Hyppää sisältöön

Toimivampi palvelukokonaisuus Flamingo Spalle

Yhteistyömme Flamingo Span kanssa on pitänyt sisällään digitaalisen liiketoiminnan suunnittelua, toteutuksia ja optimointia. Suurimpiin tavoitteisiin kuuluivat palveluiden uudelleenryhmittely ja selkeyttäminen sekä kävijämäärän ja varausten kasvattaminen. Lopputuloksena on käyttäjäystävällinen, intuitiivinen sivusto ja ylläpitäjille ketterät työkalut sisällönhallintaan. 

Vieraile sivustolla

Haasteena kankea ja hajanainen verkkopalvelu

Flamingo Span verkkopalvelu rajoitti liiaksi nykyaikaista markkinointia, viestintää ja verkkomyyntiä. Sivustokokonaisuus oli jakautunut usealle alustalle, eikä se ollut yhtenäinen Flamingo Span asiakaskokemuksen kanssa. Esimerkiksi verkkokauppa, hoitovaraukset, ryhmäliikuntatunnit ja hotellivaraukset olivat kaikki hajanaisesti eri alustoilla. Sivustojen päivitys oli vaikeaa, osin mahdotonta. Sivustolla ei voitu myydä pääsylippuja kylpylään tai vesipuistoon, saati optimoida ostoprosessia aktiivisilla kampanjoilla. Käyttäjistä kerättyä dataa ei voitu hyödyntää myynnin tehostamiseksi riittävän hyvin.

Ratkaisuna tehokas ja tuottava verkkokauppa

Eri sivustot ja verkkokauppa tuotiin yhteen ratkaisussa, jonka keskiössä on pääsylippujen myynti ja hoitojen varaus. Ratkaisu mahdollistaa Flamingo Span markkinoinnille ketterät työkalut muokata kaikkea sisältöä itse. Kampanjat, uudet sivut ja nykyisten sivujen optimointi tapahtuvat helposti yhden ylläpitotyökalun kautta. 

Sivusto toteutettiin WordPressillä ja verkkokauppa WooCommerce-alustalla. Everblox-työkalu antaa flamingospa.fi:n ylläpitäjille vapauden kehittää sivustoa hyvin laajasti säästäen aikaa ja kustannuksia. Kokonaisuus on nyt yhtenäinen ja kaikki osat linkittyvät saumattomasti toisiinsa. Uusi järjestelmä on suoraan vaikuttanut asiakaspalvelun laatuun ja nopeuteen.

Verkkokauppauudistukseen sisältyi myös Flamingo Span tuotetyyppien uudelleenjärjestely. Suunnittelimme sivuston sisältöarkkitehtuurin käyttäjälähtöisesti puhtaalta pöydältä. Suunnittelutyö tehtiin tiiviissä yhteistyössä Flamingo Span tiimin kanssa, joka tuntee asiakaskuntansa parhaiten. Vesipuiston ja kylpylän kokemukset ovat toisistaan poikkeavat, joten ne eriytettiin visuaalisesti toisistaan myös verkossa. 

Projektin kulku

Palvelumuotoilu ja konsepti

Halusimme ymmärtää Flamingo Span käyttäjien tarpeet, yrityksen omat tavoitteet ja kehittää sivustoa niiden perusteella.

Suunnittelu

Pyrimme helppokäyttöiseen ja tyylikkääseen lopputuotteeseen sekä mahdollisimman houkuttelevaan ostoprosessiin.

Tekninen toteutus

Sivusto toteutettiin maailman suosituimmalla sisällönhallintajärjestelmällä WordPressillä.

Mittavia tuloksia mainonnalla ja
analytiikalla

Flamingo Spa:n aiemmalla sivustolla ei ollut systemaattista määriteltyjen mittareiden seurantaa. Mainonta oli hakuammuntaa ja Flamingon tiimin oli mahdoton tutkia, mitkä kanavat ja mainonnan muodot toivat eniten tuottoa. Aloimme mitata suosituimpia tuotesivuja, ostopolkuja, ostoskoria sekä ostosten suorittamista. Tunnistimme tuottavimmat kanavat ja selvitimme niiden tuottoprosentit ja mainontaan sijoitetun pääoman tuoton.

Kun mainonnan osalta toimivat kanavat ja kohderyhmät selvitettiin, on Flamingo Spa voinut keskittää budjettinsa järkevämmin oikeisiin toimenpiteisiin. Oikein kohdennettu mainosbudjetti on tarkoittanut huomattavasti parempaa tulosta samalla rahamäärällä.

 

Ota meihin yhteyttä

Next case

Professio

Haku