Hyppää sisältöön

Memoria

Memoria on Suomen ensimmäinen maanlaajuisesti toimiva hautauspalveluiden verkkopalvelu, jonka kuluttajat tunnistavat luotettavana ja laadukkaana palveluntarjoajana. Loimme perheyritykselle palvelun, josta huokuu ammattitaito ja empatia.  

Tutustu palveluun

Tavoitteena inhimillinen ja selkeä palvelu

Memoria kaipasi kumppania uuden verkkopalvelun suunnitteluun, kehitykseen ja digitaaliseen markkinointiin. Uuden palvelun ytimessä tuli olla helppous, ymmärrettävyys, luotettavuus ja nykyaikaisuus. Kaikki palvelut digitalisoituvat, mutta hautauspalvelut mielletään yhä vankan perinteiseksi. Tämän halusimme muuttaa. 

Olemassa olevat digitaaliset hautauspalvelut ovat usein kylmiä, kankeita ja sekavia käyttää. Memorian uuden digitaalisen palvelun tuli yhdistää perinteisten hautauspalveluiden vahva asiantuntijuus ja osaaminen sekä digitaalisen maailman tarjoama helppous ja joustavuus.

Palvelun piiriin astuva käyttäjä käy läpi isoja tuntemuksia, joten palvelun täytyi olla mahdollisimman tunteet huomioiva ja selkeä käyttää. Sen tuli tuntua inhimilliseltä, turvalliselta ja modernilta. Toimenpiteet, jotka nykyisin hoidetaan ihmisten kesken, voidaan Memorian palvelun avulla hoitaa itsenäisesti verkossa.

Suunnittelu

Suunnittelu alkoi työpajalla, jonka tavoitteena oli ymmärtää,  kuinka hautausprosessi toimii, minkälaisia erityislaatuisia piirteitä prosessissa on eri osakkaiden välillä ja minkälaisia toiveita, tarpeita ja ideoita Memorian osakkailla oli uudelle digitaaliselle palvelulle. Työpajassa teimme ylätason hahmotelman hautausprosessin eri vaiheista, jota lähdettiin tarkentamaan seuraavissa palavereissa. Kävimme yhdessä asiakkaan kanssa detaljitasolla läpi käyttäjäpolkua; mitä eri vaiheita prosessissa on, millaisia valintoja käyttäjän tulee tehdä ja kuinka käyttäjän tekemät valinnat vaikuttavat seuraaviin vaiheisiin.

Kun käyttäjäpolku alkoi olla selvillä, aloitimme rautalankojen suunnittelun. Koska hautausprosessi ei ole aivan yksinkertainen ja käyttäjän tekemät valinnat vaikuttavat seuraavin vaiheisiin, päädyimme rakentamaan rautalangoista myös klikkailtavan prototyyppin. Näin asiakas pääsi testaamaan paremmin käyttäjäpolkua ja sen loogisuutta ja pystyi jo aikaisessa vaiheessa huomaamaan mahdolliset virheet tai puutteet. Prototyyppiin tuli lopulta lähes 400 erillistä näkymää. Vaikka sen toteutus oli melko työläs, oli se lopulta todella hyödyllinen testauksen ja kehityksen kannalta. Turhalta kehitykseltä vältyttiin ja kehittäjät pystyivät tarkistamaan prototyypistä, miten käyttäjäpolku etenee.

Kun rautalangat oli lyöty lukkoon, aloitimme visuaalisen suunnittelun. Sen pohjana toimi Memorian graafinen ohjeisto, josta poimimme typografian, värit ja ikonit. Memorian brändi oli hiljattain uudistetu mainostoimisto Ahooyn toimesta.

Evermade on ollut joustava, mutta suoraselkäinen kumppani uniikissa projektissamme. He ovat sekä kuunnelleet että aloittaneet aktiivisesti keskusteluja, joiden pohjalta on osattu tehdä oikeat ratkaisut.

Eero Honkanen

Memoria

Palvelun avaintoiminnot

Tavoitteenamme oli suunnitella selkeä ja helppokäyttöinen palvelu, joka tuntuisi inhimilliseltä, turvalliselta ja modernilta. Käyttöliittymä on yleisilmeeltään rauhallisen vaalea ja tummat teemavälilehdet rytmittävät sisältöjä niin, että käyttäjälle on selvää, milloin teema tai aihe vaihtuu. Palvelun laskeutumissivu esittelee koko hautausprosessin tiiviissä, selkeässä muodossa ja nostaa esille digitaalisen palvelun hyödyt. Lisäksi laskeutumissivu tekee Memorian yhtiönä tutuksi ja varmistaa, että asiakkaalle on selvää, kenen kanssa hän on tekemisissä.

Palvelu helpottaa merkittävästi hautajaisten suunnittelua. Kaikki tarvittava tieto on paitsi selkeässä muodossa, myös aina saatavilla. Pitkien kyselylomakkeiden sijaan käyttäjä käy läpi asiat keskustelun muodossa. Keskustelun tapaan esitetty palvelu tuntuu inhimilliseltä ja henkilökohtaiselta ja pidemmätkin kokonaisuudet jäsentyvät helposti hahmotettaviksi palasiksi.

Palvelu auttaa käyttäjää tekemään oikeat valinnat hautajaisten järjestelyjä varten ja välittää myyntitoimeksiannon lähimmälle hautaustoimistolle. Se mahdollistaa tilausten muokkauksen hautaustoimistoyrittäjälle, jotta lasku voidaan muodostaa oikein ja tarjoaa tiedot tilauksista Memorian laskutusta varten. Lisäksi se tarjoaa hautaustoimistoyrittäjille mahdollisuuden valita haluamansa tuotteet ja palvelut verkkopalveluun sekä hinnoitella ne.

Tekninen toteutus

Palvelun sisällönhallinta rakennettiin WordPress -julkaisujärjestelmän päälle. Meillä on alustasta vahva kokemus, ja WordPress tarjoaa valmiina monia asioita, joita projektissa tarvittiin. Memorian ylläpitäjillä on nyt helpot työkalut hallita palvelussa olevia hautaustoimistoja sekä luoda uusia.

Palvelun käyttöliittymä toteutettiin React -kirjastolla. React on käyttöliittymien suunnitellussa hyvin suosittu, ja nykyisin vahvasti WordPressiin sisäänrakennettuna. React oli myös siis looginen valinta WordPressin ohelle.

Tietyt toiminnallisuudet toteutettiin valmiilla lisäosilla, esimerkiksi animaatioiden luonnissa käytettiin Framer Motion -kirjastoa. Kyseinen kirjasto on suosittu Evermaden kehittäjien keskuudessa, ja kirjoitimme siitä myös erillisen artikkelin (englanniksi). Framer Motion oli isossa roolissa luomassa palveluun inhimillistä tunnelmaa.

Tämän ainutlaatuisen projektin parissa työskentely on ollut hyvin mielenkiintoista. Memorian tiimillä oli vahva visio siitä, miltä palvelun tulisi näyttää ja tuntua. He ovat alansa todellisia suunnannäyttäjiä ja meille on ollut todella opettavaista toimia heidän digitaalisena kumppaninaan.

Antti Sartjärvi

Kehittäjä, Evermade

Next case

Reserviläisliitto