Hyppää sisältöön

Näin kasvatat verkkosivustosi käyttöikää

Verkkosivuston tulisi olla sellainen markkinoinnin työkalu, jota yritys voi jatkuvasti muokata tarpeisiinsa sopivaksi ilman suuria ponnistuksia. Ihannetapauksessa yrityksellä tulisi olla pitkäikäinen sivusto, johon joudutaan investoimaan vain harvoin ja jonka sivustopohja on rakennettu kerralla niin, että sitä voidaan jatkokehittää helposti palvelemaan uusia tavoitteita. Verkkosivu-uudistus voi olla tarpeen, jos sisällöntuottajat joutuvat kamppailemaan esimerkiksi ulkoasultaan vanhentuneen tai teknisesti epävakaan sivuston kanssa. Totuus on kuitenkin se, että useimmat B2B-sivustot rakennetaan kokonaan uusiksi 2-5 vuoden välein vain siksi, että niiden muokkaaminen on kankeaa ja aikaavievää. Uudistusprojektit ovat usein suurikokoisia ja rahaa palaa kymmeniä tuhansia.

Roosa Säävälä, 25.02.2021

Samalla sivustouudistuksissa keskitytään liikaa siihen, miltä sivusto näyttää julkaisuhetkellä. Kehityksen ei tulisi koskaan tyssätä sivuston julkaisuun. Sen sijaan tulisi pohtia, kuinka sivuston toimintaa aiotaan mitata ja kuinka helppoa sitä on jatkossa muuttaa lennosta – koska tarpeet muuttuvat aina, ihan jo teknologioiden kehittymisen vuoksi. Pitkäaikainen sivusto saavutetaan vain, jos se rakennetaan elämään liiketoiminnan muutosten mukana ja se pidetään ajan tasalla. Tässä tekstissä käydään läpi, kuinka sivuston käyttöikää voidaan kasvattaa ja mitä pitkäikäinen sivusto saavutetaan suunnittelulla.

Toteuta pitkäikäinen sivusto näillä vinkeillä:

Tutki käyttäjiesi tarpeita
Luo ja optimoi sisältöä aktiivisesti
Panosta hakukoneoptimointiin
Pidä sivustosi teknisesti vakaana ja turvallisena
Paranna saavutettavuutta
Panosta sivuston muokattavuuteen ja skaalatavuuteen


Tutki käyttäjiesi tarpeita

Viestiikö sivustosi yrityksesi strategiasta oikealla tavalla ja tarjoaako se käyttäjille heidän etsimäänsä sisältöä? Jos yrityksen liiketoimintastrategia muuttuu tai pääviesti kehittyy, tarvitsee se myös freesimmän sisältöstrategian. On tärkeää löytää asioihin sellainen näkökulma, joka tuntuu omalta ja josta on helppo kirjoittaa. Sisältöstrategiaa uudistettaessa kannattaa kuitenkin tarkastella myös oman toimialasi kehitystä laajemmin sekä sitä, kuinka kilpailijasi puhuvat tuotteistaan ​​ja palveluistaan.

Datan hyödyntäminen on olennaista, kun rakennetaan pitkäikäinen sivusto, sillä se antaa tarkkaa tietoa markkinoinnin kannattavuudesta ja asiakkaiden käyttäytymisestä verkkopalvelussa. Kun kävijädata toimii päätöksenteon pohjana, voidaan luoda vaikuttavia ja personoituja käyttäjäkokemuksia ja tuloksellisempia verkkostrategioita. Jos et tunnista kohderyhmiäsi tai tiedä, mitä kävijäsi hakevat tai kuinka he käyttäytyvät sivustollasi, sinun on vaikea luoda toimivaa sisältöä saati optimoida vanhaa. Hakusanatutkimus on hyvä ensiaskel: sen avulla voit selvittää, millä hakutermeillä potentiaaliset asiakkaat etsivät juuri sinun liiketoimintaasi liittyviä palveluita tai tuotteita. Sisällöntuotannossa ei siis kannata lähteä liikkelle mututuntumasta, vaan pohjata päätökset dataan.

Luo ja optimoi sisältöä aktiivisesti

Kun tunnistat kohderyhmäsi ja heidän tarpeensa, on heille suunnattu laadukas sisällöntuotanto tärkeää. Jos mielessäsi on ajankohtainen, käyttäjille relevantti ja pitkäikäinen sivusto, kannattaa uuden sisällön luomisen lisäksi optimoida vanhaa. Säännöllinen blogikirjoitusten ja artikkelien kirjoittaminen sekä muun sisällön päivittäminen on tärkeää Google-näkyvyydenkin kannalta. Järkevä julkaisutahti riippuu aina sivustosta ja sen tarkoituksesta – olennaisinta on, että luodaan kävijää kiinnostavaa ja heille arvoa tuottavaa sisältöä strategisella otteella niin, ettei sisällöntuotanto kuitenkaan vie kaikkia markkinoinnin resursseja.

