Hyppää sisältöön

Finlandia Group

Finlandia Group on täyden palvelun finanssikonserni, joka auttaa yrittäjiä ja yrittäjähenkisiä ihmisiä saavuttamaan heidän taloudelliset tavoitteensa. Yritys tarjoaa kaikki säästämisen ja sijoittamisen palvelut saman katon alta.

Uudistimme Finlandia Groupin sivuston, joka toimii tärkeänä markkinointiviestinnän kanavana ja tukee kasvokkain tehtävää myyntiä. Uusi sivusto tukee haluttua brändimielikuvaa ja vakuuttaa laadukkailla sisällöillään. 

Vieraile sivustolla

Haasteet

Finlandia Groupin aiempi sivusto oli uudistuksen tarpeessa niin käytettävyydeltään, ulkoasultaan kuin teknisiltä ratkaisuiltaan. Ongelmakohtia olivat erityisesti vanhentuneet teknologiat ja haasteet sivuston päivittämisessä. Sivusto ei tarjonnut markkinointiin tehokkaita työkaluja eikä tuottanut  tarpeeksi yhteydenottoja potentiaalisilta asiakkailta, sillä käytettävyys ei ollut huipussaan eivätkä käyttäjäpolut olleet tarpeeksi selkeitä. Brändiuudistuksen myötä oli luontevaa nostaa myös sivuston visuaalisuus uudelle tasolle. 

Kohti finanssialan ajatusjohtajuutta

Laadukas ja ajankohtainen sisältö niputettuna yhden sivuston alle luo Finlandia Groupista asiantuntevan edelläkävijän. Se saa käyttäjän kiinnostumaan toimijasta ja sitouttaa tämän palaamaan sivustolle myös uudelleen. 

Verkkosivuston konseptin ytimessä oli asiantuntijasisällöt ja Finlandia Groupin palvelutarjoaman tuominen selkeämmin sivustolla vierailevan tutkittavaksi. Finlandia Groupin erityisosaamista ovat omistajayrittäjän varainhoito ja vaurastumisen ratkaisut, joiden luomaa arvoa pyrittiin tuomaan uudella sivustolla selkeämmin esiin. Asiantuntijasisällöt koostuvat artikkeleista ja markkinakatsauksista, oman elämänsä pomot -tarinoista, rahastoihin liittyvistä artikkeleista, webinaareista sekä opetusmateriaaleista.

Tavoitteenamme oli tukea Finlandia Groupin brändimielikuvan kehitystä kohti vahvaa, asiantuntevaa ja intohimoista toimijaa. Sivustolla navigoinnin tuli olla helppoa ja loogista ja ulkoasun tuli näyttää tyylikkäältä ja viimeistellyltä. Halusimme käyttäjän tietävän, mistä hän löytää relevanttia ja kiinnostavaa sisältöä finanssi- ja rahoitusalan ajankohtaisista aiheista.  

Finlandia Groupin brändin ja visuaalisen ilmeen toteutti Hugo D’Alte. Me iteroimme ja viimeistelimme visuaalisen ilmeen verkkosivustolla. Markkinoinnin automaatiosta vastasi Generaxion.

Omistajayrittäjän tarpeet huomioon ottavaa palvelua

Finlandia Group pyrkii kartoittamaan perusteellisesti niin asiakkaidensa nykyiset haasteet, kuin tulevaisuuden unelmatkin. Finlandia Groupin uusi, tyylikäs verkkosivusto tuo yhteen tehokkaan markkinoinnin ja tarvelähtöisen, kokonaisvaltaisen lähestymisen asiakkaan haasteisiin. Verkkosivulle saapuessaan käyttäjä kohtaa ensimmäisenä taloudellisiin haasteisiin tai tavoitteisiin liittyviä kysymyksiä ja teemoja. Näiden sisältösivujen avulla lähdetään tarvelähtöisesti purkamaan asiakkaan ongelmia, tuoden samalla esiin Finlandia Groupin kokonaisvaltaista otetta sekä laajaa palveluvalikoimaa.

Yksi Finlandia Groupin kilpailueduista on kattava konttoriverkosto, joka yltää Helsingistä aina Rovaniemelle saakka. Tämä mahdollistaa henkilökohtaisen ja laadukkaan palvelun sekä asiakkaiden kohtaamisen ympäri Suomen. Helposti löydettävien toimipisteiden yhteystietojen lisäksi toimme yli 50 asiantuntijasta koostuvan henkilöstön verkkosivuille niin, että käyttäjä voi selata ja filtteröidä itselleen sopivinta asiantuntijaa.

