Hyppää sisältöön

Hämeen ammattikorkeakoulu

Aloitimme yhteistyömme Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa keväällä 2023. Mainostoimisto Kuudennen brändityön ja mallisivujen pohjalta lähdimme toteuttamaan modernia WordPress-sivustoa, joka palvelisi sekä nykyisten, että tulevien opiskelijoiden tarpeita. Hamk.fi-sivuston tärkein tehtävä on koota ja esittää koulutustuotteet asiakkaille, mutta myös koota näkymää kokonaisuudesta sisäiseen käyttöön.

Tutustu sivustoon

Lähtökohdat ja tavoitteet

HAMKin tiimi halusi rakentaa uuden, selkeämmän tavan löytää koulutustuotteita. Haasteen loi koulutustuotteiden hajaantuminen erilaisten ulkoisten ja sisäisten järjestelmien välille. Sisällöllisesti koulutussivujen haluttiin tarjoavan tarpeellinen tieto potentiaaliselle opiskelijalle ja ohjata tämä ilmoittautumaan ulkoisen järjestelmän kautta.

Myös HAMKin uudistunut brändi vaati uusia tapoja tuoda brändi esille verkossa. Käyttöliittymissä haluttiin tuoda esiin uuden brändin moderneja värejä ja muotoja, huomioiden myös saavutettavuuden kriteeristö. 

“Toteutimme 23-24 kunnianhimoisen verkkosivuprojektimme, jonka tavoitteena oli luoda käyttäjien mielestä erinomainen korkeakoulun sivusto ja uudenlainen tapa etsiä sopivia koulutustuotteita. Meille oli tärkeää löytää kumppani, joka pystyy toteuttamaan visiomme, sparraamaan meitä kokonaisvaltaisesti ja haastamaan meidät kehittymään. Halusimme löytää aidon yhteistyökumppanin, jolla on erinomaisen teknisen osaamisen lisäksi kokonaisvaltaista näkyä verkkosivuihin ja myynnin tukemiseen. Evermaden kanssa solmittu kumppanuus on vastannut odotuksiamme erinomaisesti ja olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme ja sen tuloksiin.”

Taru Kosunen
Marketing Manager, HAMK

Sujuvampi koulutuksien esittely

Nykyinen sivusto yhdistää Hamkin omien tietokantojen koulutustietoja ja Opetushallituksen ylläpitämän koulutusportaalin Opintopolun tutkintotietoja. Näiden pohjalta sivustolle toteutettiin monipuolinen hakukone, josta potentiaaliset opiskelijat voivat etsiä erilaisia tutkintoja, avoimen koulutuksen kursseja, opintokokonaisuuksia sekä jatkuvan oppimisen kursseja. Haun avulla opiskelijat voivat suodattaa opintoja paikkakunnan, opetusmuodon, alan, tutkintotyypin ja muiden filttereiden avulla. Näin he löytävät nopeasti itseään kiinnostavien aiheiden äärelle. Kategorisointien avulla erilaisia opintokokonaisuuksia on myös helppo nostaa eri alojen esittelysivuille, mikä palvelee sivustolla tunnistetuja käyttäjäpolkuja.

Parempi ymmärrys käyttäjistä hakutermikartoituksella

Sivustouudistuksen alkutaipaleella toteutimme mittaussuunnitelman kohderyhmien pohjalta ja tunnistimme sivuston tärkeimmät mittauspisteet. Hakutermikartoituksen avulla selvitimme, mitä HAMKin potentiaaliset asiakkaat etsivät hakukoneista. Hakutermikartoitus ohjasi HAMKin tiimin työskentelyä sisältöjen päivittämisessä ja tärkeimpien sivujen tunnistamisessa. Lisäksi hakutermikartoitus on tärkeä tuki sivuston sisältöjen jatkokehityksessä, kun selvitetään syvemmin mitä ja miten käyttäjät etsivät HAMKin tarjoamia koulutuksia ja palveluita.

Sivustouudistuksen jälkeen asetimme mittarit Googlen Looker Studion näkymiin, jotta pystyisimme seuraamaan sivuston kävijöiden käyttäytymistä myös jatkossa. Looker Studion näkymistä voidaan seurata esimerkiksi käyttäjien liikkumista eri sivujen välillä ja tarkastella sitä, kuinka hyvin tärkeät sisällöt luetaan läpi ja paljonko sisältöjen lukemiseen käytetään aikaa.

