Hyppää sisältöön

Teknisen SEO:n muistilista

Tekninen hakukoneoptimointi viittaa verkkosivuston teknisiin ominaisuuksiin, kuten sivuston rakenteeseen ja nopeuteen. Hyvin optimoitu tekninen infrastruktuuri auttaa hakukoneita indeksoimaan sivujasi tehokkaasti ja parantaa näkyvyyttäsi. Tässä artikkelissa pureudumme tekniseen optimointiin, jotta voit erottua eduksesi hakutuloksissa ja parantaa sivustosi käyttäjäkokemusta.

Roosa Säävälä, 24.11.2023
 1. Responsiivisuus
 2. Verkkosivuston nopeus and Core Web Vitals
 3. XML-sivukartta
 4. Robots.txt-tiedosto
 5. Kanoniset URL-osoitteet
 6. SSL-sertifikaatti
 7. URL-osoitteiden ja pysyvien linkkien rakenne
 8. Otsikkotunnisteet
 9. Schema Markup
 10. 404-virheet
 11. Kuvien Alt-tekstit
 12. Pagination
 13. Linkkipolut
 14. Verkkosivuston turvallisuus

1. Mobiiliresponsiivisuus

Mobiililaitteiden käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti ja mobiiliresponsiivisuudesta tullut hyvin olennainen osa nykyaikaista verkkosuunnittelua. Koska yhä useammat vierailevat verkkosivuilla älypuhelimilla ja tableteilla, on mobiiliresponsiivisuuden varmistaminen tärkeää hyvän käyttökokemuksen kannalta. Google myös arvottaa hakutuloksia mobiiliystävällisyyden perusteella, joten responsiivisuus on olennainen osa hakukoneoptimointia.

Mobiiliresponsiivisuuden optimointi tarkoittaa verkkosivuston suunnittelua ja kehittämistä niin, että se mukautuu saumattomasti erilaisiin näyttökokoihin ja -resoluutioihin. Tämä saavutetaan responsiivisella suunnittelulla, jossa sivuston ulkoasu ja sisältö säädetään automaattisesti käyttäjän laitteen mukaan. Mobiilikokemusta parantavat myös kuvien optimointi, joustavat ruudukkorakenteet ja mobiiliystävällinen navigaatio. Sivustoa kannattaa testata säännöllisesti eri laitteilla ja Googlen Mobile-Friendly Test -työkalulla. Näin varmistat, että sivustosi on saavutettava kaikille käyttäjille.

 • Varmista, että WordPress-teemasi ei vain ole mobiiliresponsiivinen, vaan tarjoaa saumattoman käyttökokemuksen erilaisten laitteiden käyttäjille.
 • Käytä Googlen Mobile-Friendly Test -työkalua varmistaaksesi, että sivustosi on optimoitu mobiililaitteille.

2. Verkkosivuston nopeus ja Core Web Vitals

Verkkosivuston nopeus on ratkaiseva tekijä sekä käyttäjätyytyväisyyden että hakukonenäkyvyyden kannalta. Googlen Core Web Vitals on joukko käyttäjäkeskeisiä mittareita, jotka mittaavat verkkosivun latausnopeutta, vuorovaikutteisuutta ja visuaalista vakautta. Kolme tärkeintä Core Web Vitals -mittaria ovat ovat LCP (Largest Contentful Paint), FID (First Input Delay) ja CLS (Cumulative Layout Shift).

LCP keskittyy pääsisällön latausaikaan ja FID puolestaan mittaa vuorovaikutteisuutta arvioimalla ajan, jonka sivu tarvitsee reagoidakseen käyttäjän syötteeseen. CLS arvioi visuaalista vakautta arvioimalla odottamattomia asettelumuutoksia sivun latauksen aikana. Core Web Vitals -mittareiden optimoimiseksi tulisi ottaa huomioon kuvien optimointi, ns. lazy loading epäolennaisille elementeille, CSS- ja JavaScript-tiedostojen minimointi, sisällönjakeluverkkojen (CDN) hyödyntäminen sekä mittareiden säännöllinen seuranta ja ongelmien korjaaminen. Core Web Vitals -mittareita priorisoimalla voit parantaa käyttäjäkokemusta, tehostaa hakukonenäkyvyyttä ja varmistaa nopeamman ja vakaamman selailukokemuksen sivustollasi.

