät tunnu niin suurilta. Jokainen askel opettaa! Muista myös, että suuret kustannukset eivät aina ole lupaus suurista hyödyistä.

Lähtökohtaisesti HubSpot CMS on kustannustehokas ja helppo työkalu nettisivujen rakentamiseen, kunhan valitset oikean kumppanin.

Anna palautetta artikkelista

Puuttuuko artikkelista jotakin tai jäikö sinulle kysymyksiä? Täytä alapuolella oleva lomake, niin täydennämme artikkelia tai vastaamme sinulle suoraan.


Haku