Hyppää sisältöön

Piwik PRO vs. Google Analytics 4

Viime vuosina tietosuojavaatimukset ovat kiristyneet ja keskustelu on pyörinyt paljon yksityisyydensuojan ja henkilötietoa sisältävän datan ympärillä. Tämän seurauksena Google Analytics 4 enää ole automaattisesti ainut analytiikkatyökalu, jota yritykset harkitsevat. Monet ovat heränneet huomaamaan, että on olemassa myös muita varteenotettavia työkaluja, kuten Piwik PRO. Miten nämä työkalut eroavat toisistaan?

Carita Kulmala, 25.04.2024

Piwik PRO voittaa GA4:n tietosuojassa

GA4:n ympärillä on jo jonkin aikaa käyty keskustelua sen yhteensopivuudesta GDPR:n kanssa ja useat EU-maat ovat julistaneet sen kokonaan laittomaksi. Viimeisimmän EU-komission linjauksen mukaan työkalua voi edelleen turvallisesti käyttää, kunhan dataa kerätään kävijän suostumusta kunnioittaen.

Jos tietosuoja-asiat mietityttävät viimeisimmästä käänteestä huolimatta, on Piwik PRO varmempi valinta. Piwikin palvelimet sijaitsevat EU:n sisällä, omistajuus kerätystä datasta säilyy yrityksellä itsellään eikä dataa myydä eteenpäin kolmansille osapuolille. Googlea puolestaan sitoo ensisijaisesti Yhdysvaltojen lainsäädäntö ja analytiikkaan kerätyn datan omistaa viime kädessä Google. Koska EU on kuitenkin Googlelle iso markkina, on se joutunut viime aikoina panostamaan huomattavan paljon käyttäjien yksityisyyttä parantaviin toimenpiteisiin.

Hinta ja yhteensopivuus muiden markkinoinnin työkalujen kanssa

Työkalun valintaan saattaa vaikuttaa myös hinta. Sekä GA4 että Piwik PRO tarjoavat ilmaisen perusversion. Piwik PRO muuttuu maksulliseksi, jos tilille kerätään yli 500 000 toimintoa kuukaudessa. Google Analytics 4:n ilmaisversio riittää Suomessa suurimmalle osalle yrityksistä, mutta mikäli analytiikkatyökalusta tarvitsee yritysversion, on Piwik PRO:n Enterprise-lisenssi huomattavasti Google Analytics 4:n 360-versiota edullisempi.

Integraatioiden näkökulmasta näillä kahdella työkalulla ei ole merkittävän suurta eroa. GA4 toimii tietysti saumattomasti yhteen muiden Googlen työkalujen, kuten Adsin, Search Consolen ja Looker Studion kanssa, mutta myös Piwik PRO on mahdollista suhteellisen pienellä vaivalla integroida kaikkiin edellä mainittuihin työkaluihin. Mainonnan näkökulmasta Piwik PRO ei ole aivan yhtä joustava kuin GA4, mutta perustason mainonnan dataa on sen avulla mahdollista kerätä.

Molemmat työkalut on helpoin ottaa käyttöön Tag Managerin avulla. Jos Piwik PRO kiinnostaa, mutta Google Tag Managerista ei halua luopua, voi myös Piwikin asentaa Googlen Tag Manageria hyödyntäen. Piwik PRO:n oma Tag Manager on myös melko näppärä ja riittää moniin tarpeisiin, mutta käytettävyydeltään ja ominaisuuksiltaan se ei aivan yllä Googlen Tag Managerin tasolle.

Google Analytics 4

Valmiit raportit vs. kustomointi

Yksi keskeisistä Piwik PROn ja GA4:n välisistä eroista on niiden valmiit raportointiominaisuudet. GA4:n edeltäjä Universal Analytics tarjosi paljon valmiita raportteja, joiden avulla lähes kenen tahansa oli helppo seurata sivustonsa analytiikkaa yleistasolla. GA4:ssä tällaisia raportteja on huomattavasti vähemmän, mikä voi aiheuttaa analytiikkaan tottumattomalle käyttäjälle päänvaivaa.

