Hyppää sisältöön

Reserviläisliitto

 

Vieraile sivustolla

Työn tavoitteet

Reseviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Se toimii kattojärjestönä yli 300 paikalliselle ja maakunnalliselle järjestölle ja 18 piirille, jotka kokoavat yhteensä 38 000 jäsentä. Reserviläisliiton päätarkoituksena on vahvistaa kansallista maanpuolustustahtoa ja ylläpitää reserviläisten kenttätaitoja.

Yhteistyömme Reserviläisliiton kanssa alkoi helmikuussa 2019. Reservilaisliitto.fi -sivuston uudistamiseen kuului palvelumuotoilun, visuaalisen suunnittelun ja teknisen toteutuksen vaiheet. Tavoitteena oli luoda organisaation tarpeita tukeva verkkopalvelu investoimalla erinomaiseen informaatiohierarkiaan, yhtenäiseen visuaaliseen ilmeeseen sekä saumattomaan käyttökokemukseen. Halusimme myös selkeyttää kohderyhmille organisaation rakennetta ja palvelutarjontaa.

Uusi tone of voice

Reserviläisliiton verkkoviestintä kaipasi uutta puhtia: sisältö oli muodollista ja vanhanaikaista eikä palvellut hyvin liiton tarpeita. Sisältö ei puhutellut nuoria eikä sivusto juuri kehottanut kävijöitä liittymään jäseneksi. Halusimme määritellä uudelleen reservilaisliitto.fi:n kohderyhmät ja panostaa enemmän loppukäyttäjien kokemukseen.

Muokkasimme sisältöä elävämpään ja kiinnostavampaan suuntaan käyttäen apuna käyttäjäpersoonia. Reservilaisliitto.fi:n kuvat ja sloganit ovat voimakkaita ja kantaaottavia, joten halusimme muotoilla myös tekstisisällöt puhuttelevampaan muotoon. Vaikka reservilaisliitto.fi on edelleen vahvasti asiasivusto, on sen sisältö nyt kiinnostavampaa ja helpommin silmäiltävää erityisesti nuorelle yleisölle. Vanhaan sivustoon verrattuna myös jäsenedut ja -hinnat ovat selkeämmin esillä. Sivusto palvelee aiempaa paremmin sekä potentiaalisia että nykyisiä jäseniä.

Tulokset

Kartoitimme yhdessä Reserviläisliiton kanssa sivuston tärkeimmät kohderyhmät, jotta voisimme luoda toimivan informaatiohierarkian ja tuoda tiedon helposti potentiaalisen jäsenen löydettäväksi. Reserviläisliitto.fi -verkkopalvelu pohjautuu WordPress-sisällönhallintajärjestelmään ja käyttää modulaarista avoimen lähdekoodin Everblox-teknologiaa. Tekninen ratkaisu antaa liiton ammattilaisille vapauden päivittää sisältöä säästäen aikaa ja rahaa. Täysin uudistettu reservilaisliitto.fi julkaistiin syyskuussa 2019.

Aiempi reservilaisliitto.fi ei ollut mobiilioptimoitu, mikä asetti haasteita uusien jäsenten rekrytoimiselle sekä nykyisten aktivoimiselle. Uudistuksen jälkeen mobiilivierailut ovat nousseet ja mobiililaitteilla on saavutettu eniten sivustolle asetettuja tavoitteita. Huolellisen mittauksen ja kävijäseurannan ansiosta Reserviläisliitto on saanut paljon tietoa erilaisten sisältöjen toimivuudesta. Tämä on auttanut määrittelemään jatkokehityksen kohteita. Orgaanisen näkyvyyden haasteita on ratkaistu optimoimalla sisältöä sekä käyttäjät että hakukoneet huomioiden sekä tukemalla näkyvyyttä jatkuvalla brändimainonnalla.

12 %

Nousu
vierailuissa

30%

Nousu
mobiilivierailuissa

10%

Poistumisasteen
parantuminen

Pohjola Rakennus

Next case

Pohjola Rakennus

Haku