Hyppää sisältöön

Valio

Valio.fi on Suomen suosituin reseptisivusto, joka tavoittaa reilut 1,5 miljoonaa verkkosivukävijää kuukaudessa. Olemme toimineet Valion kumppanina digipalveluiden kehityksessä vuodesta 2022 saakka.

Skaalautuva ratkaisu Valion globaaleihin tarpeisiin

Valion aiempi sisällönhallintajärjestelmä oli useita vuosia vanha, Valiolle räätälöidysti rakennettu järjestelmä. Tilalle haluttiin moderni, käyttäjäystävällinen, helposti muokattavissa oleva järjestelmä, joka ei olisi täysin toimittajariippuvainen. Valinnaksi muodostui WordPress.

Uudistuksen fokuksessa oli erityisesti teknisen alustan vaihtaminen ja ylläpitoratkaisujen kehittäminen. Tavoitteena oli toimivampi tekninen alusta, joka skaalautuisi Valion globaaleihin tarpeisiin.

Osana uudistusprojektia ammattilaisille suunnattu Valio Aimo haluttiin irrottaa valio.fi-sivustosta ja uudistaa omaksi sivustokseen. Valio Aimo rakennettiin osaksi multisite-kokonaisuutta, joka tulevaisuudessa tulee kattamaan myös useita muita Valion sivustoja.

Pitkällä aikajänteellä tavoitteena oli helpottaa tulevien maa- ja brändisivustojen hallintaa, luoda pitkän elinkaaren sivustokokonaisuus, parantaa sisällönhallinnan joustavuutta sekä mahdollistaa eri liiketoimintojen parempi huomioiminen sivuston hallinnassa.

”Yhteistyö Evermaden kanssa sujui todella saumattomasti – saimme hyvää palvelua läpi projektin aina suunnittelusta julkaisuun. Projekti toteutui suunnitellussa aikataulussa ja saavutti sille asetetut tavoitteet. Saimme projektin myötä hyvät lähtökohdat jatkaa tiivistä kehitystyötä yhdessä Evermaden kanssa. Ensimmäisen projektin jälkeen olemmekin jo ehtineet julkaista useamman uuden palvelun.”

Mikko Mustalampi
Web Service Manager, Valio

Suunnittelun fokuksena parempi käytettävyys ja saavutettavuus

Suunnittelutyö alkoi vanhan sivuston auditoinnilla ja sivuston kipupisteiden tunnistamisella. Vaikka toteutuksessa fokus oli teknisen alustan vaihtamisessa, oli meillä hyvä tilaisuus tehdä parannuksia verkkosivuston käytettävyyteen ja saavutettavuuteen. Valio oli yhdessä VapaMedian kanssa työstänyt uudelle sivustolle sisältökonseptin ja sen yhteydessä määritellyt rennon, myös nuorempaa kohderyhmää puhuttelevan värimaailman. 

UI/UX-työn alkaessa jalkautimme uutta värimaailmaa ulkoasuun ja peilasimme sisältökonseptin tarpeita toteutettaviin elementteihin varmistaen, että sisältölohkot tukevat uusien konseptien toteuttamista. Hienosäädimme ulkoasun yksityiskohtia ja teimme parannuksia toiminnallisuuksien käytettävyyteen, muun muassa uudistamalla hakufilttereitä ja apunavigaatioita sekä yhtenäistämällä fonttikokoja. Teknisen toteutuksen käynnistyttyä suunnitteluun kuului oleellisena tekijänä kehitystyön laadunvalvonta.

Tavoitteena toimittajariippumattomuus, kustannustehokkuus ja joustava sisällönhallinta

Teknisen määrittelyn aikana päätettiin toteuttaa kaksi sivustokokonaisuutta: valio.fi-verkkosivusto kuluttajille sekä multisite-kokonaisuus, joka sisältäisi ammattilaisille suunnatun valioaimo.fi-verkkosivuston ja tulevaisuudessa myös useita muita sivustoja. Tavoitteena oli pitkän elinkaaren ratkaisu, joka selkeyttäisi verkkosivustojen ylläpitoa ja käyttäjähallintaa. Valio.fi:n liikennemäärät ovat huomattavasti suurempia muihin sivustoihin verrattuna, joten eriyttämällä sivustoasennukset pystyttiin varmistamaan palveluiden hyvä suorityskyky.

Valio.fi:n tekninen toteutus tapahtui WordPressin modulaarisilla Gutenberg-lohkoilla, jotka antavat sivuston ylläpitäjälle vapauden muokata sisältöä vaivattomasti ja visuaalisuudesta tinkimättä. Lohkot perustuvat Valion vanhan järjestelmän elementtien toimintaan, joihin tehtiin merkittäviä parannuksia toimintojen ja käytettävyyden suhteen. Rakensimme Valiolle kymmeniä valmiita lohkokokonaisuuksia helpottamaan sisällön hallintaa.

Vanhoilla sivustoilla oli paljon sisältöä, jota haluttiin käyttää sellaisenaan tai hieman paranneltuna myös uudella sivustolla. Sisällöt tuotiin vanhasta sisällönhallintajärjestelmästä uuteen räätälöidyllä lisäosalla, joka muunsi vanhan järjestelmän kymmenet eri sisältöelementit WordPress-blokeiksi. Migraatiosta luotiin statusraportit, jonka avulla ylläpitäjät saattoivat käydä sisällöt tarvittaessa läpi sivukohtaisesti.

