Hyppää sisältöön

YTK

YTK Työttömyyskassa on Suomen suurin, kaikille avoin työttömyyskassa, jonka jäsenenä on lähes joka 4. palkansaaja. Kassan jäsenet voivat liittyä YTK Työelämä -yhdistykseen. Kassa antaa jäsenilleen turvaa työelämän haastavissa tilanteissa ja yhdistys tarjoaa mahdollisuuksia kehittää omaa ammatillista osaamistaan.

Uudistuksen lähtökohdat

YTK Työttömyyskassa ja YTK Työelämä etsivät yhteistyökumppania kehittämään verkkopalveluitaan, jotta ne vastaisivat paremmin muuttuneita tarpeita. Aiempi verkkopalvelukokonaisuus ei palvellut enää uuden brändin mukaisia tavoitteita ja työelämä- ja ansioturvapalveluiden sivustot muistuttivat liikaa toisiaan.

Tilaajat kaipasivat käyttökokemuksen parantamista niin asiakasryhmien kuin sisällönhallinnan näkökulmasta. Verkkopalveluille toivottiin uudistusta, jossa ilmeet päivitettäisiin vastaamaan uutta brändi-ilmettä ja tekninen alusta vaihdettaisiin räätälöidystä toteutuksesta avoimen lähdekoodin ratkaisuun.

Tavoitteena oli luoda sivustokokonaisuus, jonka käyttö olisi yksinkertaista, käyttäjäystävällista, turvallista ja nopeaa niin käyttäjille, kuin sivuston ylläpitäjillekin.

"Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ja lopputulokseen. Saimme upeat uudet sivustot, jotka täyttivät kaikki projektille alussa asetetut toiveemme."

Elli Lindqvist

Marketing Analyst, YTK

Brändien eriyttäminen

YTK:n brändiuudistus valmistui syksyllä 2022. Uudistuksen olennaisina elementteinä työttömyyskassa ja yhdistys vaihtoivat nimeään ja molempien visuaalinen identiteetti päivittyi. Muutoksen taustalla oli halu tarjota asiakkaille selkeämmin erottuvat palvelut, kirkastaa mitä YTK-alkuiset toimijat tekevät ja siirtää painotusta työttömyyden palveluista työelämän palveluiden suuntaan.

Tämän myötä toteutimme kaksi toisistaan eroavaa sivustoa, Ytkkassa.fi:n ja Ytkpalvelut.fi:n. Verkkopalvelut toteutettiin teknisesti täysin omina instansseinaan hyödyntäen kuitenkin yhteistä koodipohjaa, lohkoja ja toiminnallisuuksia. Tämä mahdollisti kustannustehokkaan toteutuksen kahdelle eri organisaatiolle. Sivustot suunniteltiin visuaalisesti toisistaan eroaviksi, mikä helpottaa käyttäjien liikkumista palveluiden välillä.

Jäsenhankinta uudistuksen keskiössä

Sivustojen yksi keskeisimmistä tehtävistä on uusien jäsenten hankinta, minkä johdosta projektin erityinen fokus oli selkeiden käyttäjäpolkujen rakentamisessa sekä informatiivisen ja näyttävän kokonaisuuden luomisessa.

Rakensimme projektissa modernin, informatiivisen ja tyylikkään kokonaisuuden, joka yhdistää tietoa jäsenyyksistä. Jäsenhankinnan polun konversio-optimointi on myös jatkokehityksen kulmakivi.

Tekninen toteutus

Toteutimme verkkosivustot WordPress-julkaisujärjestelmällä hyödyntäen Gutenberg-sisältöeditoria, joka mahdollistaa jouhevan ja tehokkaan sisällönhallinnan. Gutenbergin avulla sisällöntuottajat voivat luoda uusia sivuja nopeasti ja hallita kaikkea sisältöä helposti. Staattisten sivupohjien sijaan toteutimme sivut erilaisten lohkojen avulla, joiden avulla laajatkin muutokset onnistuvat ilman toimittajan apua. Sivustoille luotiin suunnitteluvaiheessa määritellyt lohkot, joita voidaan käyttää lähes missä tahansa sivustolla.

Teknisestä kulmasta sivustouudistuksen tavoitteina olivat ylläpidon helppous ja saavutettavuus. WordPress-julkaisujärjestelmä antaa sisällöntuottajille vapaat kädet muokata sivuja haluamansa näköiseksi suoraan sivujen muokkausnäkymässä. Vanhanaikaisten lomakekenttäpohjaisten sisältöeditorien sijaan hyödyntämämme Gutenberg-editori esittää sisältölohkot mahdollisimman todenmukaisesti samassa muodossa, miltä ne näyttävät itse sivunäkymässä.

Toinen tekninen päätavoite oli laaja saavutettavuus. WCAG 2.1 -standardin mukaiseen AA-saavutettavuustasoon kiinnitettiin huomiota alusta lähtien varmistamalla, että sisältöelementit olivat mm. helposti luettavissa ruudunlukijaohjelmilla. Saavutettavuutta testattiin sekä automatisoiduilla työkaluilla että Evermaden laatu- ja käytettävyystestausasiantuntijan avulla.

Sivustouudistuksen yhteydessä myös uusittiin monia vanhalta sivustolta tuotuja ominaisuuksia, joista merkittävimpänä päivärahalaskuri. Vanhan sivuston yksinkertainen lomakepohjainen päivärahamäärän laskeva apuohjelma korvattiin nykyaikaisella chat-näkymää mukailevalla rakenteella, jossa käyttäjä ikään kuin keskustelee applikaation kanssa sen avustaessa käyttäjää eteenpäin askel askeleelta.

Jäsenkasvua digimarkkinoinnilla

Verkkosivu-uudistuksen toimivuutta ei ole mahdollista todentaa ilman hyvin suunniteltua ja toteutettua analytiikkaa. Sivustojen kävijädatan on tarkoitus toimia tukena datavetoisessa päätöksenteossa ja sivuston jatkokehityksessä.

Osana sivusto-uudistusta kummallekin sivustolle luotiin sivustojen tavoitteisiin pohjautuva mittaussuunnitelma ja sen pohjalta toteutettiin toimiva mittauskokonaisuus Google Analytics 4 -työkalulla. Mittauksen keskiössä olivat erilaiset käyttäjäpolut ja erityisesti jäsenhankinta. Analytiikan avulla haluttiin pystyä todentamaan, mitkä digimarkkinoinnin toimenpiteet tuovat uusia potentiaalisia jäseniä sivustoille, ja mitkä sivustojen elementit ja toiminnallisuudet ohjaavat kävijöitä kohti jäseneksi liittymistä.

Next case

Palvelualojen ammattiliitto

Haku