Hyppää sisältöön

Suomen Sydänliitto

Sydän.fi on strateginen sydänterveystiedon julkaisualusta ja päivittäisviestinnän aineistovaranto, joka palvelee ajankohtaisviestinnän tarpeita. Se on tärkeä kampanjoiden markkinointikanava ja -media. Lisäksi se on ilmoitusmyynnin, sisältömarkkinoinin, lahjoittamisen markkinoinnin ja jäsenhankinnan väline sekä Sydänliiton maineen rakentaja ja julkisivu.

Suomen Sydänliitto julkaisee sydänterveyteen liittyvää sisältöä Sydän.fi-verkkosivustolla niin kuluttajille kuin ammattilaisillekin. Kohderyhmiä on useita: verkossa palvellaan sekä sairastuneita että heidän läheisiään, ihmisiä, joilla on todettu riskitekijöitä sekä heitä, joilla on yleistä kiinnostusta sairauksien ennaltaehkäisyä ja hyvinvointia kohtaan.

Vieraile sivustolla

Sydän.fi vaati helppokäyttöisyyttä ja uuden ilmeen

Aikaisempi Sydän.fi oli kankea käyttää ja ylläpitää. Mobiilituki oli olematon ja sivuston rakenne sekava. Ulkoasu ja käyttöliittymä eivät houkutelleet terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneita ihmisiä eivätkä antaneet kuvaa mediasta, johon mainostajat haluaisivat panostaa. Työntekijät ja asiantuntijat eivät kokeneet alustaa omakseen, mikä puolestaan johti siihen, ettei sivustolle tuotettu aktiivisesti uutta sisältöä. Uudistettu Sydän.fi on käyttäjäystävällisempi ja palvelee kohderyhmiään aiempaa ketterämmin ja monipuolisemmin.

Viime vuosien aikana sivuston rooli Sydänliiton sähköisenä mediana on korostunut, ja se on saanut uusia toiminnallisuusvaatimuksia. Uudistuksen painopisteinä olivatkin uusien toiminnallisuuksien toteuttaminen sekä olemassa olevien toimintojen kehittäminen niin, että ne palvelisivat paremmin liiton tarpeita. Erityishuomiota sai sivuston käytettävyys, johon haettiin parannusta ja jota suunnattiin entistä enemmän mobiilikäyttöliittymän monipuolisempaan hyödyntämiseen. Sydän.fi-sivustolle asetettuihin tavoitteisiin kuuluivat myös yleisilmeen selkeyttäminen ja tiivistäminen: esimerkiksi typografia ja värit tuli saada linjaan brändin kanssa läpi palvelun.

Sydän.fi:tä lähdettiin uudistamaan käyttäjän näkökulmasta, joten artikkelit ja muu sisältö nostettiin etusijalle. Sivustosta haluttiin raikas, selkeä ja tasapainoinen, jotta asiapitoinen ja kevyempi sisältö tukisivat toisiaan. Sivuston rakennetta selkeytettiin ja artikkeleita luokiteltiin aiempaa paremmin. Sydän.fi:llä on nyt paremmat työkalut luoda pirteämpää ja innostavampaa sisältöä, esimerkiksi tekemällä artikkeleiden nostoja eri puolilla verkkosivuja.

Parempi saavutettavuus oli uudistuksen tärkein tavoite. Sydän.fi:n käyttäjiin kuuluu suuri määrä iäkkäitä ihmisiä, joten käyttöliittymän selkeys, kuten oikein säädetyt kontrastit, oli tärkeä toteuttaa. Saavutettavuuden lisäksi myös yleiseen käytettävyyteen kiinnitettiin huomiota: Tekstipalstoista suunniteltiin helpommin luettavia palstaleveyksiä kohentamalla ja fonttikokoja sekä rivivälejä päivittämällä. Myös hakua tehostettiin. Uudesta palvelusta haluttiin innostava kokemus niin loppukäyttäjille, kuin palvelun sisällön tuottajille. Sisällöntuotanto onnistuu vaivattomasti vain, jos kirjoittajat kokevat palvelun mielekkääksi ja tärkeäksi mediaksi. Tässä onnistuttiin.

