Hyppää sisältöön

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

EK ei ole kuin muut.

 

Kun suunnitellaan identiteettiä Elinkeinoelämän keskusliitolle, on ymmärrettävä, ettei kyseessä ole kuluttajapalvelu tai tapahtuma, ei jätskipatukka, eikä bisse.

Minkälaiselle otukselle identiteetti sitten suunniteltiin? Elinkeinoelämän keskusliitto pyrkii jäsentensä eli suomalaisten yritysten toimesta vaikuttamaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Se levittää tietoa ja käy keskusteluja. Se perustelee, suostuttelee ja välillä sanoo kovastikin. Sillä on agenda: sen varmistaminen, että jäsenyritysten näkemykset otetaan päätöksenteossa mahdollisimman hyvin huomioon.

Miten rakentaa siis identiteetti, joka tekee perustelemisesta, suostuttelemisesta ja muusta vaikuttamisesta helppoa? Minkälainen identiteetti on hyvä vuorovaikutuksen työkalu?

1
Tieto ja tunne

Suunnittelimme identiteettiin vahvan tiedollisen pohjan valitsemalla mukaan toimivan, vakuuttavan ja älykkään fontin, joka tukee toimivaksi, aidoksi työkaluksi suunniteltua infograafista työkalupakkia.

EK:n identiteetti ei siis ole pyrkimys monoliittisuuteen, identiteettiin, joka ei saisi koskaan muuttua. Päinvastoin. Tämä identiteetti sovitetaan kulloisenkin tilanteen ja käyttötilaisuuden mukaan. Jos tämä identiteetti olisi eläin, se olisi kameleontti.

Tässä identiteetissä ei myöskään ole mitään sellaista jippoa, joka jää vain konseptivideoiden koristeeksi. EK:laiset ovat iso joukko asiantuntijoita, joista juuri kukaan ei ole asiantuntija graafisen suunnittelun käytännön tekemisessä. Tätä identiteettiä saa käyttää itse, eikä identiteetin kanssa elämiseen tarvita toimisto-AD:ta.

2
Systeemi ja muotokieli

Muotokieli haettiin tunnuksen kaaren muodosta ja siinä esiintyvästä pyöreästä reunasta. Tätä muotoa voidaan käyttää eri materiaaleissa ja sitä on mahdollista soveltaa aina tarpeen mukaan. Muoto keskustelee tunnuksen kanssa ja yhdistää näin eri materiaalit identiteetin juureen.

Identiteetille luotiin myös suhdanne-grafiikkaa: muutos, luottamus ja vienti. Korostimme suhdanteiden vaihtelua kuvaavilla ilmeen osilla EK:n tietopohjaista luonnetta ja muuntautuvuutta.

3
Väripaletti

Rakensimme paletin, jolla on helppo väistää puoluekentän värikarttaa. Väreistä löytyy persikkaa, joka ei ole vasemmiston punainen, sinistä, joka ei ole Kokoomuksen sininen ja vihreätä, joka ei ole Vihreiden vihreä. EK:n uudesta tunnuksesta löytyy kovahko ja teollinen teräksinen versio ja silti sen muoto on kädellä haettu ja sitä voi käyttää myös pehmeämmässä muodossa.

Värit vahvistavat mielikuvaa muuntautuvasta, ajankohtaisesta ja helposti lähestyttävästä EK:sta. Laaja väripaletti takaa identiteetille mahdollisuuden muuntautua eri kohdeyleisöjä varten. Valitut värit edustavat suomalaista yhteiskuntaa, taloutta ja ympäristöä.

Vanhassa identiteetissä paletista löytyi 12 väriä, joista vihreä ja sininen toimivat pääväreinä. Päivityksessä värit tiivistettiin 7 värin palettiin vanhaa väripalettia kunnioittaen. Tummat päävärit antavat hyvä pohjan kirkkaille lisäväreille, jolloin ne erottuvat edukseen sekä viestivät uudistuvasta ja digitaalisesta EK:sta.

