Hyppää sisältöön

Digimaailman uusia tuulia

Ellun Kanat on strateginen viestintätoimisto, joka on kivunnut nopeasti Suomen merkittävimpien muutosviestinnän tekijöiden joukkoon. Ellunkanat.fi on yritykselle merkittävä media-alusta, joka kokoaa yhteen palvelutarjonnan ja uutiset, asiantuntijoiden artikkelit sekä henkilökuvaukset. Kumppanuutemme Kanojen kanssa on tarkoittanut luovaa ideointia, proaktiivista sparraamista ja liiketoiminnan kasvattamista digitaalisella otteella.

Vieraile sivustolla

Muutosviestijän digitaalisena kumppanina

Ellun Kanat havahtui tarpeeseen tuntea yleisönsä syvemmin ja kehittää sivustoaan vastaamaan paremmin yrityksensä ja kävijöidensä tarpeita. Kanat tahtoivat nostaa yrityksensä verkkopresenssin vahvan brändin vaatimalle tasolle niin käyttöliittymän, kuin visuaalisuudenkin suhteen. Tämän edellytti toimivampaa teknistä alustaa, joka mahdollistaisi joustavan sisällön muokkauksen ja hallinnan.

Yhteistyömme Ellun Kanojen kanssa alkoi kesällä 2019. Toteutimme kaiken visuaalisesta ja -konseptisuunnittelusta sivuston tekniseen toteutukseen sekä web-analytiikkaan ja hakukoneoptimointiin. Brändi uudistettiin sisäisesti vuonna 2019 ja uusi visuaalinen ilme jalkautettiin sitten sekä offline- että online -asiakastilanteisiin.

Ellun Kanojen ytimessä on ravisteleva ja rohkea sisältö, ja tähän halusimme uudenkin sivuston pohjautuvan. Halusimme tarjoilla mielenkiintoiset tarinat käyttäjälle intuitiivisella, mutta uniikilla käyttökokemuksella rikastettuna.

Käyttäjäymmärrys uudistuksen ytimessä

Ellun Kanojen uuden verkkopalvelun suunnittelu perustui datan hyödyntämiseen ja käyttäjien parempaan ymmärtämiseen. Tavoitteemme oli synnyttää lisäarvoa käytön helppoutena, käyttökokemuksen parantumisena ja visiomme mukaisena liiketoiminnan kehittymisenä. Yhteistyömme alkoi roadmapin määrittelyllä. Roadmap on kätevä työkalu, sillä se helpottaa tarpeiden hahmottamista ja priorisointia, toimii suunnitelmana tulevaisuudessa yhdessä toteutettaville työvaiheille ja vastaa aina sen hetkistä parasta näkemystä seuraavista askeleista.

Projektin aluksi kartoitimme käyttäjäpersoonia ja selvitimme käyttäjäpolkuja, jotta ymmärtäisimme paremmin sivuston tärkeimpiä toimintoja ja sisältöjä. Määrittelimme sivustolle eri kohderyhmiä tukevat tavoitteet, joihin kaikki muu tekeminen perustettaisiin.  Loimme sivuston sisältöarkkitehtuurin, rakenteen ja sisältökonseptin tukemaan tunnistettuja kohderyhmiä ja tavoitteita. Osana konseptia suunnittelimme uuden sivuston rakenteen ja sisältöelementit käyttäjäpolkuineen. Visuaaliseen suunnitteluun kuului ulkoasun suunnittelu brändin mukaisesti ja sivuston luominen houkuttelevaksi ja helppokäyttöiseksi. Huolehdimme jatkossa myös ellunkanat.fi-sivuston ylläpidosta ja päivityksistä, jotta se pysyisi aina turvassa ja ajan tasalla.