Keskity näihin:

 1. Kuvien optimointi: Pakkaa kuvat säilyttäen niiden laatu.
 2. Lazy loading: Hyödynnä tätä kuvien ja videoiden osalta nopeuttaaksesi latausaikoja.
 3. Minimoi CSS ja JavaScript -tiedostot: Pienennä CSS- ja JavaScript-tiedostojen kokoa ja harkitse vähemmän tärkeiden skriptien viivästyttämistä.
 4. Sisällönjakeluverkot (CDN): Käytä sisällönjakeluverkkoa sisällön tehokkaaseen jakeluun maailmanlaajuisesti.

Seuraa ja optimoi säännöllisesti Google’n Core Web Vitals -mittareita:

 1. LCP: Tavoittele alle 2,4 sekunnin LCP:tä.
 2. FID: Pyri pitämään FID alle 100 millisekunnissa.
 3. CLS: Pidä CLS-pisteet alle 0,1:ssä visuaalisen vakauden varmistamiseksi.

Huomaa: Maaliskuusta 2024 alkaen FID-mittari korvataan INP:llä (Interaction to next paint), joka seuraa kaikkia käyttäjän klikkauksia, tarjoten kokonaisvaltaisemman mittarin käyttäjäkokemuksesta.

Lue lisää INP:stä: Optimoi sivustosi nopeus – Google mittaa sitä nyt tarkemmin

3. XML-sivukartta

XML-sivukartta on tiedosto, joka kertoo hakukoneille sivuston rakenteesta ja sisällöstä ja tarjoaa siten hakukoneille keinon indeksoida verkkosivustoja tehokkaasti. Sivukartta listaa URL-osoitteet ja metatiedot jokaisesta sivusta, esimerkiksi viimeisimmän päivityksen ajankohdan, tehtyjen muutosten tiheyden ja kunkin sivun prioriteetin suhteessa muihin sivuihin. Sivukartta auttaa hakukoneita ymmärtämään sivuston rakennetta ja varmistaa, että relevantti sisältö sisältyy hakutuloksiin parantaen sisällön löydettävyyttä. XML-sivukartassa voi myös määritellä kanoniset URL-osoitteet, mikä auttaa hakukoneita ymmärtämään sivujen ensisijaisen version ja välttämään duplikaattisisällön ongelmia.

Vaikka XML-sivukartat ovat ensisijaisesti hakukoneita varten, edistävät ne epäsuorasti myös käyttäjäkokemusta varmistamalla, että käyttäjät löytävät relevanteimman ja päivitetyimmän sisällön. Jos jollakin sivulla on ongelmia, XML-sivukartta voi auttaa löytämään virheet mahdollistaen niiden nopean korjaamisen.

 • Luo XML-sivukartta käyttämällä SEO-lisäosia, kuten Yoast SEO (käytämme tätä lähes kaikilla rakentamillamme sivustoilla).
 • Lähetä sivukartta Google Search Consoleen säännöllisiä päivityksiä varten.

4. Robots.txt-tiedosto

Robots.txt on tekstitiedosto, joka sijoitetaan verkkosivuston juurikansioon. Se antaa ohjeita hakuroboteille siitä, mitkä sivut tai osiot eivät saa olla haettavissa tai indeksoituina. Tiedosto on tärkeä SEO:n kannalta, sillä se auttaa estämään arkaluontoisten tai epäolennaisten sisältöjen indeksoinnin, auttaa välttämään duplikaattisisällön ongelmia sekä varmistaa, että hakukoneet keskittyvät tärkeimpien sivujen indeksointiin.

 • Tarkista ja päivitä robots.txt-tiedosto, jotta hakurobotit pääsevät käsiksi tärkeimpiin sivuihisi.
 • Varmista, etteivät tärkeät sivusi ole vahingossa hakuroboteilta blokattuja.

WordPressia käyttäessäsi sinun ei kuitenkaan tarvitse huolehtia tästä – robots.txt luodaan automaattisesti.

