Hyppää sisältöön

Piwik PRO: datavastuullinen analytiikkatyökalu

Vuosien ajan Google Analytics on ollut monille yrityksille itsestäänselvä valinta verkkosivuston kävijäseurantaan. EU:n yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevien säädösten tiukennuttua ja joidenkin EU-maiden hiljattain julistettua Google Analyticsin laittomaksi on yhä useampi kuitenkin alkanut pohtia vaihtoehtoja Googlen työkaluille. Piwik PRO on GDPR-yhteensopiva työkalu, jossa kontrolli datasta säilyy aina yrityksellä itsellään. 

Carita Kulmala, 14.04.2023

Monipuolinen analytiikkatyökalu eri kokoisten yritysten tarpeisiin

Piwik PRO on enterprise-käyttöön suunniteltu, täysin GDPR-yhteensopiva analytiikkatyökalu. Sitä verrataan usein Matomoon, mikä ei ole ihme, sillä Piwik on saanut alkunsa Matomosta – kunnes myöhemmin näistä kahdesta tuli kaksi erillistä työkalua. Ominaisuuksiltaan Piwik PRO on Matomoa hieman kehittyneempi ja monilta osin monipuolisempi työkalu. 

Piwik PROsta on saatavilla kahta versiota. Ilmainen Core-versio yltää 500 000:een sivustolla tapahtuvaan toimintoon per kuukausi. Toimintoihin lasketaan sivukatselujen lisäksi kaikki sivustolla mitattavat tapahtumat. Suuremmille sivustoille, joiden volyymeihin ei ilmainen Core-versio riitä, on olemassa maksullinen Piwik PRO Enterprise -versio. Sen hinta skaalautuu sivuston koon ja liikenteen mukaan, alkaen 325€/kk. 

Piwik PROn Core-versio pyörii EU:n sisällä Piwikin hostaamassa pilvipalvelussa. Enterprise-versiossa taas on mahdollista valita tuon samaisen pilviversion lisäksi myös oma, yksityinen pilvipalvelu tai omalle serverille tehtävä asennus. Kaikissa näissä vaihtoehdoissa kontrolli datasta on kokonaan yrityksellä itsellään, eikä Piwik myy dataa eteenpäin ilman suostumusta. 

Käyttöliittymältään ja raportointiominaisuuksiltaan Piwik PRO muistuttaa paljon Google Universal Analyticsia, joten GA:n käyttöön tottuneelle siirtymä Piwikiin on todennäköisesti melko kivuton. Piwik PROssa on lisäksi joitakin sellaisia ominaisuuksia, jotka jäävät puuttumaan Googlen Universal Analyticsista, kuten heatmap-työkalu.

Piwik PROlla on oma Tag Manager, jonka kautta analytiikan seuranta rakennetaan. Vaikka se ei ole aivan yhtä monipuolinen kuin Google Tag Manager, ajaa se silti hyvin asiansa. Piwik PROn kanssa voi halutessaan käyttää myös Google Tag Manageria, mutta mikäli tavoitteena on irtautua Googlen tuotevalikoimasta täysin, onnistuu mittauksen toteuttaminen kätevästi myös Piwikin omalla työkalulla. 

Tag Managerin lisäksi Piwik PRO sisältää evästeidenhallintatyökalun, Consent Managerin. Monissa tapauksissa se ei yksinään riittä kattamaan kaikkia sivuston evästeitä, ja siksi se saattaakin tuntua turhalta ja päällekkäiseltä sivustolla jo olevan evästebannerin kanssa. Piwik PRO mahdollistaa kuitenkin myös täysin evästeettömän kävijäseurannan toteuttamisen. 

Piwik PROn raportit ja raportoinnin ominaisuudet

Piwik PROn raportointiominaisuuksissa on paljon samankaltaisuutta Google Universal Analyticsin kanssa eivätkä eroavaisuudet ole kovin suuria myöskään Matomon kanssa. Millaisia raportteja työkalusta sitten oikein löytyy? 

