Hyppää sisältöön

Keravan Energia

Keravan Energian aiempi verkkopalvelu rajoitti liikaa brändin digitaalista markkinointia. Sivustouudistuksessa Keravanenergia.fi ja Sipoonenergia.fi sivustot yhdistettiin samalle alustalle, ja markkinoinnille toteutettiin paremmat työkalut sivustojen omatoimiseen päivittämiseen.

Vastasimme uuden Keravanenergia.fi-sivuston konseptoinnista, käyttöliittymäsuunnittelusta, teknisestä toteutuksesta, laadunvarmistuksesta ja käyttöönotosta. Uusi sivusto julkaistiin tammikuussa 2021.

Vieraile sivustolla

Yksi sivusto, jonka omistajuus on markkinoinnin käsissä

Keravan Energian verkkopalvelu on yrityksen tärkein sähkösopimusten myyntikanava, mutta vanhalta verkkosivustolta puuttuivat työkalut sivuston optimointiin ja digitaaliseen markkinointiin. Enimmäkseen samaa sisältöä sisältävät Keravanenergia.fi ja Sipoonenergia.fi sivustot olivat jakautuneet eri alustoille ja sisältöä tuli päivittää moneen paikkaan. Sivustot oli myös toteutettu kankeiden sivupohjien päälle, mikä rajoitti markkinoinnin mahdollisuuksia sivuston optimoinnissa.

Ratkaisumme tarjosi Keravan Energian markkinoinnille ketterät työkalut muokata kaikkea sisältöä itse. Keravan Energian markkinointi voi nyt luoda uusia sivuja ja kampanjoita helposti sekä optimoida nykyisten sivujen konversioita. Ratkaisu toteutettiin responsiivisesti WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä omaa Everblox-työkaluamme hyödyntäen. Uusi sivusto mahdollistaa sivuston aika- ja kustannustehokkaan, omatoimisen päivittämisen. 

Data ja tavoitteet päätöksenteon pohjana

Suunnittelutyö edellytti ymmärrystä sivuston toiminnasta, käyttäjäryhmistä ja tavoitteista. Sivuston kävijäseuranta tuki ja ohjasi toimenpiteitä sekä kehitystä alusta alkaen. Suunnittelutyön alkaessa otimme huomioon, kuinka sivusto on aiemmin toiminut ja olivatko sille asetetut tavoitteet toteutuneet. Kävimme läpi sivuston kävijämäärät, liikenteenlähteet, suosituimmat sivut sekä muut sen toiminnasta kertovat mittarit, jotta saisimme kattavan näkemyksen kokonaistilanteesta ja kehitystä vaativista alueista. Keskustelut Keravan Energian markkinointitiimin kanssa auttoivat ymmärtämään sivuston tavoitteita ja sitä, mihin käyttäjiä haluttiin sivustolla ohjaavan. 

Yhdessä asetetut tavoitteet antoivat pohjan käyttäjäpolkujen suunnittelulle. Esimerkiksi sähkösopimuksen tekeminen on yksi sivuston tärkeimmistä konversioista, joten käyttäjien on pystyttävä navigoimaan oikealle sivulle helposti ja solmimaan sähkösopimus vaivattomasti. Navigaatiorakenne suunniteltiin tukemaan eri käyttäjäryhmien asiointia sivustolla. ”Kotiin” ja ”Yrityksille” -jako navigaatiossa suunniteltiin helpottamaan sisältöjen kohdentamista oikeille käyttäjäryhmille.

Brändin mukainen ulkoasu

Keravan Energian markkinointitiimi koki vanhan sivuston turhan insinöörimäiseksi ja persoonattomaksi, joten visuaalisen ilmeen suunnittelu oli luonteva osaksi projektia. Suunnittelutyön alussa halusimme kuulla, millaista mielikuvaa Keravan Energia halusi välittää itsestään. Lämminhenkisyys, paikallisuus, maanläheisyys ja osaaminen nousivat keskusteluissa vahvasti esille. Vaikka sivuston ulkoasun suunnittelussa hyödynnettiinkin Keravan Energian graafista ohjeistoa, saimme kuitenkin melko vapaat kädet visuaalisen ilmeen muokkaamiseen. Halusimme, että visuaalisesta ilmeestä välittyy Keravan Energian tiimin esiin nostamat adjektiivit. Suunnittelimme myös brändin mukaisen ikonikirjaston tuomaan sivustolle leikkisyyttä.

Tekninen toteutus

Yksi sivustouudistuksen tavoitteista oli ylläpidon helppous. Sivuston toteutukseen valikoitui WordPress sisällönhallinta-alusta, joka on paitsi helppokäyttöinen, tarjoaa myös hyvät työkalut digitaaliseen markkinointiin. WordPressin ylläpitotyökalut ovat yksinkertaiset ja intuitiiviset käyttää ja avoimeen lähdekoodiin pohjautuva järjestelmä on helposti jatkokehitettävä. Lisäksi kolmansien osapuolien lisäosien integroiminen WordPressiin on mahdollista REST-rajapinnan avulla. Everblox helpottaa sisällöntuottajien työtä ja tarjoaa Keravan Energialle monipuolisen työkalupakin, jonka avulla ylläpitäjät voivat luoda uutta sekä muokata olemassaolevaa sisältöä. 

Sivusto suunniteltiin ja toteutettiin vastaamaan teknisesti WCAG 2.1 AA-saavutettavuustasoa. Saavutettavuuteen kiinnitettiin huomiota jo suunnitteluvaiheessa, esimerkiksi kontrastien ja fonttikokojen osalta. Saavutettavuuden arvioinnissa käytimme WebAIM:in suosituslistoja sekä omaa saavutettavuuden tarkistuslistaamme. Panostamalla saavutettavuuteen, täytettiin paitsi lakisääteinen saavutettavuuskriteeri, tavoitetaan kaikki kohderyhmät paremmin, voidaan parantaa konversioita sekä nostaa sijoitusta myös Googlen hakutuloksissa.

Vanhalla sivustolla Keravan Energian asiakaslehti oli irrallinen kokonaisuus, ja uudella sivustolla se haluttiin integroida paremmin osaksi sivustoa. Päivittyvä, aina ajankohtainen sisältö tukee sivuston hakukonenäkyvyyttä. Nostamalla ajankohtaisia sisältöjä eri puolella sivustoa saadaan käyttäjiä ohjattua artikkeleiden pariin paremmin.

Sivustolle toteutettiin React-teknologialla dynaaminen kaukolämpölaskuri, jonka taustalla on kaukolämpöhinnasto. Käyttäjän syöttämien arvojen mukaan laskelmat vaihtuvat dynaamisesti ilman turhia viiveitä.

Next case

Tykkimäki

Haku