“Yhteistyö Valion kanssa on ollut todella antoisaa – olemme saaneet hyödyntää projektissa mittavaa asiantuntemustamme erityisesti integraatioiden osalta. Laaja kokonaisuus on haastanut myös meitä ja vienyt meitä samalla eteenpäin. Yhteistyö Valiolaisten kanssa on ollut tiivistä ja on tuntunut vahvasti siltä, että hommia tehdään pöydän samalla puolella. Kehitämme Valion palveluita jatkuvasti ja tulemme seuraavan parin vuoden aikana julkaisemaan kymmeniä uusia maa- ja brändisivustoja.”

Jenni Soudunsaari
Asiakkuusjohtaja, Evermade

Useita integraatioita eri
järjestelmiin

Tekninen toteutus piti sisällään lukuisia integraatioita, joista keskeisimpänä ovat tuotetietojen ja reseptien tuonti sekä niihin liittyvät hakutoiminnot ulkoisesta hakuindeksipalvelusta. Valion reseptit ja tuotteet tuodaan räätälöidyn integraation avulla ulkoisista, kolmannen osapuolen järjestelmistä WordPress-sisällöiksi. Resepti- ja tuotedataa muotoillaan sivustolle sopivammaksi käytettävään muotoon ja rikastetaan tarpeen mukaan esimerkiksi kuvilla.

Sivuston hakutoiminnot ovat keskeisessä osassa sivuston käytettävyydessä. Hakumoottorina käytetään Azure Cognitive Search -palvelua. Sisältödata päivitetään ja luetaan automaattisesti ACS:n hakuindeksistä, mikä mahdollistaa suorituskykyiset hakukyselyt niin sivustolla, kuin Valion sovelluksessakin.

Reseptejä ja tuotteita on tuhansia ja niiden erilaiset ryhmittelyt tehdään rajapintojen tarjoaman datan pohjalta WordPressin taksonomiatermeiksi ja tallennetaan lopulta myös hakuindeksiin. Valion ajankohtainen uutissisältö puolestaan tuodaan Cision-markkinointiviestijärjestelmästä WordPress-ympäristöön. 

Edellä mainittujen sisältöintegraatioiden lisäksi sivustoille toteutettiin Azure AD -integraatio, jonka avulla ylläpitokäyttäjät voivat kirjautua WP:n hallintaan käyttäen Microsoft-tunnuksiaan. 

WordPressin mediatiedostot, eli sivustolle ladattavat kuvat ja muut liitteet tallennetaan automaattisesti Azure Blob Storageen. Blob Storagen kanssa toimivan Azuren CDN-palvelu takaa tiedostojen tehokkaan ja nopean jakelun loppukäyttäjille. 

Sisältö- ja hakuintegraatiota monitoroidaan erikseen räätälöidyillä monitorointilisäosalla, joka tuo integraatioiden tilapäivitykset näkyville suoraan WordPressin hallintapaneeliin sekä hälyttää ongelmatilanteissa määriteltyjen viestintäkanavien kautta.

Hyvä suorituskyky uudistuksen keskiössä

Suorituskyky oli keskeinen tekijä teknisen arkkitehtuurin näkökulmasta ja Core Web Vitalsit eli Googlen määrittämät verkkosivujen suorituskykymittarit ohjasivat kehitystä. Koska Valio.fi on Suomen suosituimpia sivustoja, oli myös tärkeää, että aiemmin saavutettu hyvä hakukonenäkyvyys säilyisi uudellakin sivustolla. Säilytimme sivuston migraatiossa metatiedot, toteutimme skeemat määrittelyn mukaisesti pienillä parannuksilla ja pidimme huolta siitä, että uudelleenohjaukset olivat kunnossa. 

Palvelinten infrastruktuuri suunniteltiin vikasietoiseksi ajamalla itse pääsivustoa monella WordPress-palvelimella ja erillisellä tietokantapalvelimella. Cloudflare CDN -palvelu varmistaa hyvän suorituskyvyn ja suojauksen verkkohyökkäyksiltä. Se tarjoaa käytännössä rajatonta suorituskykyä huolehtien myös välimuistituksesta, palvelunestohyökkäyksiltä suojautumisesta sekä palomuurista.

Valion muille sivustoille oma multisite-kokonaisuus

Projektiin kuului ruoka-alan ammattilaisille suunnattujen sisältöjen erottaminen valio.fi:stä kokonaan omaksi sivustokseen. Valioaimo.fi toteutettiin erilliseen multisite-ympäristöön hyödyntäen valio.fi:n pohjarakenteita ja lohkoja. Uutta sivustoa varten suunnittelimme sitemapin, rautalangat sekä layoutit jalkauttaen Aimon brändi-ilmettä tarvittaviin lohkoihin ja toiminnallisuuksiin. 

Valio.com on Valion kansainvälisen toiminnan B2B-sivusto, joka kattaa kaikki Valion maasivustot. Sivuston tekninen pohja lainaa Valio.fi-sivustolla käytettyjä lohkoja, joita on räätälöity kansainvälisen sivuston tarpeisiin.

Myös Gold&Greenille luotiin oma, erottuva brändinsä. Vastasimme sivuston rakenteen suunnittelusta sekä visuaalisen ilmeen jalkauttamisesta verkkosivuille. Sivuston pohjana käytettiin valio.fi:n sivustouudistuksessa tehtyjä lohkoja, jotka tyyliteltiin Gold&Green -brändin mukaiseksi. Navigaatio suunniteltiin tukemaan sivuston sisältörakennetta ja sivustolle toteutettiin mahdollisuus reseptien ja tuotteiden luomiseen ja hallintaan.  

Next case

Evac

Haku