Hyppää sisältöön

Suomen elokuvasäätiö

Viisikymmenvuotiaan Suomen elokuvasäätiön verkkosivusto oli tullut tiensä päähän: hitaan ja ilmeeltään vanhentuneen sivuston käyttäjäpoluissa, navigoinnissa sekä suodatustoiminnallisuuksissa oli puutteita.

 Halusimme parantaa sivuston käyttöliittymää selkeyttämällä informaatiohierarkiaa ja luomalla modernin, selkeän, intuitiivisen sekä luotettavan palvelun. Uusi Ses.fi vastaa kohderyhmien tarpeisiin esittäen tiedon selkeästi ja tehokkaasti.

Vieraile sivustolla

Haasteena kankea informaatiohierarkia

Aiempi Ses.fi-sivusto ei vastannut modernin verkkosivun edellytyksiä käyttökokemukseltaan eikä visuaaliselta ilmeeltään. Sivujen latausajat olivat pitkiä ja informaatiota oli vaikea löytää. Sivuston rakenne oli monimutkainen ja sen päivittäminen sekä tiedon selkeä esittäminen oli vaivalloista.

Vastasimme uuden verkkopalvelun konseptoinnista, käyttöliittymäsuunnittelusta, visuaalisesta suunnittelusta, teknisestä toteutuksesta, laadunvarmistuksesta ja julkaisusta. Uudistusprojektin tavoitteena oli selkeä, ammattimainen ja helppokäyttöinen sivusto. Halusimme kaiken informaation olevan helposti käyttäjän löydettävissä, kun taas ylläpitopuolella halusimme helpottaa sivujen päivittäjien työtä.

Uuden sivuston tavoitteena oli ennen kaikkea käyttäjän parempi palveleminen, joita ovat pääasiassa kansallisten elokuvatukien hakijat. Selkeytimme merkittävästi tukien hakuun liittyvän sisällön esittämistä. Tavoitteina oli myös kiinnostavan brändin ja positiivisen mielikuvan vaaliminen, houkutteleva ja mielenkiintoinen sivusto ja helppo päivitettävyys. Sivuston sisältö haluttiin esittää selkeästi mutta monipuolisesti ja Elokuvasäätiön imagoa luotettavana asiantuntijana vahvistaa.

Uuden sivuston tuli tukea suomalaisen elokuvan mainetta myös kansainvälisesti. Sen haluttiin palvelevan paremmin myös mediaa tarjoamalla kattavasti tietoa säätiön toiminnasta ja elokuvien rahoittamisesta sekä tekemällä suomalaista elokuva-alaa näkyvämmäksi.

Tavoitteena moderni sivusto, joka palvelee kohderyhmien tarpeita

Vanhahtava ulkoasu antaa väärän viestin erityisesti, kun kyse on visuaalisen alan toimijasta. Informaation esittäminen pelkästään staattisessa tekstimuodossa ei ole käyttäjälle kovin houkutteleva eikä myöskään nopein tapa saada asia ymmärretyksi.

Nostimme visuaalisuuden keskiöön tiedon ja tuen hakemisen helppouden. Uuden sivuston suunnittelussa lähdettiin liikkeelle loppukäyttäjien, eli tuenhakijoiden ja muiden alan ammattilaisten tarpeista. Suunnittelimme sivuston navigaatiorakenteen, sisäiset ohjaukset ja nostot vastaamaan kohderyhmien toiveita ja tarpeita. Päivitimme säätiön visuaalista ilmettä verkossa ja panostimme taulukoiden, haku- ja suodatustoiminnallisuuksiin sekä muokkausominaisuuksiin.

Suuri osa kävijöistä hakee tiettyä informaatiota, kuten tukien hakuun tai julkaisupäivämääriin liittyvää tietoa. Kaikki tieto onkin nyt selkeämmin esillä ja helpommin löydettävissä. Navigaatio on selkeä, looginen, ja suunniteltu käyttäjä edellä. Nykyaikaisen sivuston rakenteellinen selkeys korostaa säätiön positiivista luonnetta ja luo läpinäkyvyyttä.

