Hyppää sisältöön

Verkkosivuston analyysi nykytilanteesta

Moni kysyy: onko yritykseni tai yhteisöni verkkosivusto ajanmukainen vai auttamattomasti vanhentunut? Toimiiko verkkosivustoni parhaalla mahdollisella tavalla? Kuinka hyvin se tukee liiketoimintaani?

Mr. Evermade, 30.06.2020

Tilanteeseen ei välttämättä vaikuta se, onko kyseinen verkkosivusto vanha vai juuri julkaistu. Verkkosivustosta kannattaa pitää huolta sen elinkaaren jokaisessa vaiheessa ja tarkastella, kuinka se suoriutuu tehtävässään. Pyrin tässä kirjoituksessa käymään läpi verkkosivuston eri osa-alueita ja antamaan omat vinkkini siihen, miten verkkosivujen tilaa ja toimivuutta kannattaa arvioida.

Konversiot ja mittarit

Jokaisella verkkosivustolla on tehtävä ja tarkoitus. Yhdellä sivustolla voi olla tärkeintä luoda mahdollisimman paljon kassavirtaa verkkokaupan kautta, toisella taas kerätä ilmoittautumisia vapaaehtoistoimintaan ja kolmannella kertoa kivoja eläinfaktoja.

Sivustot ovat erilaisia, mutta kaikkia yhdistää se, että niiden suoriutumista sekä tavoitteiden täyttymistä voi seurata. Seuranta vaatii kunnollista mittaristoa: ilman sellaista et voi luotettavasti seurata sivuston suoriutumista annetusta tehtävästä, vaan analyysi jää arvailujen ja fiilisten varaan.

Mitattavien asioiden ei yleensä tarvitse olla rakettitiedettä – tärkeimmät mittarit voidaan johtaa suoraan sivuston tehtävästä. Esimerkkien mukaisesti mittareina voi olla kassavirran kasvu, ilmoittautumisten määrä tai eläinfaktojen parissa vietetty aika.

Maailmanlaajuisesti yleisin työkalu mittaamiseen on Google Analytics. GA tarjoaa hyvät perustyökalut mittareiden sekä tavoitteiden luomiseksi ja mahdollistaa selaajien käyttäytymisen tarkemman seurannan ja segmentoinnin. Seurantamenetelmiä on tietysti useita, niistä mainittakoon esimerkiksi heatmap-työkalut kuten Hotjar.

Kaikki työkalut tarjoavat myös omat raportointimenetelmänsä, mutta nykypäivänä standardiksi on muodostunut kaiken tiedon yhdistäminen Googlen Data Studio -raporttityökaluun. Data Studion avulla voidaan nopeasti luoda sivuston tärkeimmistä mittareista omat näkymät, joita voit seurata reaaliajassa. Enää ei siis tarvitse seurata sivuston suoriutumista vain kuukausittaisten raporttien pohjalta.

Checklist
  • Onko verkkosivustollesi määritelty mittarit?
  • Voitko seurata helposti näiden mittarien täyttymistä?

Tekninen toteutus

Hyvän ja modernin teknisen toteutuksen myötä sivustosi latautuu nopeasti ja on sulava käyttää. Nopeus on tärkeää käyttökokemuksen, mutta myös Googlen vuoksi: Google on alkanut viime vuosina nostamaan hakutuloksissaan nopeita ja mobiiliystävällisiä sivustoja muita korkeammalle. Google on kehittänyt tätä varten “Core Web Vitals” -mittariston, jonka tarkoituksena on auttaa kehittäjiä parantamaan sivuston tehokkuutta.

Käyttökokemuksen seuraamiseen on erilaisia työkaluja. Työkaluista Googlen Pagespeed Insights on ehdottomasti tärkein, mutta analyysissa kannattaa käyttää myös esimerkiksi GTMetrixiä ja Pingdomia luotettavan kokonaiskuvan saamiseksi. Myös silmämääräinen kokemus on tärkeää arvioinnissa: sivusto saattaa saada hyvät tulokset työkalujen perusteella, mutta käyttäjä saattaa silti kokea sivuston kankeana tai hitaana.

Teknisen toteutuksen arvioinnissa yksi tärkeimmistä asioista on myös tietoturvallisuus. Sivuston käyttämien järjestelmien ja lisäosien tulee olla hyvin toteutettuja sekä luotettavaksi todettuja. Avoimen lähdekoodin maailmassa luotettavuutta on helppo arvioida saatujen palautteiden, käyttäjämäärien sekä päivitystiheyden perusteella.