5. Kanoniset URL-osoitteet

Kanoniset URL-osoitteet ovat HTML-tageja, jotka määrittävät ensisijaisen version verkkosivusta, kun kopioita on olemassa. Ne ovat tärkeitä hakukoneoptimoinnin kannalta, sillä ne estävät duplikaattisisältöjä, yhdistelevät SEO-signaaleja parempien sijoitusten saavuttamiseksi ja parantavat hakurobottien tehokkuutta.

 • Aseta kanoniset URL-osoitteet jokaiselle sivulle estääksesi duplikaattisisällön ongelmia.
 • Käytä kanonisia tageja osoittamaan, mikä on sivujen ensisijainen versio.

6. SSL-sertifikaatti

SSL on digitaalinen varmenne, joka salaa tiedon käyttäjän selaimen ja verkkosivuston välillä ja varmistaa turvallisen yhteyden. Se suojaa arkaluontoisia tietoja, kuten kirjautumistietoja ja maksutietoja, rakentaen näin luottamusta käyttäjien ja verkkosivustojen välille. Google käyttää SSL:ää myös arvottaakseen hakutuloksia.

 • Suojaa sivustosi SSL-varmenteella mahdollistaaksesi suojatun yhteyden.

Me Evermadella emme julkaise mitään sivustoja ilman SSL-varmennetta. Myös testipalvelimemme ovat suojattuja.

7. URL-osoitteiden and pysyvien linkkien rakenne

Verkkosivuston URL-rakenteen tulisi olla selkeä, kuvaileva ja sisältää asiaankuuluvia avainsanoja. Pysyvät linkit (permalinks) viittaavat yksittäisten sivujen ja artikkelien osoitteiden muotoon verkkosivustolla. Optimoitu pysyvien linkkien rakenne on tärkeä hakukoneiden kannalta, sillä se tekee verkko-osoitteista käyttäjäystävällisiä ja parantaa niiden hakukonenäkyvyyttä.

 • Pidä verkko-osoitteet lyhyinä ja kuvailevina. Sisällytä niihin avainsanoja.
 • Vältä erikoismerkkejä ja tarpeettomia parametreja verkkosivuston osoitteissa.
 • Valitse selkeä ja hakukoneystävällinen pysyvien linkkien rakenne.

WordPressissa URL-rakenteesta huolehtiminen on helppoa. Voit määrittää kullekin sivulle yläsivun, mikä näkyy osoiterakenteessa.

8. Otsikkotunnisteet

Otsikkotunnisteet (H1, H2, H3 jne.) ja niiden järjestys ovat tärkeitä hakukoneiden kannalta, sillä ne jäsentelevät sisältöä ja tarjoavat hakukoneille yleiskuvan sisällön hierarkiasta. Ne välittävät tietoa eri osioiden tärkeydestä ja suhteesta toisiinsa, auttaen hakukoneita ymmärtämään sisällön kontekstia. Oikein käytettynä otsikkotunnisteet parantavat sisällön luettavuutta käyttäjille ja edistävät myös parempia hakukonesijoituksia.

 • Hyödynnä asianmukaisia otsikkotunnisteita (H1, H2, H3 jne.) sisällön rakenteessa.
 • Sisällytä olennaiset avainsanat otsikoihin.
 • Varmista, että otsikon alla oleva sisältö on relevanttia.

WordPressin lohkoperusteinen Gutenberg-editori on erinomainen otsikkohierarkian hallintaan. Sen avulla voit helposti rakennella sisältöä ja luoda eri otsikkotasoja valitsemalla sopivan lohkon. Visuaalisen käyttöliittymän ansiosta näet hierarkian selkeästi ja varmistat yhdenmukaisuuden eri sivujen välillä.

9. Schema Markup

Schema markup on strukturoitua dataa, joka tarjoaa hakukoneille lisätietoja sisällöstä. Se auttaa hakukoneita ymmärtämään sisällön kontekstia ja merkitystä. Sen avulla hakutuloksia voidaan rikastaa Rich snippet -katkelmilla, mitkä parantavat sivun näkyvyyttä ja klikkausprosentteja. Schema markup auttaa myös järjestelemään hakutuloksia oikein ja auttaa hakukoneita tarjoamaan käyttäjille kaikista oleellisimpaa tietoa.