Hakukoneoptimoidun tekstin tuottaminen on hyvin tärkeää, mutta kannattaa muistaa, että käyttäjää aidosti avustava sisältö on myös hakukonenäkyvyyden kannalta arvokkasta. Joskus näkee vain hakukoneille kirjoitettua tekstiä, johon on ympätty mahdollisimman paljon relevantteja hakusanoja ja josta helposti katoaa se kuuluisa punainen lanka ja käyttäjän palveleminen. Vaikka hyvä sisältöstrategiasta riippuu yrityksen tavoitteista, ei ihmislähtöistä sisältöä kannata laiminlyödä – kun autat käyttäjääsi pääsemään jossakin asiassa eteenpäin, hän muistaa sinut myös jatkossa.

Myös vanhemman sisällön arvoa voi lisätä ajan kuluessa. Jos ihmiset palaavat vuosienkin takaisiin artikkeleihin aina vain uudestaan, on tämä merkki siitä, että sisältö on käyttäjälle aidosti hyödyllistä. Kun kirjoitat uutta tekstiä, linkitä siitä vanhaan ja toisinpäin. Näin vanha sisältö ei sivuuta uutta, mutta pysyy edelleen relevanttina. Samalla kerrot Googlelle, että sinulla on jostakin aiheesta uutta sanottavaa, eivätkä vanhatkaan artikkelit putoa hakutulosten häntäpäähän.

Panosta hakukoneoptimointiin

Kun sivustosi löytyy Googlesta oikeilla hakusanoilla, kerää se enemmän kävijöitä ja pysyy relevanttina. Kuten edellisessä kohdassa kerrottiin, laadukasta sisältöä tuottamalla ja sisältöä optimoimalla parannat hakukonenäkyvyyttäsi. Ei kannata kuitenkaan unohtaa hakukoneoptimoinnin kahta muuta aspektia eli teknistä optimointia ja linkkejä, sillä molemmat osaltaan vaikuttavat siihen, kuinka hyvin pärjäät kilpailijoillesi Googlen hakutuloksissa.

Googlen algoritmi on hiljattain muuttunut, ja hakukonenäkyvyyteen vaikuttaa nyt muutama uusi seikka. Kyse on tietysti Googlen Core Web Vitalseista, käyttökokemuksen mittareista, jotka astuvat voimaan toukokuussa ja tulevat koskemaan jokaista verkkosivustoa. Uusia mittareita ovat LCP eli Largest Contentful Paint, FID eli First Input Delay ja CLS eli Cumulative Layout Shift. Saattaa kuulostaa hankalalta, mutta sitä se ei oikeastaan ole – Google on onneksi myös antanut tarkat ohjeet verkkosivujen uudistamiseen Core Web Vitalseja koskien.

Kuva täältä.

Pidä sivustosi teknisesti vakaana ja turvallisena

Vakaa ja pitkäaikainen sivusto on vaikea saavuttaa, jos se pitää sisällään on tietoturvaongelmia. Sisällönhallintajärjestelmä ja sen kautta ladatut lisäosat on siis muistettava pitää päivitettyinä. Avoimen lähdekoodin hyviin puoliin kuuluu kuitenkin se, että lisäosien luotettavuutta on helppo arvioida. Vaikka kaikista järjestelmistä löytyy joskus tietoturva-aukkoja, voi riskejä vähentää merkittävästi pitämällä kaiken ajan tasalla. Tässä auttaa ajan hermolla oleva tekninen kumppani, joka osaa toimia, jos jossakin sivuston järjestelmistä tai lisäosista havaitaan haavoittuvuus. Lue lisää siitä, kuinka voit arvioida verkkosivustosi nykytilannetta.

Sivuston elinkaaren ajattelu pitää aloittaa jo ennen projektin aloitusta arkkitehtuuria ja teknologiavalintoja suunnitellessa. WordPress tarjoaa hyvät lähtökohdat pitkän elinkaaren sivustolle, koska sen päivitykset ovat yleensä hyvin taaksepäin yhteensopivia. Päivityksiä tulee myös usein ja ne parantavat alustaa pieni pala kerrallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että päivitysten asentaminen harvoin rikkoo sivuston tai aiheuttaa kalliita jatkokehityskustannuksia.