Luotettavuuden lisäksi sivuston ylläpitäjän on tärkeä huolehtia järjestelmien päivittämisestä. Kaikista järjestelmistä löytyy joskus tietoturva-aukkoja, mutta pitämällä ne kaikki jatkuvasti päivitettyinä voidaan minimoida riskit. Ylläpitäjän tulee myös olla aina ajan hermolla ja toimia, jos jossakin sivuston järjestelmistä tai lisäosista havaitaan haavoittuvuus.

Checklist
  • Tuntuuko sivustosi nopealta ja modernilta?
  • Kuinka hyvät ovat sivustosi Pagespeed-tulokset?
  • Ovatko sivustosi järjestelmät ja lisäosat tunnettuja sekä päivitettyjä?

Käyttökokemus ja design

Käyttökokemus on paljon muutakin, kuin sivuston nopeus. Hyvän käyttökokemuksen omaavat sivut ovat myös visuaaliselta ilmeeltään ja rakenteeltaan selkeitä. Käyttäjä löytää etsimänsä tiedon nopeasti ja vaivattomasti.

Verkkosivusto on yksi yrityksesi näyteikkunoista ja sen täytyy näyttää brändisi mukaiselta. Vanhentunut ilme verkkosivulla saa brändisi näyttämään ränsistyneeltä ja karkoittaa potentiaaliset asiakkaasi takuuvarmasti. Yleensä on helppo arvioida silmämääräisesti, vastaako sivustosi design brändiäsi ja tämän vuosikymmenen standardeja.

Sivuston täytyy myös tarjota käyttäjälleen elämyksiä, jotta he haluavat todella kuluttaa sivuston sisältöä ja palata sinne myös uudestaan. Elämys täytyy tarjota käyttäjille heti ensisilmäyksellä, sillä myös verkkosivujen kohdalla ensivaikutelman tärkeys pätee. Käyttäjät päättävät ensimmäisten sivustolla viettämiensä sekuntien aikana, pitävätkö he verkkosivusta vai eivät.

Checklist
  • Onko verkkosivustosi helposti selailtava ja ovatko sivut järjestelty loogisesti?
  • Vastaako sivusto nykyistä brändiäsi?
  • Kiinnittääkö sivusto kävijän huomion ensimmäisten 5 sekunnin aikana?

Saavutettavuus

Nettisivustojen on ehdotonta olla nykypäivänä kaikkien saavutettavissa sairauksista, iästä tai muista syistä huolimatta. EU:n saavutettavuusdirektiivi velvoittaa kaikki julkisen sektorin toimijat huolehtimaan sivustojensa saavutettavuudesta, mutta tästä huolehtiminen on myös yksityisten toimijoiden tehtävä.

Saavutettavuutta mitataan yleisesti WCAG-ohjeistuksella, joka on kokonaisuus sisällöllisiä, teknisiä ja visuaalisia ohjeita verkkosivustojen tekoon.

Esimerkkejä ohjeistuksen vaatimuksista on mahdollisuus käyttää sivustoa pelkällä näppäimistöllä, kuvien selitetekstien (alt-text) pakollisuus sekä tarpeeksi iso värikontrasti tekstin ja taustan välillä. Yllättävän usein törmäämme tilanteeseen, jossa värikontrastin vaatimukset eivät mahdollista brändin mukaisten värien käyttöä verkkosivustolla.

Ohjeistuksessa on määritelty eri tasot (A, AA ja AAA), joista A sisältää minimitason vaatimukset saavutettavuudelle. AAA-tasoa taas suositellaan pääasiassa sivustoille, jotka on suunnattu saavutettavuusongelmista kärsiville.

Näiden välillä olevaa AA-tasoa pidetään yleisesti hyvänä keskitienä saavutettavuudelle, ja se on myös saavutettavuusdirektiivin vaatima taso. Myös me Evermadella pyrimme siihen, että kaikki toteuttamamme sivustot olisivat AA-tasoa, tai ainakin hyvin lähellä sitä.

Saavutettavuuden testaamiseksi on olemassa suuri määrä erilaisia työkaluja. Hyviä perusohjeita testaamiseen löytyy esimerkiksi Näkövammaisten keskusliiton sivuilta tai Papunetistä kognitiivisen testauksen osalta.

Checklist
  • Onko verkkosivuston suunnittelussa huomioitu saavutettavuusasiat?
  • Täyttääkö nettisivusto WCAG-ohjeistuksen AA-tason?

Haku