Hyppää sisältöön

Työkalut IoT-innovaation kehittämiseen

Vieraile sivustolla

Mullistava IoT-ratkaisu

DNA:n tytäryhtiö Wattinen on kerrostalokotien älykäs lämmityksensäätäjä. Wattinen pyrkii mullistamaan markkinoita IoT-ratkaisullaan lämmityksenhallinnan parantamiseksi: se vähentää asuntojen lämmityksestä aiheutuvia ilmastopäästöjä ja parantaa samalla asumismukavuutta. Kustannustehokas ratkaisu hyödyttää sekä rakennusten omistajia että asukkaita. 

Meidän tehtävämme oli perustella liiketoiminnan kannattavuus osakkeenomistajille automaatiotyökaluilla, kirkastaa yrityksen myynnin ja markkinoinnin seuraavia vaiheita ja löytää sopivat tuotemarkkinat uudelle innovaatiolle. 

Konseptitodistuksen luominen

Tavoitteenamme oli luoda järjestelmä, joka keräisi mahdollisimman paljon merkityksellistä käyttäjätietoa ja seuraisi kaikkea myyntiä ja kasvua mahdollisimman laajasti. Data on auttanut meitä validoimaan toteutettuja toimia, osoittamaan ihmisten kiinnostusta uutta liiketoimintaa kohtaan sekä todistamaan yrityksen kannattavuuden osakkeenomistajille.

Tarjouduimme huolehtimaan wattinen.fi-sivuston suunnittelusta, teknisestä toteutuksesta sekä ylläpidosta. Sivusto rakennettiin HubSpotilla modulaarista rakennustapaa hyödyntäen. Julkaisimme uuden sivuston 3. syyskuuta 2019. Tällä hetkellä teemme tiivistä yhteistyötä Wattisen kanssa yrityksen myynti- ja markkinointiosaston yhteensovittamiseksi ja parhaan mahdollisen MQL-SQL -systeemin luomiseksi.

Myynnin ja markkinoinnin virtaviivaistaminen HubSpotilla

Syy HubSpotin valitsemiseen oli yksinkertainen: se yhdistää loistavasti myynnin ja markkinoinnin yhteen palveluun. HubSpot on toimiva pitkän aikavälin ratkaisu, joka tarjoaa useita kustannustehokkaita ominaisuuksia Wattisen kaltaiselle pienelle, mutta alati kasvavalle yritykselle. Tiimin on helppo opettaa sisällönhallinnan ja automaation malleja uusille ihmisille. HubSpot antaa myös mahdollisuuden luoda älykästä sisältöä ja testata sen suorituskykyä asiakastietoja hyödyntäen.

Päätehtävämme on ollut myynnin ja markkinoinnin yhdenmukaistaminen sekä niiden toimintojen tukeminen. Olemme pyrkineet kasvattamaan verkkosivuston kautta saatavia liidejä, tekemään Wattisen brändistä tunnistettavamman ja herättämään kiinnostusta oikeiden ihmisten keskuudessa.

Inbound-markkinoinnin lisäksi Wattinen on vauhdittanut toimintaansa outbound-myynnillä HubSpotin työkalujen avulla. Loimme liideille pisteytys- ja segmentointimallin, jotka auttaa määrittämään, keneen ottaa yhteyttä ja milloin. Liidit priorisoitiin toiminnan perusteella, jotta Wattisen myyntiammattilaiset voivat kohdistaa myyntiään suoraan lupaaville, potentiaalisille asiakkaille. 

Wattinen

Kehitys ja seuraavat askeleet

Ennen yhteyden ottamista meihin Wattinen oli luonut ja validoinut palvelun prototyypin ja testannut sitä muutaman kiinteistön omistajan kanssa. Yhteinen tavoitteemme oli luoda elinkelpoinen tuote ja löytää sille oikeat tuotemarkkinat. 

Olemme kyenneet seuraamaan tarkkaan, kuinka Wattisen myynti on kehittynyt ja kuinka tarjouskanta on kasvanut toteutettujen automaatiomallien avulla. Työskentelymme on auttanut todistamaan liiketoiminnan arvon DNA:lle sekä tunnistamaan parannus- ja jatkokehitysalueita. Työskentelymme Wattisen kanssa jatkuu asiakastietojen keräämisellä ja hyödyntämisellä sekä myynnin ja markkinoinnin toimenpiteiden koordinoinnilla.

Qt.io website

Next case

The Qt Company

Haku