Kun suunnitteilla on pitkäikäinen sivusto, huomio seuraavat seikat teknisessä toteutuksessa:

  • Kannattaa turvautua alalla yleisesti hyväksyttyihin teknologioihin, lisäosiin ja komponentteihin. Vaikka markkinoilla olisikin esimerkiksi uusi ja hieno lisäosa hakukoneoptimointiin, ei sitä välttämättä kannata ottaa käyttöön. Tuttu ja turvallinen vaihtoehto on pitkällä aikavälillä turvallisempi vaihtoehto.
  • Räätälöinnit kannattaa minimoida. Jokainen räätälöinti lisää palvelun ylläpitovelkaa, koska se pitää huomioida jatkokehityksessä. Kannattaa siis miettiä, että miten voisit parhaiten hyödyntää alustan sisäänrakennettuja toimintoja mahdollisimman hyvin.
  • Edellisiin kohtiin liittyen yleisesti ottaen koodin minimointi helpottaa kaikkea työtä tulevaisuudessa. Mitä vähemmän lisäosia ja räätälöityä kehitystä, sitä ketterämpää ylläpito on tulevaisuudessa. Sivustoprojektit sisältävät toki aina räätälöintejä, mutta niiden minimointi on hyvä huomioida suunnitteluratkaisuissa. Tämä periaate parantaa myös tietoturvaa, koska vähemmän koodia tarkoittaa aina myös vähemmän mahdollisuuksia haavoittuvuuksille!
  • Hyvä dokumentaatio auttaa jatkokehityksessä. Henkilöstö vaihtuu ja toimiala menee eteenpäin. On tärkeää, että ratkaisut on dokumentoitu huolellisesti.
  • Varaudu investoimaan ylläpitovelan korjaukseen. Sivustosi alkaa kerryttää ns. teknistä velkaa välittömästi julkaisun jälkeen. WordPress, lisäosat ja ohjelmistot päivittyvät. Jossakin vaiheessa tulee vääjäämättä tilanne, että sivustoa täytyy modernisoida teknisesti ilman, että investoinnilla saavutetaan välttämättä mitään näkyvää hyötyä. Jos sivusto on kuitenkin suunniteltu hyvin, tämä on sivuston kokonaisuudistusta kustannustehokkaampaa.

Paranna saavutettavuutta

Saavutettavuus on käyttömukavuutta, kuten käyttöliittymän sujuvaa toimintaa ja helposti ymmärrettäviä sisältöjä. Jos käyttökokemus tyssää esimerkiksi teknisiin haasteisiin tai sisältöjen vaikealukuisuuteen, et voi tavoittaa käyttäjiäsi ja konvertoida heitä asiakkaaksi kovin tehokkaasti. 

Vaikka sivustosi ei kuuluisi WCAG-ohjeistuksen A- tai AA-tasojen kriteerien noudattamisen piiriin, kannattaa saavutettavuuteen silti kiinnittää runsaasti huomiota sivuston suunnittelussa. Ihmiset myös viettävät enemmän aikaa saavutettavalla sivustolla, mikä puolestaa parantaa sijoitusta Googlen hakutuloksissa. Saavutettavuusvaatimukset muuttuvat melko tiheään, ja kehitystä kannattaa seurata, ettei itse putoa kelkasta. Voit tutustua aiheeseen täällä. 

Panosta sivuston muokattavuuteen ja skaalatavuuteen

Sivuston täydellinen uudistaminen voi olla tarpeen, jos ongelmia ovat esimerkiksi monimutkainen rakenne ja informaatiohierarkia, vanhentuneet koodikäytännöt, epävakaa tekninen alusta tai kulahtanut visuaalisuus, joka ei ole enää linjassa yrityksen brändin kanssa. Kun tarvitaan laajamittaisempi uudistus, on fiksuinta luoda pohja, jonka päälle on helppo rakentaa uutta jatkossa.

Uusi, freesin näköinen verkkosivusto ei vielä takaa sitä, että sivusto mukautuu käyttäjien tarpeisiin. Kuten alussa painotettiin, tehokasta liiketoimintaa verkossa luodaan jatkokehittämällä ja optimoimalla palveluita pitkällä aikavälillä. Sivuston helppo päivitettävyys on perusedellytys markkinointitoimenpiteiden onnistumiselle.

Messukeskus on hyvä esimerkki sivustosta, joka skaalautuu aina uusiin tarpeisiin pohjansa ansiosta. Messukeskus on käyttänyt samaa sivustoa vuodesta 2015 luodakseen ja hallitakseen tapahtumasivuja, joita syntyy vuosittain satoja. Yhteinen näkemyksemme projektiin lähtiessä oli se, että sivustoa tulee pystyä jatkokehittämään pitkällä aikavälillä ilman, että sitä täytyy laittaa kokonaan uusiksi. Koska sivustopohja on täysin Messukeskuksen itsensä hallinnoitavissa, on muutosten tekeminen nopeaa ja kustannustehokasta. Alusta varmistaa, että jokaiselle tapahtumasivulle voi luoda oman identiteettinsä pitäen kuitenkin visuaalisen ilmeen yhtenäisenä läpi sivuston.

Messukeskuksella on käyttössään pitkäikäinen sivusto, joka on ollut toiminnassa jo vuodesta 2015.

Heräsikö kysymyksiä? Ota yhteyttä, niin autamme!

Haku