 • Ota schema markup käyttöön tarjotaksesi hakukoneille lisätietoja sisällöstäsi.
 • Validoi schema markup käyttäen Googlen työkaluja.

10. 404-virheet

Verkkosivustot antavat 404-virheilmoituksen, kun pyydettyä sivua ei löydy palvelimelta. Tämä voi johtua rikkoutuneesta linkistä, sivun poistamisesta, sivun siirtämisestä uuteen osoitteeseen ilman uudelleenohjausta tai väärin kirjoitetusta verkko-osoitteesta. 404-virheet vaikuttavat negatiivisesti käyttäjäkokemukseen ja hakukonenäkyvyyteen, joten ne tulisi korjata nopeasti.

 • Tarkista säännöllisesti 404-virheet Google Search Consolesta.
 • Uudelleenohjaa tai korjaa rikkoutuneet linkit parantaaksesi käyttäjäkokemusta ja näkyvyyttä hakukoneissa.

11. Kuvien Alt-tekstit

Alt-teksti toimii vaihtoehtoisena tekstinä silloin, kun kuva ei lataudu käyttäjälle. Se tarjoaa myös saavutettavan kokemuksen ruudunlukuohjelman käyttäjille. Alt-teksti auttaa hakukoneita ymmärtämään kuvan sisällön, mikä edistää parempia hakukonesijoituksia sekä näkyvyyttä kuvahaussa.

 • Kirjoita kuville kuvaileva alt-teksti saavutettavuuden ja hakukonenäkyvyyden parantamiseksi.
 • Sisällytä relevantteja avainsanoja alt-teksteihin.

12. Pagination

Pagination eli sivutus on käytäntö, jossa sisältö jaetaan useille sivuille. Sitä näkee esimerkiksi artikkeleissa, tuoteluetteloissa ja hakutuloksissa. Pagination auttaa hallitsemaan suuria määriä sisältöä ja parantaa käyttäjäkokemusta. Asianmukainen sivutus rel=”next” ja rel=”prev” -tageilla ilmoittaa hakukoneille sisältöjen välisestä suhteesta, estää duplikaattisisältöjä ja varmistaa, että hakukoneet indeksoivat ja arvioivat sisällön tarkasti.

 • Käytä asianmukaisia sivutustekniikoita välttääksesi duplikaattisisällön ongelmia.

13. Linkkipolut

Linkkipolut (breadcrumbs) ovat navigointiapuja, joka kertovat verkkosivuston hierarkkisesta rakenteesta ja käyttäjän polusta. Ne tarjoavat kontekstia hakukoneille auttaen niitä ymmärtämään sivujen välisiä suhteita. Tämä edistää hakutulosten järjestelyä ja parantaa käyttäjätyytyväisyyttä, mikä ainakin välillisesti parantaa hakukonenäkyvyyttä.

 • Ota linkkipolut käyttöön paremman navigoinnin ja käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi. Yoast SEO -lisäosalla voit helposti lisätä linkkipolkuja yksittäisille sivuille sekä artikkeleihin breadcrumbs-lohkoa hyödyntäen.

14. Verkkosivuston turvallisuus

Verkkosivuston turvallisuus on välttämätön osa hakukoneoptimointia, joten sivuston teemat ja lisäosat kannattaa pitää päivitettyinä. Säännölliset päivitykset korjaavat haavoittuvuuksia, auttavat suojaamaan tietoturvauhkilta ja varmistavat turvallisemman ympäristön sekä verkkosivuston omistajalle, että sen käyttäjille.

 • Pidä teemat ja lisäosat päivitettyinä.
 • Asenna tietoturvalisäosa suojautuaksesi yleisimmiltä uhilta.

Lopuksi

Tarkistamalla nämä asiat ja auditoimalla sivuasi säännöllisesti täytät teknisen SEO:n standardit ja varmistat teknisesti toimivan verkkosivuston, joka miellyttää hakukoneita ja parantaa verkkosivuvierailijoidesi käyttäjäkokemusta.

Kiinnostuitko SEO-auditoinnista? Ota meihin yhteyttä!

Lue lisää hakukoneoptimoinnista

Haku