Päävalikko koostuu kolmesta selkeästä kokonaisuudesta: Analytics, Tag Manager ja Consent Manager. Analytics-osion alla sijaitsee kaikki raportointi ja siihen liittyvä konfigurointi. 

Ensimmäisenä Analytics-osiosta aukeaa Dashboards-näkymä. Se sisältää valmiiksi luotuja koonteja erilaisista raporteista. SEO dashboard esimerkiksi kertoo, kuinka hyvin orgaaninen liikenne on performoinut valitulla aikavälillä, ja user engagement -osiosta löytyy tietoja kävijöiden sitoutumisesta. Dashboardit ovat käteviä nopeaan datan tarkasteluun, sillä ne antavat hyvän yleiskuvan yhdellä silmäyksellä. Dashboardeja voi muokata omiin tarpeisiin sopivimmiksi ja myös uusia dashboardeja on helppo rakentaa.  

Dashboard-näkymä

Piwik PROn Reports-osiosta löytyvät kaikki työkalun valmiiksi generoidut, standardit raportit. Raporttien jako eri osioihin muistuttaa paljon Google Universal Analyticsin vastaavaa jaottelua. 

Audience-osiosta löytyvät kaikki kävijäraportit kävijämääräistä esimerkiksi laite- ja sijaintitietoihin. Acquisition puolestaan sisältää nimensä mukaisesti liikenteen lähteisiin liittyvät raportit. Sen alta löytyvät myös esimerkiksi kampanjaraportit. 

Behavior-osio kertoo kävijöiden käyttäytymisestä sivustolla. Sieltä löytyvät mm. sivuston sisäiseen hakuun liittyvät tapahtumat, ladatuimmat tiedostot ja sivuston ulkopuolelle johtavien linkkien klikkaukset. Piwik PRO mittaa kaikkia edellämainittuja tapahtumia automaattisesti Google Analytics 4:n tapaan. Lisäksi Behavior-raporttien alta löytyvät kaikki erikseen määritellyt ja sivustoa varten luodut custom-tapahtumat. Jos sivustolle on esimerkiksi luotu tapahtuma lomakkeiden lähetyksien mittaamiseen, löytyy se tästä osiosta. 

Conversion-raportit sisältävät attribuutiomallinnukseen liittyvät raportit ja mahdollisuuden tarkastella kanavien osuuksia konversiopoluissa. Website performance puolestaan kertoo tietoa sivuston suoriutumisesta, ja sitä kautta voi tarkistaa mm. eri sivujen latausajat. Piwik PROsta löytyy myös oma osionsa videoiden analytiikalle. Jos sivustolle on asetettu erillinen videomittaus, kertyy data sinne. 

Dashboardien ja valmiiden raporttien lisäksi Analytics-osiossa on mahdollista luoda omia, kustomoituja raportteja. Raporttipohjia on olemassa erilaisia eri tarpeisiin sopivia, kuten taulukko-, funnel-, ja pylväskaavio-raportit.  

Funnel-mallilla luotu custom-raportti

Konversioille on oma Goals-välilehtensä. Siellä on mahdollista määritellä sivuston tavoitteet erilaisten kriteerien perusteella sekä tarkastella tavoitteisiin liittyvää dataa, kuten konversioiden kokonaismäärää tai konversioprosenttia. Tavoitteita voi luoda mm. sivukatseluiden tai itse määritettyjen custom-tapahtumien pohjalta. Tämäkin ominaisuus muistuttaa pitkälti Google Universal Analyticsin tapaa määritellä sivuston tavoitteet. 

Goals-näkymä

Integrations-välilehdellä voi yhdistää muita työkaluja Piwik PRO:hon.. Valmiita vaihtoehtoja on suhteellisen paljon – mm. Google Ads, Google Tag Manager ja Google Search Console. 

Viimeisenä Analytics-osiosta löytyy oma Settings-välilehti, jonka alta voi konfiguroida erilaisia raportointiin liittyviä asetuksia ja tehdä määrityksiä. Täältä voi luoda esimerkiksi omia kävijäsegmenttejä, joita voi hyödyntää valmiiden raporttien tarkastelussa. Myös omien metriikoiden (calculated metrics) ja dimensioiden (custom dimensions) luominen onnistuu settings-välilehdeltä.

