Hyppää sisältöön

Hotel Mestari

Primehotels on yksityinen suomalainen yritys, joka omistaa, rakentaa ja operoi premium-hotelleja useissa kohteissa ympäri Suomen. Se on ketju hotelleja, jossa jokainen hotelli on itsenäinen, persoonallinen, laadukas ja uniikki yksikkönsä – niin puitteiltaan kuin palveluiltaan. Hotelleita yhdistää aito intohimo vieraanvaraiseen palveluun. Primehotels investoi vahvasti kasvuun ja yrityksen kasvustrategia kattaa useita uusia ja mielenkiintoisia hotellihankkeita tulevina vuosina.

Hiljattain Primehotels avasi aivan uuden Hotel Mestarin, jolle me lähdimme rakentamaan verkkopalvelua.

Vieraile Hotel Mestarin sivustolla

Tavoitteena helppokäyttöisyys ja laadukas brändimielikuva

Kokonaisvaltainen sivustouudistus alkoi Hotel Mestarista, täysin uudesta hotellista, jolle ei vielä ollut olemassa verkkopalvelua. Projektia aloittaessamme kysyimme itseltämme, kuinka onnistuisimme rakentamaan Suomen parhaan hotellisivuston. Primehotelsin tiimi halusi Hotel Mestarille oman näköisensä huonevarauksen, joka eroaisi hotelliketjun muiden sivustojen varausmoottoreista. Mestarin verkkopalvelulle haluttiin myös selkeästi muista erottuva visuaalinen ulkoasu. 

Alussa meille oli tärkeintä keskittyä rakentamaan perusta kuntoon luomalla teknisesti moderni ja kestävä palvelu. Sivuston tuli myös olla helppokäyttöinen ylläpidon näkökulmasta, jotta sisällöntuottajat pystyisivät jatkossa hallitsemaan omia hotellisivustojaan itsenäisesti. 

Sivusto on Hotel Mestarin ensisijainen myyntikanava. Siksi tavoitteemme oli, että kuluttajat hakeutuisivat aktiivisesti asioimaan sivustolla ja sivuston käyttökokemus olisi parempi, kuin muissa varauspalveluissa. Tämä missio ohjasi sivuston suunnittelu- ja toteutusvaihetta ja toimii jatkossakin Hotel Mestarin sisältötyön ja kampanjoinnin ohjenuorana.

Halusimme luoda nykyaikaisen käyttäjäkokemuksen, mahdollistaa sujuvan asioinnin ja rakentaa laadukasta brändimielikuvaa, jossa varausten tekeminen ja sitä kautta myynnin kasvu ovat voimakkaasti keskiössä. 

Luova suunnittelu

Lähdimme liikkeelle verkkopalvelukokonaisuuden konseptoinnista ja luomalla layoutit Hotel Mestarin uudelle sivustolle. Mestarin sivustolle toivottiin jotakin ainutlaatuista, joten suunnittelimme sille visuaalisesti upean ja erikoisen etusivun. Etusivulla käyttäjä voi selata sivuttain 2D-kuvaa hotellista, jonka renderöinnin toteutti luova toimisto Veli Studio

Sivusto on asiakkaan ensikosketus hotellikokemukseen, ja siksi uudistuksen myötä haluttiin tuoda Hotel Mestarin laatumielikuva vahvasti verkkoon. Uuden sivuston ulkoasun haluttiin vastaavan Primehotelsin ilmettä ja ilmentävän hotellin uniikkia konseptia.

Monipuoliset työkalut sisällöntuotantoon

Sivustouudistus vaikuttaa aina ennen kaikkea markkinoinnin jatkuvaan tekemiseen. Markkinointitoimenpiteiden helpottamiseksi sivustolle haluttiin dynaamisuutta ja mahdollisuuksia tuoda ajankohtaista sisältöä tehokkaasti esiin. 

Rakensimme Primehotelsille monipuoliset työkalut luoda ja muokata sisältöä sekä omat sisältötyypit kampanjoille ja tarjouksille, joita pystyy nyt helposti nostamaan esiin eri puolilla sivustoa. Kun uusia sivustoja julkaistaan, pystyvät sisällöntuottajat hallitsemaan omaa hotellisivustoaan vaivattomasti yhdestä paikasta niin, että kunkin hotellin oma brändi-ilme säilyy.  

Tekninen toteutus

Monikielinen sivusto toteutettiin WordPress-julkaisujärjestelmällä käyttäen modulaarisia Everblox-sisältöelementtejä. Sivustolle toteutettiin Ajankohtaista-osio, Tarjoukset ja kampanjat -osio sekä räätälöity varaustyökalu, joka rakennettiin rajapintaa vasten. Parhaillaan työstämme työkalua pöytävarausten tekemiseen. Sivustolta löytyy kolme integraatiota: TravelClick-varaustyökalu, Nets-maksuintegraatio ja asiakkaille etukoodeja tarjoava Ooppera-integraatio.

Seuraavat sivustot tullaan toteuttamaan samaan multisite-kokonaisuuteen, joka tarkoittaa, että jatkossa kaikkia Primehotelsin sivustoja voi hallita yhdestä paikasta. Multisite-uudistus yhtenäistää merkittävästi sivustojen käyttökokemusta ja tehostaa myös niiden jatkokehitystä.

Seuraavat askeleet

Tähtäämme siihen, että uudistuksen lopputuloksena on yksi yhtenäinen sivustoalusta, uudistettu varauspolku ja loistava käytettävyys moderneilla laitteilla. Uudistusten jälkeen Primehotelsilla on riittävät työkalut tehokkaaseen markkinointiin ja kampanjoiden luomiseen. Tämä taataan selkeällä yhteisellä sivustorakenteella kuitenkin niin, että jokaisella hotellilla on oma, uniikki ilmeensä – jota on myös helppo muokata.

Sivustojen uudistus jatkuu, ja aiomme seuraavaksi panostaa orgaaniseen hakukonenäkyvyyteen ja analytiikan mukaan ottamiseen. Oikein tehdyn mittauksen avulla voidaan jatkossa seurata varausten tekemistä sekä sisältösivujen ja kampanjoiden toimivuutta sivustolla.  

 

Projekti pähkinänkuoressa:

  • Visuaalisesti ainutlaatuinen ja näyttävä sivusto
  • Monipuoliset työkalut sisällönhallintaan 
  • 3 integraatiota: TravelClick-varaustyökalu, Nets-maksuintegraatio ja asiakkaille etukoodeja tarjoava Ooppera-integraatio 
  • Sujuva varauskokemus, joka etenee selkeästi kaikilla laitteilla
  • Osa multisitea, jossa myöhemmät sivustot tulevat koostumaan samoista sisältöelementeistä 

Next case

Finlandia Group

Haku