Yksityiskohtaisilla rautalankamalleilla hahmotimme sivuston sisältörakenteen ja käyttökokemuksen, joiden avulla sisällön suunnittelutyö saattoi alkaa. Interaktiivisella prototyypillä eli klikkailtavalla mallilla verkkosivusta testasimme, miltä sivusto näyttää ja tuntuu ennen teknistä toteutusta. Näin pystyimme puuttumaan ongelmakohtiin ja iteroimaan sivustoa hyvissä ajoin.

Tekninen pohja mahdollistaa kustannustehokkaan muokkaamisen

Sivusto toteutettiin responsiivisesti WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä käyttäen modulaarista, avoimen lähdekoodin Everblox-työkaluamme, joka tarjoaa tehokkaat ominaisuudet sisällön luomiseen ja muokkaukseen. Ratkaisumme mahdollistaa sivuston kustannustehokkaan, omatoimisen päivittämisen. Toteutuksessa noudatettiin saavutettavuusdirektiivin (WCAG 2.1. AA-taso) mukaisia vaatimuksia. Saavutettavuus huomioitiin jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi kontrastien ja fonttikokojen osalta. Ses.fi-sivuston pääkielenä on suomi ja lisäksi sivustosta toteutettiin versiot englanniksi ja ruotsiksi.

Sivustolla on paljon dataa taulukoiden muodossa. Taulukoiden tuli olla visuaalisesti selkeitä, vaivattomia silmäillä, eri näyttökoille ja laitteille responsiivisia sekä tietysti helposti päivitettävissä. Taulukoihin on lisätty myös mahdollisuus tiedon suodatukseen filtteröintitoiminnallisuudella.

Sivuston haku on yksi sen tärkeimmistä ominaisuuksista, sillä sisältöä on paljon. Ennakoiva, nopea hakutoiminto toteutettiin Relevanssi-lisäosalla, joka hakee sisältöä koko sivustolta. Haku mahdollistaa hakutulokset myös dokumenteista, kuten pdf-tiedostoista, mikä on tärkeä ominaisuus sivuston monipuolisen sisällön vuoksi. Hakutulokset voidaan rajata myös tietyn aihealueen tai alasivun tuloksiin.

Sisällönhallinnan helppoutta

WordPress tarjoaa hyvät työkalut sisällönhallintaan, sillä se on helppokäyttöinen, intuitiivinen ja räätälöitävissä tarpeen mukaan useammilla käyttäjärooleilla ja -tasoilla sekä sivustolle suunniteltavilla erikoistoiminnoilla. Ylläpitokäyttöliittymästä voi muokata sivuston kaikkia ominaisuuksia, latausajat ovat nopeat ja palvelun ulkoasu sekä toiminnallisuudet voi räätälöidä juuri omiin tarpeisiin sopiviksi.

Elokuvasäätiön sivuston sisältöjä päivitetään usein, mutta uusien sivujen luominen oli aiemmin haasteellista ylläpidon kankeuden vuoksi. Nyt uusia sivuja voi rakentaa uudelleenkäytettävillä elementeillä – uusien sisältöelementtien tai kokonaisten sivujen luominen on helppoa, eikä edellytä koodaustaitoja.

"Sivu-uudistuksemme tuntui hurjan isolta projektilta pienelle viestintäosastollemme, joten halusimme löytää luotettavan kumppanin. Työskentely Evermaden kanssa oli alusta asti inspiroivaa! Saimme heiltä nettisivuprojektiimme uusia näkökulmia ja tuntui huojentavalta, että mukana oli kunnon tiimi huolehtimassa myös teknisestä toteutuksesta. Lopputuloksena on toimiva, visuaalisesti moderni sivusto, jonka kehittämistä on mukava jatkaa tutuiksi käyneiden ihmisten kanssa."

Marjo Pipinen

Viestintäasiantuntija, Suomen elokuvasäätiö

Next case

Raisio

Haku