Piwik PRO muistuuttaakin käyttöliittymältään paljon enemmän vanhaa Googlen Universal Analyticsia kuin GA4. Valmiiden raporttien avulla on mahdollista tarkastella sivuston analytiikkaa monelta eri kantilta ja data on saatavilla ilman sen kummempaa kustomointia.

GA4:n hyöty puolestaan piilee juuri sen kustomoitavuudessa. Se taipuu monipuolisuutensa vuoksi erilaisten yritysten tarpeisiin ja mahdollistaa syvempien analyysien teon Exploration-osiossa. Ongelma on kuitenkin se, että harva peruskäyttäjä ymmärtää työkalusta niin paljon, että analyysien tekeminen tulisi luonnostaan. Usein jäädäänkin kaipaamaan vanhoja tuttuja oletusraportteja, joista tietoo löytyy valmiiksi pureksittuna.

Valmiit seurantatapahtumat ja omien tapahtumien asettaminen

GA4:n mittauslogiikka perustuu kävijöiden suorittamiin erilaisiin tapahtumiin. Piwik PRO:ssa mittauslogiikka taas on vanhan Universal Analyticsin kaltainen, eli mittauksessa keskiössä ovat erilaiset metriikat, kuten kävijät, vierailut ja sivukatselut.

Lähes aina, valitusta työkalusta riippumatta, automaattisesti kerätty perusdata kertoo vain osan totuudesta sivuston käyttöön ja kävijöiden käyttäytymiseen liittyen. Tällöin kuvaan astuvat niin kutsutut kustomoidut tapahtumat, jotka asetetaan erikseen mittaukseen sivuston tarpeiden mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset lomakkeiden lataukset, verkkokauppatapahtumat ja sivuston toiminnallisuuksia seuraavat tapahtumat.

Molemmat työkalut keräävät jonkin verran valmiita tapahtumia, kuten tiedostojen lataukset, sivuston skrollausasteen ja sivuston ulkopuolisten linkkien klikkaukset. Kustomoitujen tapahtumien asettamisessa ei näiden työkalujen välillä ole myöskään merkittävästi eroa, vaan kumpaankin työkaluun saa lähtökohtaisesti mukaan kaikki tarvittavat tapahtumat Tag Manager -työkalun avulla.

Tapahtumien tulkitseminen vaihtelee näiden kahden työkalun välillä. GA4:ssä jokaiseen tapahtumaan voi asettaa mielivaltaisesti erilaisia parametreja, jotka antavat lisätietoa kyseisestä tapahtumasta. Piwik PRO:ssa tapahtumien mittauslogiikka puolestaan muistuttaa Universal Analyticsia, eli jokaiselle tapahtumalle voidaan määrittää parametreiksi kategoria (event category), toiminto (event action) ja halutessaan myös nimike (event label). GA4:ssä dataa on siis mahdollista muokata enemmän haluttuun muotoon ennen kuin dataa aletaan kerätä.

Piwik PRO

Muiden ominaisuuksien keskeiset erot

Erilaiset heatmap-työkalut ovat monille yrityksille mielenkiintoista lisätietoa, kun halutaan nähdä, mitkä sivuston elementit herättävät kävijöiden huomion ja mitä sivulla klikataan. Googlen työkaluissa ei ole koskaan ollut sisäänrakennettuna heatmap-ominaisuutta, joten tällaisen tiedon saaminen vaatii aina erillisen lisätyökalun, kuten Hotjarin tai MS Clarityn käyttöönoton. Piwik PRO:ssa puolestaan heatmapit löytyvät sisäänrakennettuina ja ne on helppo ottaa käyttöön Piwikin omalla Tag Managerilla.