Helppoa sisällönhallintaa Gutenberg-sisältöeditorilla

Toteutimme HAMKin verkkosivuston WordPress-julkaisujärjestelmällä Gutenberg-sisältöeditoria hyödyntäen. Gutenbergin avulla sisällöntuottajat voivat nopeasti luoda uusia sivuja ja hallita sisältöä vaivattomasti. Jäykkien sivupohjien sijaan sivut on rakennettu erilaisten HAMKille räätälöityjen lohkojen avulla, jolloin laajatkin muutokset voidaan toteuttaa ilman ulkopuolista apua. Lohkoja voidaan sijoittaa lähes mihin tahansa sivustolla, mikä tuo sisällönhallintaan joustavuutta ja tehokkuutta. 

Saavutettavuus oli yksi teknisistä tavoitteistamme, joten panostimme siihen jo suunnitteluvaiheessa. Käyttöliittymän suunnittelussa varmistimme muun muassa, että käyttäjillä on useita navigointivaihtoehtoja, sivustolla liikkuminen on loogista ja palvelu on yhteensopiva ruudunlukijoiden kanssa. Saavutettavuuden onnistumista tarkasteltiin myös projektin jälkeen saavutettavuusauditoinnin avulla.

Koulutuksien tuominen esiin yhtenäistetyllä tavalla vaati kolmen eri integraation toteuttamisen. Koulutukset tuodaan sivustolle kolmesta eri järjestelmästä ja lisäksi yhteystiedot Azure-järjestelmästä. Käyttökokemus on kuitenkin saumaton, sillä kaikki koulutukset ovat haettavissa ja filtteröitävissä samassa hakukoneessa.

Kaikki neljä eri integraatiota toimivat samojen pelisääntöjen mukaan. Integraatio ottaa yhteyden kolmannen osapuolen rajapintaan. Kun dataa prosessoidaan, voimme päätellä nopeasti, onko data muuttunut viimekertaiseen ajoon verrattuna. Jokaista ajoa myös monitoroidaan ja ajojen statukset ovat näkyvillä WordPressin hallintapaneelissa. Mikäli ajo epäonnistuu, lähtee siitä ilmoitus eteenpäin.  

Integraatioille on luotu myös poistologiikka: jos eilen sivustolle tuotiin koulutukset A, B ja C, mutta tänään tuodaan vain A ja C, poistuu koulutus B. HAMKin tiimin puolelta poistaminen tapahtuu asettamalla koulutus luonnostilaan 30 päivän ajaksi, jonka jälkeen se poistetaan lopullisesti. Myös koulutusten palauttaminen rajapintaan onnistuu.  

Jatkokehitys ja seuraavat askeleet

Hakutermikartoituksen jälkeen järjestimme HAMKille hakukoneoptimoinnin koulutuksen. Tästä olemme siirtyneet luontevasti jatkuvan kehityksen malliin, jossa HAMKin hakukonenäkyvyyttä optimoidaan pitkällä aikavälillä. Lisäksi vastaamme HAMKin hakukonemainonnasta, eli kehitämme hakukonenäkyvyyttä kokonaisvaltaisesti eteenpäin. Mainonnalla voimme tehostaa sivuston näkyvyyttä nopeasti, mikä vauhdittaa myös orgaanista liikennettä, tukee sivuston orgaanista näkyvyyttä hakukoneesssa ja sen myötä kasvattaa konversioiden määrää eli saavuttaa potentiaaliset opiskelijat ja asiakkaat.

Hamk.fi-sivusto on suuri kokonaisuus, joka tarvitsee jatkuvaa kehitystä. Sivusto onkin nyt Care-ylläpitopalvelumme hoivissa ja olemme jatkaneet verkkosivuston aktiivista kehitystä myös projektin jälkeen. Asiakkaan kannalta on mutkatonta, kun kaikki palvelut ja toiminnot löytyvät saman katon alta ja verkkopalvelun jatkokehitykselle löytyy omistautunut tiimi.

Next case

Reserviläisliitto

Haku