Hyppää sisältöön

Raisio

Aloitimme laajamittaisen yhteistyön Raision kanssa syksyllä 2019, kun Raisio etsi kumppania huolehtimaan brändisivujensa ylläpidosta ja jatkokehityksestä. Raision aiemmat sivustot oli suunniteltu ja kehitetty usean eri tahon toimesta ja rakennettu eri alustoille, mikä lisäsi kommunikaation ja koordinaatiotyön määrää. Sivustojen ylläpito haluttiin keskittää vaiheistetusti yhdelle kumppanille, jotta Raision tiimin arki helpottuisi. Ylläpitoon siirrettävät sivustot auditoitiin kehitystiimimme toimesta yhteistyön alussa, ja osa sivustoista jäi odottamaan laajamittaisempaa uudistusta.

Benecol-sivustot uudistuksen ensimmäisenä askeleena

Benecolin sivustouudistus alkoi keväällä 2020. Uudistuksen lähtökohtana oli seitsemän erillistä sivustoa, jotka eivät vastanneet Benecolin markkinoinnin tarpeisiin. 

Benecolin brändi oltiin juuri uudistettu, joten tarvetta laajamittaiselle visuaalisen ilmeen suunnittelulle ei ollut. Sen sijaan suunnittelussa korostui sivuston käyttökokemuksen suunnittelu. Sivusto toteutettiin multisite-sivustona, joka kattaa Benecolin eri kieliversiot. Vastasimme käyttöliittymäsuunnittelusta, uuden visuaalisen ilmeen jalkautuksesta sivustolle, markkinoinnin tarpeisiin suunniteltujen sisältöelementtien ja sisältötyyppien toteutuksesta sekä sisältöjen siirtämisestä vanhoilta sivustoilta uusille.

Skaalautuva alusta mahdollisti myös Benecolin ammattilaisille suunnattujen sivustojen tuomisen osaksi sivustokokonaisuutta, ja syksyllä 2020 aloimmekin suunnittelemaan ammattilaissivustojen liittämistä osaksi kokonaisuutta. Vaikka näiden kohderyhmä on hyvin erilainen kuin kuluttajasivustoilla ja sivustojen tarpeissa sekä sisällöissä havaittiin eroavaisuuksia, onnistuttiin suurin osa ammattilaispuolen sisällöistä toteuttamaan olemassa olevilla elementeillä. Kehitys oli kustannustehokasta, sillä vain muutamia uusia toiminnallisuuksia ja elementtejä tehtiin kustomoituna ammattilaispuolen sivustoille.

Nopea ja mobiiliystävällinen multisite käsittää nyt yhdeksän eri Benecolin sivustoa ja tarjoaa Benecolin markkinoinnille ketterät työkalut sivuston jatkuvaan kehittämiseen niin, että yhtenäinen visuaalinen ilme säilyy läpi sivustojen. Aidosti modulaarinen sivusto antaa sivuston ja sen sisällön omistajuuden Benecolin markkinoinnille: Everbloxin avulla sivuston sisältöä ja yksittäisten sivujen asettelua voidaan muokata joustavasti tarpeen mukaan ilman kehittäjien apua.

Mikä multisite?

Multisitessa kaikki sivustot toimivat yhden WordPress-hallintapaneelin kautta. Kaikki laajennukset, teemat, ominaisuudet ja käyttäjäroolit ovat saatavilla kaikilla multisiteen kuuluvilla sivuilla. Päivitysten tekeminen on helppoa, sillä muutokset ovat heti näkyvissä kaikilla sivustoilla. Vaikka eri sivustoilla on sama koodipohja, voi niillä olla oma verkkotunnus, erilainen ulkoasu ja esimerkiksi maakohtaisia tuotteita ja muuta sisältöä.

Multisite vähentää merkittävästi ylläpitokustannuksia erillisiin sivuihin verrattuna ja tarjoaa ylläpitäjälle keskitettyä sivustojen hallintaa ja yhtenäisen kokemuksen. Kun kaikki sivustot käyttäytyvät samalla tavalla, on sisällönhallinta yksinkertaista eikä järjestelmän opetteluun mene turhaa aikaa.

Viisi brändisivustoa, joilla on oma identiteettinsä

Syksyllä 2020 aloitimme keskustelut Raision muiden sivuston uudistamisesta, joihin kuuluivat Raisio.com, Raisioammattilaisille.fi, Torino.fi, Benellakala.fi ja Nordicoat.com. Myös nämä sivustot toteutettiin multisitena, jossa jokaiselle sivustolle luotiin brändien tunnusomaisia elementtejä. Samalla hyödynsimme samoja työkaluja jokaisen sivuston toteutuksessa, mikä teki kehityksestä kustannustehokasta. Tuotetietojen hallintaa varten sivustolle toteutettiin PDM-integraatio ja tiedotteiden julkaisua varten Cision -integraatio. Sivustot julkaistiin vaiheistetusti joulukuussa 2020 – helmikuussa 2021.