GA4:n korvattua Universal Analyticsin on myös kävijöiden segmentointi muuttunut selvästi vaikeammaksi. Segmenttejä voi edelleen hyödyntää Exploration-osion raporteissa, perusraportteihin on mahdollista asettaa erilaisia suodattimia ja vertailujen tekeminen erilaisten kävijäryhmien välillä on mahdollista. Tämä on kuitenkin huomattavasti haasteellisempaa kuin aiemmin, kun kyseiset ominaisuudet tuntuvat olevan hieman piilossa työkalun sisällä.

Piwik Pro:ssa segmentointi, kuten moni muukin toiminnallisuus, mukailee paljon Universal Analyticsin vastaavaa toiminnallisuutta. Segmenttejä on helppo luoda ja niitä voi tallentaa itselleen myöhempää käyttöä varten. Niitä on myös helppo lisätä ja poistaa kaikissa raporteissa.

GA4:n myötä Google esitteli uuden toiminnallisuuden, yleisöt (audiences). Niitä voi luoda GA4:n admin-näkymässä erilaisiin kriteereihin perustuen, mutta toisin kuin segmentit, niitä ei voi hyödyntää jo kerätyssä datassa jälkikäteen. Yleisöt on siis luotava erikseen etukäteen ja niihin alkaa kertyä kävijädataa vasta luontihetkestä alkaen. Kävijöiden segmentoinnin yksi keskeisistä hyödyistä onkin ollut se, että segmenttejä voi lisätä raportteihin jälkikäteen ja tarkastella jo kerättyä dataa erilaisten kävijöiden osalta (esim. eri kanavista tulleet kävijät).

Evästeettömyys ja anonymisoitu kävijäseuranta voidaaan toteuttaa molemmilla työkaluilla

Evästeetön seuranta ja anonyymi analytiikka ovat tämän hetken puhutuimpia trendejä analytiikan ja kävijäseurannan saralla. Anonyymi data mahdollistaa kävijäseurannan siten, että kävijästä ei kerätä mitään henkilöiviä tietoja. Tällöin seuranta on mahdollista toteuttaa ilman evästeitä, ja yritys saa silti hyvän kokonaiskuvan sivuston liikenteestä.

Monissa tapauksissa anonyymi, evästeetön kävijädata riittää datavetoiseen päätöksentekoon, ja myös sen toteutusmahdollisuudet saattavat näin ollen vaikuttaa työkalun valintaan. Evästeetöntä, anonyymia analytiikkaa on mahdollista toteuttaa sekä GA4:llä että Piwik PRO:lla.

GA4:n kohdalla tämä mahdollistaa Googlen oma server-side-teknologia, jota hyödyntämällä voidaan päättää, mitä kävijädataa Google Analyticsiin lähetetään ja missä muodossa. Server-side-teknologian hyödyntäminen datan anonymisointiin vaatii jonkin verran osaamista ja voi olla työlästä. Lisäksi serverin pystytyksestä ja ylläpidosta tulee kuukausittaisia kustannuksia. Piwik PRO:ssa taas evästeettömyys on mahdollista kytkeä päälle hyvin helposti suoraan tilin asetuksista.

Autamme teitä sopivan työkalun valinnassa

Analytiikkatyökalun valintaan voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten työkalun ominaisuudet, hinta, sivuston koko ja tietosuojavaatimukset. GA4 ja Piwik PRO ovat molemmat monipuolisia työkaluja ja niiden kaikkia ominaisuuksia ei tässäkään blogissa ole täysin pystytty kattamaan. Kummankin työkalun avulla on mahdollista kerätä dataa, jota hyödyntää verkkosivustokehityksessä ja dataan perustuvassa päätöksenteossa.

Jos tämän luettuasi edelleen pohdit, kumpi näistä työkaluista olisi teidän yrityksellenne sopiva, autamme mielellämme. Ota meihin yhteyttä!

Haku