Piwik PRO vai Matomo?

Oikean työkalun valinta riippuu monista tekijöistä eikä kumpikaan ole yksiselitteisesti toista parempi. Piwik PROlla ja Matomolla on kuitenkin yhteiset juuret, joten niiden vertailu keskenään tuntuu luontevalta. Molemmat ovat perushyviä analytiikkatyökaluja, mutta erojakin löytyy. 

Matomo nähdään usein huokeampana vaihtoehtona Piwikille, koska sen Cloud-version hinta on vain joitakin kymppejä kuussa. Se on siis hintatasoltaan monille pienemmillekin yrityksille sopiva. Jos sivustolla tapahtuvat toiminnot kuitenkin jäävät määrältään selkeästi alle 500 000 kuukaudessa, saattaa Piwik PROn ilmaisversio kuulostaa houkuttelevammalta. 

Yksi Piwik PROn selkeistä edusta Matomoon nähden on se, että se prosessoi dataa huomattavasti nopeammin ja tehokkaammin. Matomossa käyttäjä saattaa joutua odottamaan muutamista tunneista seuraavaan päivään nähdäkseen jonkin juuri luomansa raportin, mutta Piwikissä vastaava kustomoitu raportti on käytettävissä heti. Eron nopeudessa huomaa myös silloin, kun yrittää ladata raportille dataa pitkältä aikaväliltä. 

Piwik PROn integroitavuus muihin työkaluihin on Matomoa selkeästi parempi. Sen yhdistäminen Google Adsiin ja Google Search Consoleen on vaivatonta, joten vaikka siirtyisit Google Analyticsista pois, ei sinun tarvitse luopua tutuista mainonnan ja hakukoneoptimoinnin työkaluista. Piwik PROlla on myös oma connector Googlen Looker Studioon. Matomossa puolestaan integraatiot vaativat yleensä jonkinlaisen lisäosan tai kolmannen osapuolen työkalun. 

Matomon perusraportit mahdollistavat vain yhden asian tarkastelun kerrallaan. Piwikissä on Google Analyticsista tuttu mahdollisuus käyttää raportoinnissa toista dimensiota ja näin ollen peilata kullakin hetkellä tarkasteltavaa asiaa toiseen dimensioon. Matomossa ei tätä ominaisuutta ole, joten raportit jäävät helposti vähän yksiulotteisiksi. 

Toisaalta yksi Piwik Pron kankeimmista ominaisuuksista on sen käyttäjähallinta. Yksittäinen sähköpostiosoite voidaan yhdistää vain yhteen Piwik PRO -sivustoon kerrallaan, mikä kannattaa pitää mielessä, jos yrityksellä on useampi maasivusto ja kaikkiin halutaan oma Piwik PRO -mittaus. Piwik PRO on onneksi kertonut muuttavansa käyttäjähallintaansa joustavammaksi tulevaisuudessa.

Sekä Piwik PROsta että Matomosta löytyy heatmap-työkalu, jota Google Analyticsissa ei ole. Matomossa on lisäksi mahdollisuus yksittäisiin nauhoituksiin kävijöiden sessioista, mikä Piwikistä puolestaan uupuu. Toisin kuin Piwikillä, Matomolla on myös oma A/B-testityökalu.

Kaikissa analytiikkatyökaluissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Oikeaa työkalua valittaessa kannattaa punnita, millaiset asiat ovat omien liiketoiminnallisten tavoitteiden kannalta tärkeitä ja mihin verkkosivuston mittauksessa halutaan keskittyä. Tärkeintä ei lopulta ole valittu työkalu vaan se, että työkalun dataa osataan hyödyntää oman verkkopalvelun kehitykseen. 

Oletko kiinnostunut ottamaan Piwik PROn käyttöön yrityksenne verkkosivuilla?  Ota meihin yhteyttä, analytiikkatiimimme auttaa Piwikiin liittyvissä kysymyksissä mielellään!

Haku