Hyppää sisältöön

Voimisteluliitto

Voimisteluliitto on yksi Suomen suurimmista urheilun lajiliitoista. Sen jäseninä on noin 375 seuraa, jotka liikuttavat jopa 130 000 suomalaista. Voimisteluliitto tarjoaa seuroille monipuolisia asiantuntijapalveluita ja työkaluja voimistelutoiminnan toteuttamiseen ja seura-arjen helpottamiseen. Se myös kouluttaa vuosittain noin 4000 ohjaajaa ja valmentajaa.

Voimistelu.fi-sivuston päätehtävinä ovat tiedon tarjoaminen liiton sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille, tapahtumista, koulutuksista ja kilpailuista tiedottaminen ja ilmoittautumisprosessin ensimmäisenä askeleena toimiminen.

Vieraile sivustolla

Haasteet

Voimisteluliiton aiempi sivusto oli toteutettu vuonna 2015 DNN-julkaisujärjestelmällä. Liiton mahdollisuudet kehittää sivustoa omatoimisesti olivat heikot eikä sivuston suorituskyky ollut nykyisten vaatimusten mukaisella tasolla. Erityisesti mobiilikäytettävyys oli huonolla tolalla: Googlen PageSpeed Insight-score oli mobiilissa vain 18.

Aiemman sivuston uutiset on kerätty eri sivuille aihealueittain ja sivustolla vierailevan oli hankala löytää haluamansa tieto artikkeleista. Sivusto oli sekava ja haun toiminnassa oli puutteita: asiat löytyivät usein paremmin Googlen kautta kuin itse sivustolta. 

Ylläpidon näkökulmasta sivujen päivittäminen vei liikaa aikaa ja pientenkin korjausten tekeminen tuntui isolta työltä, sillä julkaisujärjestelmä oli tahmea ja hankala käyttää. Sisällön syöttäminen oli yksi sivuston suurimmista ongelmista, ja siksi Voimisteluliiton tiimi kaipasi kumppania huolehtimaan sivuston jatkuvasta päivittämisestä.  

Voimisteluliiton graafinen ilme oli uudistettu vuonna 2013. Liitto halusi säilyttää graafiset ohjeet kuten värit, logot ja fontit, mutta freesata sivustoa näiden pohjalta. Vanhasta tyylistä, jossa monta eri osa-aluetta toimi omina sivustoinaan, tuli päästä eroon.  

Tavoitteet

Voimisteluliitto haluaa olla voimisteluyhteisön sydän, vakuuttava mutta helposti lähestyttävä näyteikkuna voimisteluharrastukseen ja lajeihin. Se ei halua esittäytyä vain tiukkanutturaisten ammattivoimistelijoiden liittona, vaan näyttää, että voimistelu sopii kaikille ja tuo paljon leikkiä ja riemua esimerkiksi lapsille. Voimisteluliitto halusi markkinoida voimistelua enemmän voimistelukuplan ulkopuolisille ja saada mukaan uusia harrastajia.

Voimisteluliiton tiimi halusi paremmin suunnitellut käyttäjäpolut ja palvelun, joka olisi loppukäyttäjälle reilusti parempi aiempaan verrattuna. Käyttäjän tuli löytää tarvitsemansa sisältö helpommin. Vanhalla sivustolla sama tieto saattoi löytyä useasta eri paikasta, joten tiedon kiteyttäminen ja esittäminen oikeissa paikoissa oli yksi uudistuksen kulmakivistä. Lisäksi sivuston latausnopeuksien tuli parantua ja sivusto haluttiin optimoida paremmin mobiililaitteille. Myös saavutettavuus haluttiin ottaa aiempaa paremmin huomioon suunnittelussa, sisällössä ja teknisessä toteutuksessa. 

Suunnittelu

Voimisteluliitto oli ennen projektin käynnistymistä pohtinut paljon sivuston rakennetta ja luoneet kaksi alustavaa versiota sitemapista. Alusta asti oli selvää, että sivusto haluttiin rakentaa kohderyhmä- ja käyttäjäryhmälähtöiseksi. Päänavigaatio haluttiin rakentaa niin, että se puhuttelee suoraa eri kohderyhmiä – nyt jokaisella kohderyhmällä onkin oma osionsa navigaatiossa ja he löytävät helposti tarvitsemansa tiedon oman valikkonsa alta.  

Projektin alussa lähdimme tarkentamaan Voimisteluliiton kanssa eri käyttäjäryhmiä ja niiden tarpeita. Näin saimme selville millaisia, sisältöjä ja sivuja eri käyttäjäryhmät tarvitsevat ja mikä tarpeiden tärkeysjärjestys on. Tästä syntyi ainekset sivukartan ja rautalankojen suunnitteluun. Työskentelimme tiiviisti voimisteluliiton kanssa esimerkiksi työpajojen muodossa, jotta saisimme parhaat näkemykset sivuston uudistamiseen.

Kun sivukartta oli lyöty lukkoon, lähdimme suunnittelemaan rautalankoja. Voimisteluliitto keräsi näihin sisäisesti kommentteja, jonka jälkeen valmiit rautalangat testattiin oikeilla käyttäjillä. Mukana oli sekä voimistelukuplan ulkopuolisia, että alan harrastajia ja valmentajia. Käyttäjätestien tulosten pohjalta iteroimme rautalankoja, jonka jälkeen visuaalisen ilmeen suunnitteluun.

Tulokset

Uusi selkeä ja raikas voimistelu.fi julkaistiin joulukuussa 2021. Sivusto palvelee hyvin Voimisteluliiton eri käyttäjäryhmiä, sillä kaikilla oma osionsa navigaatiossa. Rakenne on aiempaa selkeämpi, ilmavampi ja helpommin silmäiltävä.

Uusi sivusto on linjassa Voimisteluliiton brändin kanssa ja hyödyntää hyvin brändin laajaa väripalettia olemalla helposti lähestyttävä, reipas ja värikäs. Sivusto tuo esiin lajin monipuolisuutta ja sitä, että voimistelua voi harrastaa kaikenikäiset ja -tasoiset voimistelijat.

Uuden sivuston myötä ylläpito helpottunut merkittävästi. Voimisteluliiton tiimillä on nyt välineet päivittää sivustoa tehokkaasti itse.

Next case

Reserviläisliitto

Haku