"Uudistetut nettisivut olivat tuoreen visuaalisen identiteettimme ensimmäisiä ja keskeisinpiä sovellutuskohteita. Inhouse-designeriemme visiot olivat välillä liiankin lennokkaita, mutta kanssamme tiiviissä yhteistyössä toimiva jämäkän kärsivällinen Evermaden tiimi suitsi toiveemme toimivaksi sivustoksi käyttäjäymmärryksensä pohjalta. Evermade myös ehdotti ja toteutti lukuisia dynaamisia ja interaktiivisia ratkaisuja, joista osa räätälöitiin helpottamaan haastavan monipuolisten sisältöjemme selaamista, osa loi brändistämme hämmästyttävää online-elämystä. Nyt esimerkiksi Ellun Kanojen näkemyksellisyyttä ilmentävä rajoittavista laatikoista vapautuminen on peräti osa Ihmiset-sivun koodia!"

Anni Tolvanen

Muutoksen tekijä ja graafikko, Ellun Kanat

Tehokkaampaa liiketoimintaa datalla

Datataidot kasvattavat asiakasymmärrystä

Tammikuussa jäjestimme Ellun Kanoille datapäivän, jonka aikana käsiteltiin esimerkiksi digitaalista ostopolkua ja sen eri vaiheita sekä metriikoiden ja dimensioden käyttöä kävijädatan tulkinnassa. Kävimme myös läpi ellunkanat.fi-sivuston tuloksia vuodelta 2019, perehdyimme Data studion käyttöön sekä datan visualisointiin ja tarkastelimme hakukoneoptimoinnin perusperiaatteita.

Kerätty data on turhaa, jos sitä ei hyödynnetä eikä liiketoiminnan kehityksen kannalta tärkeitä lukuja tarkastella tasaisin väliajoin. Datapäivän tärkein tavoite olikin opettaa osallistujat tulkitsemaan ja hyödyntämään sivustolta saatavaa kävijädataa, lisätä ymmärrystä mittaamisen mahdollisuuksista ja syventää tietotaitoa käytetyistä työkaluista. Olemme Ellun Kanojen taustatukena, mutta nyt heillä on entistä paremmat valmiudet tulkita dataa myös itsenäisesti.

Raportointi mahdollistaa
kehityksen seurannan

Ellun Kanoille rakennettu raporttipohja kokoaa yhteen sivuston yleiset kävijäluvut, orgaanisen liikenteen seurannan ja kampanjaliikenteen monitoroinnin. Se näyttää samassa, intuitiivisessa näkymässä vierailuimmat sivut ja laskeutumissivut liikenteenlähteittäin, tavoitteiden täyttymisen sekä Google Search Console -datan laskeutumissivut, hakusanat ja laitetiedot.

Raportti kokoaa myös yleiset kävijäluvut ja tavoitteiden täyttymisen orgaanisen liikenteen kautta tulleista vierailuista, tärkeimmät kilpailevat domainit sekä valitut avainsanat. Se mittaa Google Ads -kampanjaliikennettä ja sosiaalisen median kampanjointia näyttäen mainosryhmien performoinnit ja tavoitteiden saavuttamisen kampanjoittain.

"Uudistuksen lähtökohtana oli luoda sivusto, joka palvelee vierailijoita, muokkaantuu joustavasti muutostoimiston tarpeisiin ja ilmentää identiteettiämme digitaalisessa muodossa. Kummallakin osapuolella oli vahva, dataan pohjautuva näkemys, joiden myötä jouduimme aika ajoin törmäyskurssille, sparrataksemme toisiamme parempaan. Töitä tehtiin tiiviisti vierihoitona Kanalassa, Lönnrotinkadulla ja lopulta videovälitteisesti. Olemme ylpeitä lopputuloksesta, joka toteutti kaikki alussa asettamamme tavoitteet. Mentaliteettiimme ei kuitenkaan kuulu jäädä tuleen makaamaan – jatkokehitämme sivustoa tarmokkaasti, tietysti yhdessä Evermaden kanssa."

Aino-Maija Kupias

Muutoksen tekijä ja digitaalisen viestinnän asiantuntija, Ellun Kanat

Tuloksia sivustolta

24. huhtikuuta 2020 – 24. kesäkuuta 2020
vs. edellisvuoden sama ajanjakso
Käyttäjät

75 % kasvu

Uudet käyttäjät

84 % kasvu

Sivukatselut

66 % kasvu

Next case

Suomen elokuvasäätiö

Haku