Hyppää sisältöön

Cuckoo

Cuckoo on hyvinvointisovellus, joka palkitsee käyttäjäänsä taukojen pitämisestä toimien kuin välituntikello. Taukojen sisältö on luotu asiantuntijoiden kanssa vastaamaan modernin työelämän tarpeita.

Cuckoon aiempi sivusto ei visuaalisesti ja rakenteellisesti välittänyt haluttua viestiä ja tavoiteltua mielikuvaa. Yhdessä Cuckoon kanssa sovitimme yhteen käyttäjien ja liiketoiminnan tarpeet ja toiveet luoden modernin, toimivan ja tyylikkään käyttöliittymän, joka ohjaa ostoprosessin eri vaiheissa olevia vierailijoita eteenpäin kohti konversiota. Päivitimme sivuston navigaatiota, ulkoasua ja käyttäjäpolkuja.

"Evermaden kanssa yhteistyö sujui todella hienosti. Lähdimme projektiin kunnianhimoisilla tavoitteilla ja aikataululla, ja molemmissa onnistuimme. Evermadeläisten vankka ammattitaito, aito kiinnostus asiakkaan liiketoimintaa kohtaan ja hyvä huumorintaju jäivät mieleen."

Amel Gaily

CEO, Cuckoo

Käyttäjälähtöinen suunnittelu

Teimme tiivistä yhteistyötä Cuckoon tiimin kanssa kartoittaaksemme käyttäjien toiveita, tarpeita ja motivaatiota sovelluksen käyttöön ja hankintaan. Yhteisissä työpajoissa kartoitimme tyypillisen markkinoinnin ja myynnin polun sekä yritysasiakkaille että yksityiskäyttäjille. Erilaisten käyttäjien ja eri kokoisten yritysten yksilölliset tarpeet huomioitiin tarkasti.

Asiakasymmärryksen rakentamisen jälkeen kartoitimme asiakaspolun vaiheet kohderyhmittäin. Tässä kartoituksessa käyttökokemusta lähdettiin kehittämään tarvelähtöiseen suuntaan. Erilaiset tarpeet huomioitiin asiakaspolun vaiheissa, ja sivuston rakennetta ja sisältöä lähdettiin suunnittelemaan vastaamaan näitä tarpeita.

Samalla sivuston visuaalista ilmettä modernisoitiin ja tuotiin lähemmäs brändin ydintä. Uuteen ilmeeseen tuotiin vivahteikkuutta ja kohderyhmäkohtaiset värimaailmat selkeyttämään yksilön ja yhteisön polun erottelua.

Lopullinen sivuston rakenne, sisältösuunnitelma ja ulkoasu syntyivät yhdistämällä asiakaspolulla tunnistetut tarpeet niitä palveleviin ominaisuuksiin ja sisältöihin sekä uuteen visuaaliseen tyyliin. Lopputuloksena uusi sivusto on modernimpi, raikkaampi ja asiakaslähtöisempi.

Tulokset

Cuckoon sivustolla on lähtenyt käyntiin uusi aikakausi. Uuden ulkoasun julkaisun jälkeen vierailut kaikista liikenteen lähteistä ovat nousseet. Kun uudistukset sivustolle oli tehty, kasvoi vierailijoiden sitoutuneisuus sivustolla maaliskuun aikana 50 %.

Yleensä liikenteen kasvaessa nopeasti esimerkiksi mainoskampanjan yhteydessä sivuston kävijöiden sitoutuneisuus laskee. Nyt kun kävijämäärään kasvuun oltiin varauduttu suunnittelemalla asiakaspolkuja ja päivittämällä sivuston visuaalista ilmettä, oli kävijöiden helpompi liikkua ja konvertoitua sivustolla. Tämä näkyi niin poistumisasteen pienenemisessä, kuin toisaalta sivuston sisältöjen parissa vietetyn ajan sekä interaktioiden määrän kasvamisessa.

Next case

Palvelualojen ammattiliitto

Haku