4
Typografia

Plex on alun perin IBM:lle kehitetty mittava kirjasinperhe jossa yhdistyy asiallinen ja funktionaalinen kirjasinmuotoilu sekä kaunis ja tarpeen vaatiessa myös ekspressivinen habitus. Lähtökohtaisesti Plex on tietynlainen uuden ajan Helvetica, asiallinen ja äärimmäisen tarkasti suunniteltu fonttiperhe, jonka jokainen detalji, välistys ja kirjainpari on ammattitaitoisesti viimeistelty. Plexissä on sekä teollista jämäkkyyttä, että humanistista herkkyyttä. Sen sovellusalue on kattava: verkkototeutuksista painotuotteisiin, pienestä suureen.

Typografian rooli visuaalisten identiteettien rakentamisessa kasvaa vuosi vuodelta – ensimmäinen kosketus brändiin on usein verkkosivusto ja sen kirjasintyylit. Typografian haastava rooli on olla “näkymätön” brändiattribuutti: sen tulee olla ajaton ja kaunis, mutta ensisijaisesti sen tehtävä on välittää ja vahvistaa viestejä. Luomalla dynaamisia porrastuksia ja määrittelemällä typografiset reunaehdot, viestittäjä luo itselleen keskusteluäänen- ja tyylin joka on linjassa muiden viestinnällisten tavoitteiden kanssa. Fonteissa – varsinkin räätälöidyissä lisensseissä – piilee kuitenkin käytännössä aina suuria haasteita. Miten organisaation kaikki viestintä voidaan rakentaa vaikeasti siirrettävien lisenssien ja juridisesti rajattujen fonttien ympärille? Miten jokainen viestittäjä saa oikeat kirjasimet käyttöönsä? Miten vältetään visuaalisen brändin vesittyminen ja epäjohdonmukaisuus systeemitasolla ja käytännössä?

Ratkaisu on valitettavan usein tylsien ja laadultaan ala-arvoisten systeemifonttien käyttö. EK:n käyttämä Plex on kuitenkin vapaasti ladattava, kaikkien käytössä oleva laadukas kirjasinperhe. Se on projektina itsessään hyvän muotoilun demokratisoinnin ytimessä, ja oikein käytettynä se on vahva graafinen kivijalka kaikessa visuaalisessa suunnittelussa.

5
Datavisualisointi

Dataa visualisoidessa hyödynnetään vahvaa typografian käyttöä ja uutta väripalettia. Dynaamiset graafit viestivät datan tuloksista todella selkeästi ja luotettavasti EK:n identiteetillä.

6
Kuvamaailma

Kuvamaailmassa teemoina ovat työelämän ja arjen tasapaino ja kuinka nämä tukevat toinen toistaam. Kuvat ovat kuin pysähtyneitä hetkiä ja niissä näkyy eri alueita yhteiskunnasta ja taloudesta. Värimaailmaltaan kuvissa haetaan pehmeitä sävyjä, jolloin kirkkaat lisävärit korostavat niitä hyvin.

Hyvä arki. Hyvä työelämä. Hetki.

7
Verkkosivut

Verkkosivun avulla jalkautetaan uusi brändi suuremmalle massalle tukien Elinkeinoelämän keskusliiton vahvaa viestiä ja runsasta sisältöä. Suunnittelussa ja toteutuksessa korostettiin pinnalla olevien ilmiöiden nostamista esiin, EK.fi on käyttäjälle joka hetkessä ajankohtainen.

Sivusto on jatkuvasti päivittyvä kokonaisuus, joka saa sivustolla vierailevan uppoutumaan syvemmälle EK:n sisältöön. Selkeän hierarkian ja visuaalisuuden avulla ohjaamme käyttäjiä haluttuun suuntaan.

Vieraile sivustolla