Uudesta palvelusta pitävät niin käyttäjät kuin ylläpitokin

Sydän fi:n sisältö on aiempaa helpommin löydettävissä: blogitekstit, artikkelit ja muu sisältö löytyvät vaivatta intuitiivisella haulla. Julkaisut toimivat hyvin kaikilla päätelaitteilla, ja niitä on helppo jakaa eteenpäin. Julkaisuista tehtiin lukijaystävällisempiä parantamalla palstaleveyksiä ja mahdollistamalla julkaisujen ristiinlinkitys: julkaisuun voi nyt linkittää helposti muuta sisältöä tai tehdä esimerkiksi nostoja lahjoitustoiminnoista. Moderneihin julkaisuihin voi myös helposti upottaa videoita tai äänitiedostoja. Hakusanamainonta ja bannerimyynti ovat uudistetussa palvelussa helpommin toteutettavissa ja hallittavissa.

Loppukesästä 2018 julkaistu uudistettu palvelu on ollut menestys kaikin puolin: Sydän.fi:stä pidetään sekä käyttäjien keskuudessa, että sisäisesti. Vuoden 2018 syksyllä vuoden 2017 samaan ajankohtaan verrattuna palvelun käyttäjien määrä on kasvanut yli 30 %. Mobiilikäyttäjiä oli syksyllä 2018 ollut hieman yli puolet käyttäjien kokonaismäärästä, ja määrä on kasvanut vertailtuna vuoden 2017 samaan ajanjaksoon lähes 45%.  Kesäkuukausiin verrattuna myös orgaaninen liikenne kasvoi syksyllä 2018 lähes 40%.

“Osallistava suunnitteluprosessi meidän ja Evermaden asiantuntijoiden kesken sai aikaan sen, että jokainen asiantuntijamme kokee uuden palvelun omakseen ja on hyvin motivoitunut sisältöjen jatkuvaan kehittämiseen. Palvelu on siis helppokäyttöinen niin käyttäjälle kuin ylläpitäjällekin.”

Eeva Hietalahti

Sydänliiton markkinointi- ja viestintäjohtaja

Tekninen toteutus

Sivustoa on jatkokehitetty julkaisun jälkeen ja vuonna 2019 sivustosta toteutettiin Multisite -sivusto. WordPress Multisite -asennus mahdollistaa Sydänliiton lukuisien verkkopalvelujen pyörittämisen yhdellä WordPress -alustalla.  

Multisite kattaa tällä hetkellä Sydan.fi pääsivuston lisäksi sivustot neuvokasperhe.fi, neuvokasperhe.fi/ammattilaiset, sydan.fi/ammattilaispalvelu, sydan.fi/yhdistyspalvelu sekä useita satoja piiri- ja paikallisyhdistysten sivustoja, joilla on kaikilla omat ylläpitäjät. 

Laaja sivustokokonaisuus sisältää useita integraatioita. Sivustolle rakennettiin WordPressin kautta toimiva mainonnanhallintajärjestelmä ja uutiset tuodaan uutishuoneesta rajapinnan kautta. Kaikki palveluun tuotu sisältö on luokiteltu avainsanojen ja kategorioiden avulla, mikä mahdollistaa halutut nostot ja teemanäkymät. Sydänliiton tiimi voi käyttäjäroolistaan riippuen itsenäisesti lisätä uusia sivuja, muokata olemassa olevia ja hallita sivustolla esiintyviä mainosbanneripaikkoja.

Sivustolle on toteutettu myös integraatio Sydänliiton omaan jäsen- ja tietojenhallintarekisteriin, jossa ovat sydänyhdistysten, jäsenten, yhdistysaktiivien ja yhteistyökumppaneiden tiedot. Rekisteristä tuodaan sivustolle tapahtumat, yhteystiedot sekä vertaistukihenkilöt REST-rajapintaa hyödyntäen. Varainhankinta puolestaan tapahtuu iRaiser -alustan avulla. Sivustolla on käytössä myös Azure AD SSO -kirjautuminen. 

Next case

Best Caravan

Haku