Kohdennettua sisältöä ja käyttäjän aktivointia HubSpotin avulla

Sivuston toteutus HubSpot CMS -alustan päälle on laajentanut huomattavasti sisältömarkkinoinnin mahdollisuuksia. Toteutuksen avulla käyttäjiä pystytään jatkossa tunnistamaan ja heille voidaan tarjota relevantteja sisältöpolkuja.

Finlandia Groupin pääkohderyhmänä ovat sijoittamisesta ja varallisuutensa kasvattamisesta kiinnostuneet pk-yrittäjät, joille tarjoillaan runsaasti kiinnostavaa ja ajankohtaista sisältöä. HubSpotin avulla käyttäjille voidaan tarjota kiinnostuksen kohteiden perusteella kohdennettuja laskeutumissivuja. Käyttäjiä voidaan myös houkutella palaamaan uudestaan sisältöjen pariin markkinoinnin automaation avulla. HubSpot tukee siis erinomaisesti Finlandia Groupin tavoitteita, kuten kävijöiden tunnistamista ja markkinoinnin automaation polkujen rakentamista, sähköpostimarkkinointia sekä tulevaisuudessa myös personoidun sisällön tuottamista.

Verkkosivustosta haluttiin selkeä ja ryhdikäs kokonaisuus, joka tarjoaa asiakkaille kosketuspinnan Finlandia Groupin laadukkaaseen palveluun. Visuaalisesti miellyttävä ulkoasu ja sivuston selkeys parantavat käytettävyyttä ja tiedon löydettävyyttä. Uusi sivusto tarjoaa laajasti tietoa eri tarpeisiin ja Finlandia Groupin tuotteisiin liittyen sekä tarjoaa asiakkaille helpon tavan ottaa yhteyttä.

Sisältöjen tuottaman arvo, sivuston looginen rakenne, helppo navigaatio ja nopea tiedon löytyminen saavat käyttäjät myös palaamaan takaisin sivustolle. Kävijät pääsevät helposti lukemaan asiantuntijoiden tuottamaa sisältöä ja säännöllisesti julkaistavia markkinakatsauksia sekä tarkastelemaan rahastojen arvoja. He voivat halutessaan myös tilata uutiskirjeen tai ladata opetusmateriaaleja.

 

”Olen kokenut Evermaden ammattitaitoisena, ketteränä ja luotettavana toimijana. Projektitiimi on osannut olla oma-aloitteinen ja omannut taitoa viedä maaliin haastavatkin asiat. Evermadella osataan kuunnella asiakasta ja tehdä keskusteluiden pohjalta oikeat ratkaisut.”

Ben Bogdanoff, Director, Brand and Communication

Tekniset ominaisuudet

Finlandia Groupin sivusto toteutettiin multisite-ratkaisuna, jossa regulaation alaiset sijoituspalvelut löytyvät finlandiagroup.fi-osoitteesta ja rahoituspalvelut finlandiarahoitus.fi-osoitteesta. Multisite tehostaa sivustojen kehitystä ja yhtenäistää käytäntöjä, sillä Finlandia Groupin eri sivustot voivat hyödyntää jatkossakin samoja modulaarisia sisältöelementtejä.

Myös dataa visualisoitiin tyylikkääksi osaksi sivuston ulkoasua. Finlandiagroup.com -sivusto hyödyntää MorningStar-tietokannan tarjoamaa pörssikurssidataa. Rahastodata-apin ja sivuston välille rakennettu python-script hakee viimeisimmät tiedot MorningStarin rajapinnasta ja päivittää ne HubSpotin HubDB-tietokantaan HubSpot-apin avulla kerran tunnissa. Sivuston frontendissä datan esittämiseen käytetään Chart.js -kirjastoa, jonka avulla esimerkiksi rahaston arvon kehitys näyttäytyy käyttäjälle visuaalisesti selkeällä tavalla.

Koska API-kutsut tehdään frontendissä HubSpotin omaan tietokantaan, mahdollinen viive MorningStarin päässä ei vaikuta sivuston latausnopeuteen. Näin päästiin eroon vanhan sivuston skaalautumattomasta iframe-toteutuksesta ja saatiin uuteen visuaaliseen ilmeeseen sopiva moderni ja käyttäjäystävällinen ratkaisu. Myös datan kerääminen sivuston käytöstä onnistuu paremmin nyt, kun erillisiä iframe-laatikoita ei ole.

Next case

Memoria

Haku