Torino.fi

Torino.fi on kuluttajille suunnattu brändisivusto, jolla haluttiin tuoda paremmin esille Torino-brändin erottautumistekijöitä kuten kotimaisuutta, terveellisyyttä ja ympäristöystävällisyyttä. Uudistuksessa oli tärkeää hyvä käyttökokemus, houkuttelevat reseptisisällöt, kattavat ja informatiiviset tuotesivut sekä ajankohtainen, alati päivittyvä sisältö.

Vieraile sivustolla

Benellakala.fi

Benellakala.fi on ensisijaisesti kuluttajille suunnattu brändisivusto. Benellan tuotemerkki ei näy kaupoissa, joten verkkosivusto on sosiaalisen median lisäksi brändin tärkeimpiä markkinointikanavia. Sivustolla haluttiin tuoda paremmin esiin Benellan arvoja, kuten kotimaisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Halusimme parantaa käyttökokemusta erityisesti mobiililaitteilla, uudistaa kuvamaailman, luoda houkuttelevia reseptisisältöjä sekä rakentaa toimivan pohjan artikkeli- ja tiedotetyyppiselle sisällölle. 

Vieraile sivustolla

Raisioammattilaisille.fi

Raisioammattilaisille.fi on ravitsemus- ja elintarvikealan ammattilaisille suunnattu sivusto. Sivuston tärkeimpiin sisältöihin kuuluvat tuote-esittelyt ja reseptit. Uudistuksen myötä sivustosta haluttiin tehdä selkeämpi, ulkoasultaan modernimpi ja helpommin ylläpidettävä. Myös tämän sivuston uudistuksessa painotettiin käyttökokemuksen helppoutta. Tärkeää oli myös yhdenmukainen visuaalisuus Raisio-konsernin kanssa.

Vieraile sivustolla

Raisio.com

Raisio.com on koko Raisio-konsernin virallinen viestintä- ja markkinointikanava. Sivusto palvelee useita eri kohderyhmiä, joiden on kaikkien löydettävä oma sisältönsä mahdollisimman helposti. Uudistuksessa haluttiin selkeyttää sivuston rakennetta ja varmistaa, että tärkeät viestinnälliset teemat nousevat esiin. Sivustosta haluttiin luoda mahdollisimman moderni ja helposti ylläpidettävä. Tärkeinä painopisteinä uudistuksessa olivat korttimaiset nostot tärkeimpiin aihealueisiin, ajankohtaiset nostot brändikampanjoihin, päivittyvä sisältö kuten uutiset ja tiedotteet sekä positiivisen mielikuvan vaaliminen Raisio-konsernista. Näiden lisäksi sivustolla on olennaista tuoda esiin konsernin strategisia tavoitteita, joita ovat erityisesti terveellisyys, ympäristöystävällisyys ja kansainvälisyys.

Vieraile sivustolla

Nordicoat.com

Osana Raision multisite-kokonaisuutta julkaisimme syksyllä 2021 myös uuden Nordic Oat -tuotesivun. Tuotetta markkinoidaan Baltian maissa, tällä hetkellä pääasiallisesti Virossa tarkoituksena laajentaa markkinaa myös muihin maihin. Tällä hetkellä sivusto toimii kahdella eri kielellä, englanniksi ja viroksi. Markkinalaajennuksen myötä tulemme lisäämään sivustolle uusia kieliversioita. 

Vieraile sivustolla

 

Analytiikka osana uudistusta

Vastasimme sivustojen analytiikan mittaussuunnitelmasta, seurannan asetuksesta sekä raportointipohjan luonnista. Jo projektin varhaisessa vaiheessa meille oli selvää, että sivustojen jatkokehityksen kannalta on tärkeä ottaa analytiikka osaksi uudistusta. Huolellisella suunnittelutyöllä varmistettiin kestävä lähtökohta datan keräämiselle sekä jatkokehitystyölle. Tavoitteet kartoitettiin brändikohtaisesti, mutta mittauksessa pyrittiin hyödyntämään teknisesti samoja elementtejä, mikä teki prosessista hyvin ketterän. 

Orgaaninen näkyvyys on ollut uudistuksessa suuressa roolissa, sillä uusilla sivustoilla haluttiin tehdä sisällöntuotannosta mahdollisimman helppoa myös hakukonenäkyvyyden osalta. Uuden pohjan ansiosta sivustolle on helppo luoda hakukoneystävällistä tekstiä esimerkiksi tärkeille resepti- ja tuotesisällöille.

Next case

EK

Haku